LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Úspěšný a pestrý kongres PDD 2022

LKS 11/2022 18. 11. 2022 Reportáž

Jubilejní 25. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny, který pořádá ČSK, se uskutečnil ve dnech 14. – 15. 10. 2022 v O2 universum. A skutečně byl jako „pětadvacátník“ v plné síle – svěží, energický, na odborné i společenské úrovni. Kongres byl vyprodaný už koncem léta a i poté, co se Komoře podařilo kapacitu ještě navýšit, bylo plno už během dvou hodin.

Světový den ústního zdraví 2023

LKS 11/2022 18. 11. 2022 Události

Oslavy Světového dne ústního zdraví (SDUZ) patří mezi projekty, které už mají v kalendáři ČSK pevné místo. Komora se každý rok zapojuje do největší celosvětové akce zaměřené na prevenci v oblasti ústního zdraví a oslovuje širokou veřejnost napříč generacemi a regiony ČR.

Ocenění z Bavorska

LKS 11/2022 18. 11. 2022 Odborné akce

V pořadí 63. Bavorský stomatologický den přinesl ocenění v podobě stříbrné medaile BZÄK sice jmenovitě doc. MUDr. Romanu Šmuclerovi, CSc., (s přihlédnutím k rozvoji laserové stomatologie), ale je to ve skutečnosti uznání pro celou ČSK za skutečnou spolupráci na mezinárodním poli v našem oboru mezi oběma zeměmi v posledních letech, za obnovení tradice společného kongresu v Karlových Varech, zvyšující se úroveň péče i impresivní kongres PDD.

Evropská protetika jde vpřed

LKS 11/2022 18. 11. 2022 Odborné akce

„European prosthodontics looks forward“ – s tímto mottem byl 22. 9. 2022 zahájen 45. kongres Evropské protetické asociace (EPA) v italské Sieně. Kongresu, jehož prezidentem byl významný protetik prof. Marco Ferrari (Itálie), se zúčastnilo téměř 500 účastníků, přednášky probíhaly ve dvou paralelních sekcích a bylo prezentováno 77 ústních sdělení a 105 posterů. Ze zvaných řečníků tvořili během tří dnů kongresu většinu italští…

Slovenské dentální dny 2022 se uskutečnily v nové koncepci

LKS 11/2022 18. 11. 2022 Odborné akce

Slovenské dentální dny a výstava Dental Expo 2022 se konaly ve dnech 30. 9. až 1. 10. v Šamoríně-Čilistově. Dvoudenní mezinárodní kongres, který organizuje Slovenská komora zubných lekárov (SKZL), byl připraven v nové koncepci odborného programu a zaznamenal historicky nejvyšší počet účastníků (345) i vystavovatelů (34).

Explantology Mušlov 2022

LKS 11/2022 18. 11. 2022 Odborné akce

Již počtvrté proběhlo ve dnech 9. – 10. 9. 2022 mezioborové setkání stomatologů se zájmem o komplikace a nové trendy v oboru dentální implantologie Explantology Mušlov 2022. Jako obvykle ho hostil jihomoravský penzion Mušlov v obvyklém podzimním termínu.

Parodontologické dny na Brněnské přehradě

LKS 11/2022 18. 11. 2022 Odborné akce

Ve dnech 16. – 17. 9. 2022 se uskutečnilo v hotelu Maximus Resort Brno dvoudenní setkání zubních lékařů a parodontologů, které pořádala Česká parodontologická společnost (ČPS).

Kurzy a osvědčení pro odborné zástupce

LKS 10/2022 15. 10. 2022 Co vás zajímá

Připomínáme, že podle organizačního řádu Komory může člen Komory od 1. ledna 2023 vykonávat funkci odborného zástupce jen tehdy, je-li držitelem osvědčení o splnění podmínek pro výkon této funkce.