LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Večerní univerzita zubního lékaře (VUZL) má v Plzni již patnáctiletou tradici (více v článku z LKS č. 4/2023, str. S59). Oblastní stomatologická komora Plzeň připravila plán přednášek i na rok 2024.

Přednášejícího MUDr. Pavla Vlnaře (vlevo) přivítal a akci zahájil předseda OSK Plzeň MUDr. Jan Netolický, Ph.D., (vpravo).

Cyklus přednášek pod hlavičkou VUZL zahájil 17. 1. 2024 plzeňský stomatolog MUDr. Pavel Vlnař tématem Náhrada zubů dentálními implantáty ve zkráceném zubním oblouku horní čelisti.

První přednášky v roce 2024 se zúčastnilo více než sto zubních lékařů a studentů stomatologie, což jen potvrzuje, že se akce těší velkému zájmu.

Přednáška MUDr. Pavla Vlnaře byla připravena poutavou formou – obsahovala řadu fotografií případů z praxe, a dokonce i několik videozáznamů z průběhu implantologických operací provedených přednášejícím. MUDr. Pavel Vlnař je zkušeným implantologem, od roku 2009 provedl 436 implantací se sinus liftem a díky používání postupů popisovaných v přednášce zaznamenal pouze 27 nutných explantací.

V přednášce se věnoval rozdělení defektů a jejich vztahu k typům náhrad, vyšetření a terapeutickému plánu (včetně rozboru možných situací), realizaci ordinační (chirurgické a protetické) a laboratorní fáze. Jak již bylo zmíněno, prezentoval kazuistiky fixních i snímatelných řešení a popsal také fázi odevzdání náhrad a následné péče.

Další přednáška je naplánována na 14. 2. 2024 a povede ji MDDr. Jan Hulvert.

O plzeňskou Večerní univerzitu zubního lékaře (VUZL) je trvale velký zájem a obvykle má kolem stovky posluchačů.
Z lednové Večerní univerzity zubního lékaře v Plzni.
MUDr. Pavel Vlnař ve své přednášce na lednovém VUZL popisoval mimo jiné také různé postupy augmentací a membránových technik. Prezentace byla založena na velmi kvalitní fotodokumentaci řešení jednotlivých případů zkráceného zubního oblouku horní čelisti.
VUZL 17. 1. 2024, Plzeň, z přednášky MUDr. Pavla Vlnaře.
VUZL 17. 1. 2024, Plzeň, z přednášky MUDr. Pavla Vlnaře.
VUZL 17. 1. 2024, Plzeň, z přednášky MUDr. Pavla Vlnaře.
VUZL 17. 1. 2024, Plzeň, z přednášky MUDr. Pavla Vlnaře.
VUZL 17. 1. 2024, Plzeň, z přednášky MUDr. Pavla Vlnaře.

17. 2. 2024

LKS 02/2024

LKS. 2024; 34(2): S18

Autor:

Fotografie

  • Věra Tautová

Rubrika:

Téma: