LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zajímavá fakta z Ročenky ČSK 2021

LKS 05/2022 14. 5. 2022 O čem se mluví

Česká stomatologická komora vydala výroční zprávu za rok 2021 – Ročenku ČSK 2021. Obsahuje základní statistické a demografické údaje a další fakta o činnosti Komory, a to v obvyklé každoroční struktuře. K 31. 12. 2021 měla ČSK celkem 11 147 členů, z toho bylo 8 607 aktivních, tj. vykonávajících povolání.

Roční členské příspěvky v kategorii A

LKS 05/2022 14. 5. 2022 Co vás zajímá

Pro účely zjištění výše ročního členského příspěvku se členové Komory zařazují do 3 kategorií: P (jako pracující), N (jako nepracující) a A (jako absolventi). Právě ohledně kategorie A dostává Kancelář Komory velké množství dotazů. Následující text v několika bodech shrnuje základní pravidla, podle kterých se zařazení do kategorie A řídí.

Profesní pojištění musí krýt rozumně předpokládatelnou výši škody

LKS 05/2022 14. 5. 2022 Poradny

Vím o tom, že každý poskytovatel musí být povinně pojištěn pro případ, že pacientovi způsobí nějakou škodu. Slyšel jsem ale, že je předepsán nějaký minimální rozsah pojištění. Je to pravda? To je přeci moje věc, jak se nechám pojistit. A pokud nějaký minimální limit pojistného plnění existuje, jak je vysoký? A co se mi stane, když pojištěn nebudu?

Odpovědnost za finanční plán do kalkulací; jak postupovat, pokud se v čase neplní; zvyšování mezd

LKS 05/2022 14. 5. 2022 Poradny

Článek navazuje na přechozí díly zveřejněné v LKS 3 a 4/2022 a zaměřuje se na tvorbu finančního plánu. Vysvětlíme, kdo je za něj zodpovědný, dále co se riskuje, pokud plán bude chybný, respektive se prostě nebude v čase plnit (během roku bude vznikat rozdíl mezi plánovanými náklady vloženými do kalkulace a reálně dosahovanými náklady), a jak přistupovat ke zvyšování mezd zaměstnanců.

Pražské stomatologické fórum naplnilo sál i očekávání

LKS 05/2022 14. 5. 2022 Odborné akce

Sérii letošních stomatologických fór, oblíbených celodenních vzdělávacích akcí ČSK se zaměřením na praktická témata a s prostorem pro živou diskuzi a dotazy účastníků, jsme v březnu zahájili v Ostravě a záhy následovalo setkání ve stověžaté matičce. Pražské stomatologické fórum se konalo 1. 4. 2022 v Kongresovém centru Praha a přineslo několik zajímavých jak odborných, tak provozně praktických okruhů. Do třetice se v tradičním podzimním termínu…

Informace k ošetřování uprchlíků z Ukrajiny

LKS 04/2022 23. 4. 2022 Co vás zajímá

Vážení čtenáři, na základě vašich četných dotazů připomínáme, kde a jaké informace najdete k problematice ošetřování uprchlíků z Ukrajiny.

Komorový kurz OZARO – červnový termín

LKS 04/2022 23. 4. 2022 Odborné akce

Vzdělávací středisko ČSK ve spolupráci s BOFIA Medical, s. r. o., pořádá online kurz, který musí osoby zajišťující radiační ochranu registranta absolvovat každých pět let. Termín dalšího kurzu je 16. 6. 2022.