LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Webináře ČSK

LKS 05/2022 14. 5. 2022 Události

Online odborné diskuze neboli webináře pořádá Česká stomatologická komora od roku 2010. Získaly si široký okruh posluchačů, pro něž je tato moderní forma vzdělávání „přes počítač“ zajímavá. Od prosince 2017 jsou nově pořádány na platformě YouTube bez omezení počtu míst ve virtuální posluchárně.

Pražské stomatologické fórum naplnilo sál i očekávání

LKS 05/2022 14. 5. 2022 Odborné akce

Sérii letošních stomatologických fór, oblíbených celodenních vzdělávacích akcí ČSK se zaměřením na praktická témata a s prostorem pro živou diskuzi a dotazy účastníků, jsme v březnu zahájili v Ostravě a záhy následovalo setkání ve stověžaté matičce. Pražské stomatologické fórum se konalo 1. 4. 2022 v Kongresovém centru Praha a přineslo několik zajímavých jak odborných, tak provozně praktických okruhů. Do třetice se v tradičním podzimním termínu…

Komorový kurz OZARO – červnový termín

LKS 04/2022 23. 4. 2022 Odborné akce

Vzdělávací středisko ČSK ve spolupráci s BOFIA Medical, s. r. o., pořádá online kurz, který musí osoby zajišťující radiační ochranu registranta absolvovat každých pět let. Termín dalšího kurzu je 16. 6. 2022.