LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jubilejní XXV. Sazamův den

LKS 12/2021 18. 12. 2021 Odborné akce

Idea pořádání Sazamových dnů, odborných konferencí nesoucích jméno prof. MUDr. Leona Sazamy, DrSc., který stál v čele Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové po celé čtvrtstoletí, se zrodila rovněž před čtvrtstoletím. Je zásluhou mnoha více i méně známých přednášejících, že se mohla a může konat, neboť v průběhu doby prakticky žádný z oslovených domácích ani zahraničních odborníků…

Parodontologické dny v Ostravě

LKS 12/2021 18. 12. 2021 Odborné akce

Ve dnech 22. – 23.10. 2021 se v Ostravě uskutečnily pravidelné Parodontologické dny, které připravila Česká parodontologická společnost (ČPS). Zúčastnilo se více jak 130 posluchačů.

Z konference „Snazší cesta k lepší praxi“

LKS 12/2021 18. 12. 2021 Odborné akce

Již 3. ročník konference „Snazší cesta k lepší praxi“ proběhl 2. 10. 2021 v Praze. Účastníci měli možnost vyslechnout celkem jedenáct skvělých řečníků s přednáškami, které tvořily celek potřebných informací k založení vlastní zubní ordinace. Nechyběly ani přednášky z oblasti financování, pojištění, měkkých dovedností a úspěšné příběhy zubních lékařů z praxe.

Třetí výroční setkání Explantology 2021

LKS 11/2021 27. 11. 2021 Odborné akce

Epidemiologická situace v naší zemi se na čas alespoň do jisté míry začala stabilizovat a to umožnilo náš postupný návrat do zaběhlých kolejí nejen v našich praxích, ale stejně tak, co se kongresových akcí týče. Po nucené loňské přestávce a zároveň nemožnosti uspořádat kongresovou akci v obvyklém jarním termínu se přeci jen podařilo alespoň v náhradním zářijovém termínu uskutečnit již…

Z 22. zasedání ITI studijního klubu

LKS 11/2021 27. 11. 2021 Odborné akce

Dne 9. 9. 2021 se po dlouhé přestávce uskutečnilo 22. zasedání pražského ITI studijního klubu (International Team for Implantology).

Slovenská edukační akce „Nebojím sa zubného lekára“

LKS 11/2021 27. 11. 2021 Odborné akce

Slovensko už dlouhodobě patří k zemím s vysokým výskytem zubního kazu, a proto se Slovenská komora zubních lékařů rozhodla ve spolupráci se Slovenským spolkem studentů zubního lékařství a Slovenskou zdravotnickou univerzitou začít s online edukační kampaní „Povedz Áaa... Nebojím sa zubného lekára.“

Zveme vás na Ostravské a Brněnské stomatologické fórum

LKS 10/2021 23. 10. 2021 Odborné akce

Vzdělávací středisko ČSK vás zve na dvě tradiční celodenní akce do Ostravy a Brna. Podrobný program najdete na www.dent.cz (Vzdělávání/Kalendář akcí), kde se také můžete online zaregistrovat.

Postřehy z IDS 2021

LKS 10/2021 23. 10. 2021 Odborné akce

Letošní ročník IDS, největšího stomatologického veletrhu v Evropě, byl mimořádný. Konal se v Kolíně nad Rýnem ve dnech 22.  – 25. 9. 2021.

Z kongresu ČADE: Estetika ve stínu pandemie

LKS 10/2021 23. 10. 2021 Odborné akce

Jako již tradičně se začátkem června sešla v Ústavu molekulární genetiky AV ČR skupina zubních lékařů se zájmem o estetiku v zubním lékařství. Kongres České akademie dentální estetiky (ČADE) se konal v sobotu 12. 6. 2021.