LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Registrace pojištěnců v roce 2022

LKS 10/2021 23. 10. 2021 Co vás zajímá

Od roku 2022 bude možno kódy 00901, 00946, 00904, 00906, 00907 a nový signální kód 00905 vykazovat jen u řádně registrovaných pojištěnců.

Nový signální kód 04005 u stomatologických výrobků

LKS 10/2021 23. 10. 2021 Co vás zajímá

Od 1. října do 31. prosince 2021 je třeba každý stomatologický (i ortodontický) výrobek hrazený alespoň částečně ze zdravotního pojištění signalizovat zdravotní pojišťovně vykázáním signálního kódu 04005.

Z rozhodovací praxe čestných rad a revizních komisí: 7. díl

LKS 10/2021 23. 10. 2021 Poradny

Je disciplinárním proviněním, pokud zubní lékař, bez předchozího souhlasu pacienta, provede jeho ošetření, a následně tomuto pacientovi, po projevení nesouhlasu s tímto ošetřením, ukončí jeho registraci u zubního lékaře s odůvodněním, že pacient vyslovil nesouhlas s poskytováním zdravotních služeb.

Vzdělávací kurz pro odborné zástupce

LKS 10/2021 23. 10. 2021 Poradny

Vzdělávací středisko ČSK uspořádalo v říjnu v Praze první vzdělávací kurz pro odborné zástupce. Upozorňujeme, že tento kurz se bude postupně konat v dalších termínech a v různých lokalitách republiky.