LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Mladí stomatologové dostali jedinečnou příležitost zúčastnit se mezinárodního fóra FDI Young Dentists Forum, které se koná 13. 9. 2024 v rámci FDI World Dental Congress 2024 (12. – 15. 9. 2024, Istanbul).

Každá členská organizace FDI mohla delegovat jednoho kandidáta. ČSK na základě výzvy zveřejněné v newsletteru ČSK nominovala za Českou republiku MDDr. Jana Stibala s přednáškou Interdisciplinary therapy in adolescents and young adults with developmental dental disorders and multiple agenesis.

Výběr vítěze z navržených kandidátů provede Výbor pro vzdělávání FDI. Vítěz bude mít možnost přednést 45minutovou přednášku v rámci FDI Young Dentists Forum. Tak držme našemu kandidátovi palce!

Více informací o FDI Young Dentists Forum:

https://www.fdiworlddental.org/young-dentists-forum

Informace a registrace na FDI World Dental Congress 2024:

https://2024.world-dental-congress.org/en/