LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pozvánka na Pražské a Ostravské stomatologické fórum

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Odborné akce

Vzdělávací středisko ČSK vás zve na jarní stomatologická fóra v Praze a v Ostravě (PSF, OSF), tradiční celodenní vzdělávací akce (9.00 – 16.15 hod.). Součástí bude také výstava dentálních firem.

Z kongresu IFEA 2022

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Odborné akce

Ve dnech 9. – 12. 11. 2022 se v Santiagu de Chile konal 12. světový kongres Mezinárodní federace endodontických asociací (IFEA) a Chilské endodontické společnosti.

Snímatelné náhrady v 21. století

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Odborné akce

Na Univerzitě Palackého v Olomouci proběhl v sobotu 1. 10. 2022 seminář na téma „Snímatelné náhrady v 21. století“. Akce byla pořádána ve spolupráci České společnosti protetické stomatologie (ČSPS) a Kliniky zubního lékařství Lékařské fakulty v Olomouci pod patronací její přednostky MDDr. Ivy Voborné, Ph.D.

UPdent 2023 již v únoru

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Odborné akce

5. ročník studentského kongresu UPdent se bude konat 25. – 26. 2. 2023 v prostorách Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Podtitulem je již tradičně téma „Soft skills aneb Co tě ve škole nenaučí“.

Ohlédnutí za XXVI. Sazamovým dnem

LKS 12/2022 17. 12. 2022 Odborné akce

V pořadí XXVI. ročník odborné konference, pořádané Stomatologickou klinikou LF UK a FN v Hradci Králové a nazvané na počest prof. Leona Sazamy, který stál v jejím čele více než čtvrtstoletí, se uskutečnil 4. listopadu 2022. Spolupořadatelem a garantem části odborného programu byla Stomatologická klinika LF MU a FNUSA v Brně.

12. Škachův den proběhne v únoru 2023

LKS 12/2022 17. 12. 2022 Odborné akce

Organizátoři tradiční přednáškové vzdělávací akce Škachův den s radostí oznamují, že po přestávce vynucené pandemickými okolnostmi se 12. ročník Škachova dne bude opět konat v Divadle U Hasičů v Praze 2, a to v termínu 22. 2. 2023.

Z 14. kongresu České endodontické společnosti

LKS 12/2022 17. 12. 2022 Odborné akce

Dne 17. 9. 2022 se konalo setkání příznivců endodoncie na 14. kongresu České endodontické společnosti (ČES). Letos nově v historických prostorách hotelu International v Praze za účasti více než 200 účastníků.

První evropské DIO digitalní sympozium

LKS 12/2022 17. 12. 2022 Odborné akce

Dne 22. 9. 2022 se na portugalském ostrově Madeira uskutečnilo První evropské DIO digitalní sympozium (1st European DIO Digital Symposium). Jednalo se o kongres zaměřený na digitální technologie a jejich využití v implantologii. Osobně je mi portugalská implantologická škola velmi sympatická a blízká, a tak jsem s nadšením očekával inspirativní přednášky a nové informace.

Ocenění z Bavorska

LKS 11/2022 18. 11. 2022 Odborné akce

V pořadí 63. Bavorský stomatologický den přinesl ocenění v podobě stříbrné medaile BZÄK sice jmenovitě doc. MUDr. Romanu Šmuclerovi, CSc., (s přihlédnutím k rozvoji laserové stomatologie), ale je to ve skutečnosti uznání pro celou ČSK za skutečnou spolupráci na mezinárodním poli v našem oboru mezi oběma zeměmi v posledních letech, za obnovení tradice společného kongresu v Karlových Varech, zvyšující se úroveň péče i impresivní kongres PDD.

Evropská protetika jde vpřed

LKS 11/2022 18. 11. 2022 Odborné akce

„European prosthodontics looks forward“ – s tímto mottem byl 22. 9. 2022 zahájen 45. kongres Evropské protetické asociace (EPA) v italské Sieně. Kongresu, jehož prezidentem byl významný protetik prof. Marco Ferrari (Itálie), se zúčastnilo téměř 500 účastníků, přednášky probíhaly ve dvou paralelních sekcích a bylo prezentováno 77 ústních sdělení a 105 posterů. Ze zvaných řečníků tvořili během tří dnů kongresu většinu italští…