LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Záznamy o instruktáži a nácviku technik ústní hygieny patří do zdravotnické dokumentace

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Poradny

Všem pacientům vždy poctivě ukazuji, jak si mají čistit zuby, a doporučuji jim i používání vhodných kartáčků. Nikam to nepíšu, protože to považuji za samozřejmou součást prohlídky, kterou ve zdravotnické dokumentaci zaznamenávám tak, že zapíšu příslušný kód preventivní prohlídky. Nyní jsem se dostal do sporu s pacientem, který u soudu instruktáž popírá. Může instruktáž dosvědčit zdravotní sestra, která je mým zaměstnancem…

Lhůta pro podání daňového přiznání

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Poradny

Za rok 2020 podávám daňové přiznání v elektronické podobě. Je pravda, že termín podání daňového přiznání je o měsíc posunutý?

Z rozhodovací praxe čestných rad a revizních komisí: 1. díl

LKS 03/2021 20. 3. 2021 Poradny

Neobjednává-li se pacient dlouhodobě na preventivní prohlídky, nelze toto jeho jednání bez dalšího považovat za porušení léčebného plánu, které by opravňovalo zubního lékaře k jednostrannému ukončení péče o pacienta.

Podmínky pro odborné zástupce

LKS 01/2021 23. 1. 2021 Poradny

Chtěl bych se zeptat, zda v návaznosti na nové předpisy Komory opravdu není možné od roku 2021 nebo od roku 2023 založit soukromou lékařskou praxi?