LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Úhrady stomatologické péče v roce 2023

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Co vás zajímá

Vývoj jednání o cenách hrazené stomatologické péče pro letošní rok byl velmi nestandardní a prakticky napínavý do poslední chvíle.

Stomatologické výrobky v roce 2023

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Poradny

Slyšela jsem, že se od ledna 2023 nějak mění číselníky plně hrazených stomatologických výrobků. Je to pravda? Změnila se nějak pravidla týkající se vykazování stomatologických výrobků?

Pozvánka na Pražské a Ostravské stomatologické fórum

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Odborné akce

Vzdělávací středisko ČSK vás zve na jarní stomatologická fóra v Praze a v Ostravě (PSF, OSF), tradiční celodenní vzdělávací akce (9.00 – 16.15 hod.). Součástí bude také výstava dentálních firem.

Dentální fokusy na Brněnském stomatologickém fóru

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Reportáž

Brněnské stomatologické fórum, které se konalo dne 25. 11. 2022, zaujalo nebývalé množství zubních lékařů. Česká stomatologická komora totiž nabídla velmi atraktivní program. Odpolední blok byl věnován tématu „Fokální infekce – Nový algoritmus péče“, kde přednášející z jednotlivých medicínských oborů veřejnosti představili závěry mezioborové pracovní skupiny, která se touto problematikou pod vedením ČSK již dlouhodobě zabývá. Oceňována byla i další odborná sdělení…

Průběh cenové kontroly, 2. část

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Poradny

K problematice průběhu cenové kontroly v ordinaci nyní navazujeme druhou částí. První část byla zveřejněna v minulém LKS 12/2022.

Z rozhodovací praxe čestných rad a revizních komisí: 12. díl

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Poradny

Je disciplinárním proviněním, pokud zubní lékař a současně jako odborný zástupce poskytovatele zdravotní péče odmítne preventivní prohlídku i další následné ošetřování pacienta z důvodu, že po převzetí zubní praxe jeho osobou (koupě obchodního podílu právnické osoby – poskytovatele zdravotní péče ve výši 100 %) nedohledal původní registrační list pacienta, a proto jej vyřadil z evidence pacientů, respektive mu ukončil poskytování zdravotní…