LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zajímavá fakta z Ročenky ČSK 2022

LKS 05/2023 13. 5. 2023 O čem se mluví

Česká stomatologická komora vydala výroční zprávu za rok 2022 – Ročenku ČSK 2022. Obsahuje základní statistické a demografické údaje a další fakta o činnosti Komory, a to v obvyklé každoroční struktuře. K 31. 12. 2022 měla ČSK celkem 11 206 členů, z toho bylo 8 609 aktivních, tj. vykonávajících povolání.

Pohled zubního lékaře z Německa: Pohotovostní služba v našem oboru

LKS 04/2023 15. 4. 2023 Co vás zajímá

Vážení čtenáři, úvodník a související informační materiál ČSK „Pohotovostní služba v oboru zubní lékařství“, jež byly publikované v LKS 2/2023, mi daly podnět k tomu, abych pro porovnání stručně popsal systém pohotovostní služby u nás v Německu a představil vám svoje vlastní zkušenosti.

Stomatologická fóra v Praze a Ostravě letos s rekordní účastí

LKS 04/2023 15. 4. 2023 Odborné akce

O dvě jarní stomatologická fóra, která se konala 17. 3. 2023 v Praze (PSF) a 24. 3. 2023 v Ostravě (OSF), byl rekordní zájem. Obě byla velmi brzy vyprodána – v Praze, kde Komora na této tradiční akci poprvé nabídla také přednášku významného zahraničního hosta, se sešlo na 270 účastníků, v Ostravě jich bylo na 230. Dobrý výběr odborných témat, informace k aktuálním otázkám provozu zubních praxí…