LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Stomatologické výrobky v roce 2023

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Poradny

Slyšela jsem, že se od ledna 2023 nějak mění číselníky plně hrazených stomatologických výrobků. Je to pravda? Změnila se nějak pravidla týkající se vykazování stomatologických výrobků?

Průběh cenové kontroly, 2. část

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Poradny

K problematice průběhu cenové kontroly v ordinaci nyní navazujeme druhou částí. První část byla zveřejněna v minulém LKS 12/2022.

Z rozhodovací praxe čestných rad a revizních komisí: 12. díl

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Poradny

Je disciplinárním proviněním, pokud zubní lékař a současně jako odborný zástupce poskytovatele zdravotní péče odmítne preventivní prohlídku i další následné ošetřování pacienta z důvodu, že po převzetí zubní praxe jeho osobou (koupě obchodního podílu právnické osoby – poskytovatele zdravotní péče ve výši 100 %) nedohledal původní registrační list pacienta, a proto jej vyřadil z evidence pacientů, respektive mu ukončil poskytování zdravotní…

Průběh cenové kontroly, 1. část

LKS 12/2022 17. 12. 2022 Poradny

V dnešním a příštím dílu se podíváme na průběh cenové kontroly ze strany Specializovaného finančního úřadu – týká se potenciálně všech ordinací, které vybírají tržby od pacientů samoplátců, a to bez ohledu na to, zda má daná ordinace smlouvu se zdravotní pojišťovnou, či nikoliv. Pro upřesnění uvádíme, že se článek týká režimu kontroly tzv. věcně usměrněných cen.

Střediska a počet minutových sazeb

LKS 11/2022 18. 11. 2022 Poradny

V dnešním díle se podíváme na tzv. střediska a počet potřebných minutových sazeb, neboť toto téma bylo poptáno z řad členů ČSK. Hledáme tedy odpověď na otázku, kolik minutových sazeb by moje ordinace (jedno s. r. o. nebo jedna fyzická osoba) měla mít? Stačí jen jedna, nebo více? Dle čeho se tato problematika posuzuje?