LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Záznamy webinářů ČSK můžete bezplatně zhlédnout na www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Webináře)

  • 22. 2. 2024, Ložiska fokální odontogenní infekce
    (MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D.)
  • 21. 3. 2024, Špičkové recenzované časopisy v databázi Dentistry & Oral Sciences Source (Tibor Foltinský)