LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

LKS 09/2022 ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Splnění klikací povinnosti v roce 2022

LKS 09/2022 17. 9. 2022 Co vás zajímá

Blíží se termín pro splnění výroční kontrolní a oznamovací povinnosti člena ČSK, tzv. klikací povinnosti. Do 31. 10. 2022 jsou všichni členové ČSK povinni zkontrolovat, zda jsou údaje, které o nich Komora vede, aktuální – a případně nahlásit jejich změnu, pokud k nějaké došlo.

Povinné pojištění odpovědnosti zubního lékaře: proč, nač a co je adekvátní výše?

LKS 09/2022 17. 9. 2022 O čem se mluví

Povinné pojištění odpovědnosti není žádná novinka, přesto je kolem něj stále mnoho otázek, měnících se podle obecného vývoje společnosti. A v tom je právě ten háček: pojištění, které si zubní lékař sjednal třeba před deseti lety, dnes už nemusí být odpovídající ani dostačující – a pak přijde nemilé překvapení s tvrdými důsledky. Proto jsme na toto téma zevrubně hovořili s Mgr. Jiřím Slavíkem,…

Zdroje financování – cizí kapitál

LKS 09/2022 17. 9. 2022 Poradny

V dnešním vydání navážeme na předchozí díl z LKS 7 – 8/2022 ohledně zdrojů financování, resp. cizího kapitálu.

Webináře ČSK

LKS 09/2022 17. 9. 2022 Události

Online odborné diskuze neboli webináře pořádá Česká stomatologická komora od roku 2010. Získaly si široký okruh posluchačů, pro něž je tato moderní forma vzdělávání „přes počítač“ zajímavá. Od prosince 2017 jsou nově pořádány na platformě YouTube bez omezení počtu míst ve virtuální posluchárně.