LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podmínkou zařazení do kategorie A ročního členského příspěvku je absolvování všech předepsaných vzdělávacích akcí PZL ve lhůtě 4 let od ukončení studia

LKS 12/2023 16. 12. 2023 Poradny

První dva roky svého členství v Komoře jsem byla zařazena do kategorie A a platila snížené členské příspěvky. Nyní po dalším roce mi přišel z Komory dopis, že se kategorie zpětně změnila na kategorii P a že mám zaplatit docela vysoký doplatek. Jak je to možné?

Právo na nahlížení do zdravotnické dokumentace dítěte mají oba jeho rodiče

LKS 11/2023 18. 11. 2023 Poradny

Rodiče mojí nezletilé pacientky jsou rozvedeni, pacientka je svěřena do péče matky. Otec žádá kopii zdravotnické dokumentace dítěte, matka s tím ale nesouhlasí a písemně mi zakázala, abych kopii zdravotnické dokumentace otci poskytla, protože ji žádá nikoliv proto, že má skutečný zájem o dceřin zdravotní stav, ale proto, aby šikanoval matku. Otcův advokát mi vyhrožuje soudem. Co mám dělat?