LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Právo na nahlížení do zdravotnické dokumentace dítěte mají oba jeho rodiče

LKS 11/2023 18. 11. 2023 Poradny

Rodiče mojí nezletilé pacientky jsou rozvedeni, pacientka je svěřena do péče matky. Otec žádá kopii zdravotnické dokumentace dítěte, matka s tím ale nesouhlasí a písemně mi zakázala, abych kopii zdravotnické dokumentace otci poskytla, protože ji žádá nikoliv proto, že má skutečný zájem o dceřin zdravotní stav, ale proto, aby šikanoval matku. Otcův advokát mi vyhrožuje soudem. Co mám dělat?

Zákon na ochranu oznamovatelů

LKS 09/2023 16. 9. 2023 Poradny

Plynou z nového zákona na ochranu oznamovatelů nějaké administrativní povinnosti pro poskytovatele zdravotních služeb?

Odhad hodnoty vybavení zubní ordinace

LKS 09/2023 16. 9. 2023 Poradny

PZL fyzická osoba OSVČ přechází na s. r. o. Ukončením činnosti FO OSVČ dojde k vyřazení hmotného majetku ordinace do osobního užívání fyzické osoby (FO) nepodnikající. Pro prodej majetku potřebného pro poskytování zdravotních služeb (za cenu v místě a čase obvyklou) „vlastní“ s. r. o. je potřeba stanovit tuto cenu. V LKS 7 – 8/2023 v článku Odhad hodnoty vybavení zubní ordinace…

Odmítnutí jednotlivého výkonu není důvodem pro ukončení péče o pacienta

LKS 07-08/2023 22. 7. 2023 Poradny

Mám ve vnitřním řádu své ambulance, který je veřejně přístupný na mém webu, že pacienti jsou povinni před každou preventivní prohlídkou absolvovat ošetření u dentální hygienistky a že součástí každé preventivní prohlídky je rentgenové vyšetření. Jedna pacientka odmítá jak ošetření dentální hygienistkou, tak i rentgenové vyšetření. Chci jí zrušit registraci pro porušování léčebného režimu a vnitřního řádu. Jsem v právu?

Odhad hodnoty vybavení zubní ordinace

LKS 07-08/2023 22. 7. 2023 Poradny

Na koho se obrátit ve věci odhadu hodnoty vybavení stomatologické ordinace po náhle zemřelém? Spadá to do dědictví, rodina potřebuje odhad pro notáře.

I po telefonu lze platně uzavřít smlouvu

LKS 06/2023 17. 6. 2023 Poradny

Jedna společnost na mě velmi tlačí, abych zaplatila vysokou cenu za službu, kterou jsem si pro svoji ordinaci prý objednala po telefonu. Nepamatuji si, co jsem jim do telefonu na jejich nabídku přesně řekla, ale vím určitě, že jsem jim hned druhý den napsala, že od nich nic nechci a že od smlouvy odstupuji. Je možné, že by smlouva uzavřená…