LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Záznamy o instruktáži a nácviku technik ústní hygieny patří do zdravotnické dokumentace

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Poradny

Všem pacientům vždy poctivě ukazuji, jak si mají čistit zuby, a doporučuji jim i používání vhodných kartáčků. Nikam to nepíšu, protože to považuji za samozřejmou součást prohlídky, kterou ve zdravotnické dokumentaci zaznamenávám tak, že zapíšu příslušný kód preventivní prohlídky. Nyní jsem se dostal do sporu s pacientem, který u soudu instruktáž popírá. Může instruktáž dosvědčit zdravotní sestra, která je mým zaměstnancem…

Aktualizace kontaktů na referentky ASČ

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Co vás zajímá

Zveřejňujeme aktualizovaný adresář referentek administrativy správních činností (ASČ). Změna se týká členů OSK Benešov, Beroun, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kladno, Pelhřimov, Písek, Příbram, Tábor a Žďár nad Sázavou. Jejich novou referentkou ASČ je Dagmar Johnová, která převzala agendu po Ing. Ivaně Voborníkové. Došlo také ke změně adresy pracoviště a kontaktů na tuto referentku.

Lhůta pro podání daňového přiznání

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Poradny

Za rok 2020 podávám daňové přiznání v elektronické podobě. Je pravda, že termín podání daňového přiznání je o měsíc posunutý?

Z rozhodovací praxe čestných rad a revizních komisí: 1. díl

LKS 03/2021 20. 3. 2021 Poradny

Neobjednává-li se pacient dlouhodobě na preventivní prohlídky, nelze toto jeho jednání bez dalšího považovat za porušení léčebného plánu, které by opravňovalo zubního lékaře k jednostrannému ukončení péče o pacienta.

Zveme vás na jarní vzdělávací akce ČSK

LKS 03/2021 20. 3. 2021 Odborné akce

Pro Pražské a Ostravské stomatologické fórum je připraven rámcový program a obě akce jsou primárně plánovány prezenční formou. Pokud však pandemická situace nedovolí konat akce prezenčně, uskuteční se, obdobně jako loni, pouze jedno společné online fórum v pátek 23. 4. 2021.