LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Nově založená Česká společnost pro 3D tisk v medicíně

LKS 11/2023 18. 11. 2023 Odborné akce

Dne 7. 9. 2023 se konal 1. výroční kongres nově vzniklé České společnosti pro 3D tisk v medicíně, která je součástí České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Společnost sdružuje odborníky ze všech oblastí medicíny a technologie 3D tisku. Kongres se konal v areálu Technické Univerzity v Liberci.

O současných ITI studijních klubech v ČR a SR

LKS 11/2023 18. 11. 2023 Odborné akce

ITI (International Team for Implantology) je globální sdružení profesionálů ve stomatologii se sídlem v Bazileji. Společnost ITI byla založena v roce 1980 s cílem pokračovat ve výzkumu a vývoji nově vznikající oblasti stomatologie – implantologie. Mezi zakladateli byl profesor André Schroeder z Bernu a Dr. h. c. Fritz Straumann z Waldenburgu.

Jubilejní Explantology 2023

LKS 11/2023 18. 11. 2023 Odborné akce

V malebné jihomoravské krajině mezi vinicemi v penzionu Mušlov se ve dnech 15. – 17. 9. 2023 uskutečnilo již páté, tedy jubilejní setkání implantologů Explantology 2023. Jak je již dobrým zvykem, v rámci dvoudenního odborného programu se představily osvědčené hvězdy českého implantologického nebe, vedle kterých ale dostaly prostor i auditoriem ještě neokoukané tváře.

Z jubilejního 30. kongresu EAO

LKS 11/2023 18. 11. 2023 Odborné akce

Ve dnech 28. – 30. 9. 2023 se v Berlíně konal jubilejní 30. kongres European association for osseointegration (EAO). Byly zde diskutovány nejnovější poznatky nejen z oblasti chirurgie dentálních implantátů, ale i z následného protetického ošetření.

Evropské debaty o protetice

LKS 11/2023 18. 11. 2023 Odborné akce

European prosthodontic debates bylo motto 46. výročního kongresu Evropské protetické asociace (EPA). Kongres probíhal ve dnech 14. – 16. 9. 2023 ve Vilniusu (Litva) a jeho prezidentem byl prof. Vygandas Rutkunas. Kongresu se zúčastnilo přes 500 účastníků ze 32 zemí, přednášky probíhaly ve třech paralelních sekcích a bylo prezentováno 33 „keynote“ přednášek, 32 ústních sdělení a 52 posterů.

Kutnohorské stomatologické dny po osmadvacáté

LKS 10/2023 14. 10. 2023 Odborné akce

Kutnohorské stomatologické dny se už nezadržitelně blíží k naplnění tří desetiletí své existence. Staly se tak u nás jedinečnou akcí-trvalkou pro zubní lékaře nejen z poděbradské oblasti. Kongres s polytematickým programem se konal 9. – 10. 9. 2023, opět pod záštitou prezidenta ČSK doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc.

Připomenutí významných osobností pražské Stomatologické kliniky v Panenských Břežanec

LKS 10/2023 14. 10. 2023 Odborné akce

Opět po roce, dne 15. 9. 2023, se v Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech konalo slavnostní setkání k připomenutí významných osobností Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Program v kapli sv. Anny zahájil přednosta kliniky prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS, uctěním památky Jana a Jiřího Jesenských, synovců zakladatele zubní kliniky prof. Jana Jesenského.

Zařaďte tu správnou rychlost na konferenci: Snazší cesta k lepší praxi

LKS 10/2023 14. 10. 2023 Odborné akce

Po úspěšném 4. ročníku konference pořádané platformou Young Dentist se letos můžete opět těšit na intenzivní celodenní program plný hvězdných jmen, neformální atmosféru a hodiny inspirativních přednášek. Letos jsme konferenci přesunuli do Prahy do působivých prostor Autoklubu ČR, kde se na vás budeme těšit v sobotu 4. 11. 2023.

První ITI kongres v Brně podpoří pacienty s nemocí motýlích křídel

LKS 10/2023 14. 10. 2023 Odborné akce

První ITI kongres České a Slovenské republiky, který se koná 1. – 3. 12. 2023 v Brně, finančně podpoří organizaci  DEBRA ČR. International team for implantology (ITI) je celosvětové sdružení lékařů a techniků zaměřené na vzdělávání v zubní implantologii a ITI studijní kluby v ČR a SR mají bezmála dvě stovky členů.

Z výročního kongresu ČADE 2023

LKS 09/2023 16. 9. 2023 Odborné akce

Na začátku června už po šestnácté proběhl prodloužený víkend České akademie dentální estetiky (ČADE), který byl nabitý vzdělávacími akcemi, a to dokonce s přesahem až do dalšího týdne. Letos to bylo celých pět dní.