LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Aktuálně: Poděkování z ordinace zničené tornádem

LKS 07-08/2021 17. 7. 2021 Události

Tento dopis zařazujeme do letního LKS 7 – 8/2021 operativně těsně před odesláním čísla do tisku. Už ani nebyl čas na redakční úpravy. Ale jsou situace, kdy faktická přesnost není vůbec důležitá. Aneb: Kdo rychle dává, dvakrát dává...

Nezapomeňte na kontrolu údajů, které o vás Komora vede

LKS 07-08/2021 17. 7. 2021 Co vás zajímá

Komora ze zákona vede seznam svých členů. Jde v současnosti o jediný ucelený a veřejně přístupný zdroj informací o tom, kdo může v České republice vykonávat povolání zubního lékaře. Nikde jinde se veřejnost nemůže přesvědčit o tom, zda konkrétní člověk je skutečně zubním lékařem. Je proto nutné, aby údaje, které o zubních lékařích Komora má, byly úplné a aktuální.

Roční členský příspěvek u pracujících důchodců

LKS 07-08/2021 17. 7. 2021 Poradny

Je mi 74 let, jsem v důchodu, ordinaci jsem prodal a oprávnění k poskytování zdravotních služeb zrušil. Několikrát ročně sloužím pohotovost ve zdejší nemocnici na dohodu o provedení práce. Do které kategorie ročního členského příspěvku mám být zařazen?

Z rozhodovací praxe čestných rad a revizních komisí: 5. díl

LKS 07-08/2021 17. 7. 2021 Poradny

Je disciplinárním proviněním, pokud zubní lékař, který je ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou, požaduje po pacientovi, jakožto pojištěnci, samostatně finanční úhradu za provedení plastického otisku dolní čelisti z důvodu následného zhotovení standardních dolních celkových snímatelných zubních náhrad, neboť tento zdravotnický výkon je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Kompenzace za tzv. 2. vlnu pandemie

LKS 06/2021 20. 6. 2021

Situace kolem kompenzací se průběžně vyvíjí, proto Komora informuje své členy podle aktuálního stavu těmito způsoby: