LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vzdělávací středisko ČSK informuje

LKS 09/2023 16. 9. 2023 Události

Kurzy a další akce probíhají podle vypsaných termínů, které včetně možnosti registrace najdete na www.dent.cz (Vzdělávání). Připomínáme:

Z výročního kongresu ČADE 2023

LKS 09/2023 16. 9. 2023 Odborné akce

Na začátku června už po šestnácté proběhl prodloužený víkend České akademie dentální estetiky (ČADE), který byl nabitý vzdělávacími akcemi, a to dokonce s přesahem až do dalšího týdne. Letos to bylo celých pět dní.

Mezinárodní kongres implantologie s českou účastí

LKS 09/2023 16. 9. 2023 Odborné akce

Zubní lékaři z Česka a Slovenska jsou aktivní v mezinárodních odborných kruzích a zásluhu na tom bezesporu mají také odborné společnosti a spolky, v nichž se sdružují. Patří k nim také ITI studijní kluby, které mají v ČR a SR bezmála 200 členů. International team for implantology (ITI) je celosvětové sdružení lékařů a techniků zaměřené na vzdělávání v zubní implantologii. Základnu ITI tvoří po celém světě…

Komora na Pragodentu 2023

LKS 07-08/2023 22. 7. 2023 Události

Letos se koná kongres Pražské dentální dny (PDD) opět společně s veletrhem Pragodent 2023 v PVA EXPO PRAHA v pražských Letňanech, jak vyplývá z dohody mezi ČSK a PVA o pořádání společné akce vždy jednou za dva roky. PDD, 26. ročník mezinárodního kongresu České stomatologické komory, se uskuteční v termínu 13. – 14. října 2023. Veletrh Pragodent začíná o den dříve, tj. 12. – 14. října 2023.

Jednoduše: přátelé / Einfach: Freunde Česko-sasko-bavorsko-rakouský stomatologický den 2023

LKS 07-08/2023 22. 7. 2023 Reportáž

Už podruhé se sešly stomatologické komory České republiky, Bavorska, Saska, Švábska a tentokrát nejenom Dolního, ale celého Rakouska v Karlových Varech na kongresu, a to v pátek 19. 5. 2023. Tento projekt se stal unikátní mezinárodní vzdělávací akcí s hodnotným odborným programem, která se letos konala pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR, Karlovarského kraje a města Karlovy Vary.

Den výzkumných prací 2023

LKS 07-08/2023 22. 7. 2023 Knihovna

Již 15. ročník Dne výzkumných prací uspořádala Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha ve spolupráci se Stomatologickou společností ČLS JEP dne 2. 6. 2023.