LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Česko-sasko-bavorsko-rakouský stomatologický den 2023

LKS 03/2023 18. 3. 2023 Odborné akce

Česko-sasko-bavorsko-rakouský stomatologický den je koncipován jako mezinárodní akce zahrnutá do vzdělávacích akcí ČSK. Do programu jsou zařazeny odborné přednášky v podání významných přednášejících nominovaných saskou, bavorskou, rakouskou a Českou stomatologickou komorou. V minulém LKS 2/2023 jsme zveřejnili první informace o odborném obsahu a nyní přinášíme další podrobnosti o některých připravených přednáškách.

Dvanáctý Škachův den jako příspěvek ke SDUZ

LKS 03/2023 18. 3. 2023 Odborné akce

Z kdysi skromného setkání pro dentální hygienistky, u jehož zrodu stáli MUDr. Ladislav Kindl a MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, se postupem let stala vzdělávací akce, která se zdaleka netýká jen úzce oboru dentální hygieny. Dvanáctý ročník Škachova dne, který se konal v sále Divadla U Hasičů, navštívilo 22. 2. 2023 přes tři stovky posluchaček a posluchačů.

Perio-implant Curriculum ČSI

LKS 03/2023 18. 3. 2023 Odborné akce

V září 2021 bylo zahájeno Perio-implant Curriculum s novým konceptem systematického vzdělávání v dentální implantologii a parodontologii. Při tvorbě tohoto nového konceptu jsme vycházeli z více než patnáctiletých zkušeností s původním odborným Curriculem implantologie, jehož osm cyklů absolvovalo přes sto padesát praktických zubních lékařů z Česka a Slovenska.

Se světovým dnem ústního zdraví začíná jaro

LKS 02/2023 18. 2. 2023 O čem se mluví

Se Světovým dnem ústního zdraví začíná jaro Plán letošního ročníku Světového dne ústního zdraví (SDUZ) už nabyl konkrétních obrysů a akce pro širokou veřejnost jsou připraveny v krajských městech napříč celou Českou republikou. Děti i dospělí jsou v průběhu měsíce března zváni na zábavně-edukativní programy, kde se seznámí s pravidly ústní hygieny a nepochybně se u toho také dobře pobaví a zasmějí. Největší…

Pražské stomatologické fórum se zahraničním hostem

LKS 02/2023 18. 2. 2023 Odborné akce

Jak jsme již informovali v lednovém LKS 1/2023, celodenní vzdělávací akce Pražské stomatologické fórum (PSF) nabídne vedle přednášek domácích odborníků poprvé také vystoupení zahraničního hosta. Je jím Paul Gerlóczy, D.M.D., který patří ke špičkám estetické stomatologie. Řadu let působil na Kalifornské státní univerzitě a v soukromé praxi v Los Angeles, v současnosti vyučuje na maďarských univerzitách. Nyní se můžete seznámit s abstraktem jeho přednášky.