LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

LKS 09/2022 ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jubilejní 50. Topoľčianské stomatologické dny

LKS 09/2022 17. 9. 2022 Odborné akce

Kongres Topoľčianské stomatologické dny (TSD), který se uskutečnil 10.–11. 6. 2022, se svojí půl století dlouhou historií řadí mezi nejstarší stomatologické odborné akce v celé Evropě. Tradici tohoto odborně vzdělávacího setkání slovenských lékařů a jejich zdravotních sester založil primář MUDr. Marcel Hlaváč. Po jeho úmrtí v r. 1995 jeho myšlenku dále aktivně rozvíjejí MUDr. Július Ladický a MUDr. Anton Zadňančin. Ti…

Blíží se další ročník konference „Snazší cesta k lepší praxi“

LKS 09/2022 17. 9. 2022 Odborné akce

Již 4. ročník konference „Snazší cesta k lepší praxi“, určené jak budoucím, tak současným zubním lékařům, se uskuteční v sobotu 5. 11. 2022 v Brně, a to tentokrát v Cabaret des Péchés. Akce je otevřená všem – od zvědavé veřejnosti přes studenty zubního lékařství či dentální hygieny až po již praktikující stomatology. Čeká na ně den nabitý přednáškami od zkušených kolegů z praxe…

Perio-implant Curriculum – Basic a Advanced

LKS 07-08/2022 23. 7. 2022 Odborné akce

Ve dnech 4. – 5. června 2022 proběhl závěrečný 8. kurz prvního cyklu Perio-implant Curricula Basic, který je určen začínajícím implantologům a který organizuje Česká společnost pro implantologii.

Z kongresu ČADE 2022

LKS 07-08/2022 23. 7. 2022 Odborné akce

Dne 4. 6. 2022 proběhl víkend s Českou akademií dentální estetiky (ČADE). Letos konečně bez restrikcí, a proto programově mnohem nabitější.

Parodontologické dny u Sečské přehrady

LKS 06/2022 18. 6. 2022 Odborné akce

Ve dnech 20. – 21. 5. 2022 se uskutečnilo v Hotelu Jezerka u Sečské přehrady pravidelné setkání zubních lékařů a parodontologů. Organizátorem byla Česká parodontologická společnost (ČPS).

Pražské stomatologické fórum naplnilo sál i očekávání

LKS 05/2022 14. 5. 2022 Odborné akce

Sérii letošních stomatologických fór, oblíbených celodenních vzdělávacích akcí ČSK se zaměřením na praktická témata a s prostorem pro živou diskuzi a dotazy účastníků, jsme v březnu zahájili v Ostravě a záhy následovalo setkání ve stověžaté matičce. Pražské stomatologické fórum se konalo 1. 4. 2022 v Kongresovém centru Praha a přineslo několik zajímavých jak odborných, tak provozně praktických okruhů. Do třetice se v tradičním podzimním termínu…

Komorový kurz OZARO – červnový termín

LKS 04/2022 23. 4. 2022 Odborné akce

Vzdělávací středisko ČSK ve spolupráci s BOFIA Medical, s. r. o., pořádá online kurz, který musí osoby zajišťující radiační ochranu registranta absolvovat každých pět let. Termín dalšího kurzu je 16. 6. 2022.