LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zveme vás na jarní vzdělávací akce ČSK

LKS 03/2021 20. 3. 2021 Odborné akce

Pro Pražské a Ostravské stomatologické fórum je připraven rámcový program a obě akce jsou primárně plánovány prezenční formou. Pokud však pandemická situace nedovolí konat akce prezenčně, uskuteční se, obdobně jako loni, pouze jedno společné online fórum v pátek 23. 4. 2021.

Webinář: Novinky 2021

LKS 02/2021 20. 2. 2021 O čem se mluví

Záznam můžete bezplatně zhlédnout na: https://www.dent.cz/clenska-sekce/agendy-komory/elearnig-a-webinare/

XXIV. Sazamův den online

LKS 01/2021 23. 1. 2021 Odborné akce

Již 24. ročník tradiční konference Sazamův den se uskutečnil dne 4. 11. 2020. Místem konání bylo tentokrát online prostředí, kam nás vyhnala probíhající pandemie COVID-19 a s ní související protiepidemická opatření. Přednášky byly vysílány z knihovny Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové, v níž se jednotliví přednášející střídali u mikrofonu. Konání konference bylo podpořeno z účtu klinik…

Škachův den 2021 odložen

LKS 01/2021 23. 1. 2021 Odborné akce

Organizační výbor Škachova dne, vzdělávací akce určené zejména pro dentální hygienistky a stomatology, oznamuje, že s ohledem na epidemickou situaci bude Škachův den 2021 odložen do doby, než se situace uklidní.

Vzdělávací středisko ČSK informuje

LKS 01/2021 23. 1. 2021 Události

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci, dalšímu prodloužení nouzového stavu minimálně do 22. 1. 2021 a nejisté prognóze vývoje v dalším období, muselo také Vzdělávací středisko ČSK operativně reagovat.

Závěr roku v Komoře

LKS 12/2020 19. 12. 2020 Události

Vzhledem k prodloužení nouzového stavu minimálně do 12. 12. 2020 a k aktuálně se měnícím epidemickým opatřením podle PES upravila své aktivity i ČSK.