LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Profesní pojištění musí krýt rozumně předpokládatelnou výši škody

LKS 05/2022 14. 5. 2022 Poradny

Vím o tom, že každý poskytovatel musí být povinně pojištěn pro případ, že pacientovi způsobí nějakou škodu. Slyšel jsem ale, že je předepsán nějaký minimální rozsah pojištění. Je to pravda? To je přeci moje věc, jak se nechám pojistit. A pokud nějaký minimální limit pojistného plnění existuje, jak je vysoký? A co se mi stane, když pojištěn nebudu?

Odpovědnost za finanční plán do kalkulací; jak postupovat, pokud se v čase neplní; zvyšování mezd

LKS 05/2022 14. 5. 2022 Poradny

Článek navazuje na přechozí díly zveřejněné v LKS 3 a 4/2022 a zaměřuje se na tvorbu finančního plánu. Vysvětlíme, kdo je za něj zodpovědný, dále co se riskuje, pokud plán bude chybný, respektive se prostě nebude v čase plnit (během roku bude vznikat rozdíl mezi plánovanými náklady vloženými do kalkulace a reálně dosahovanými náklady), a jak přistupovat ke zvyšování mezd zaměstnanců.

Z rozhodovací praxe čestných rad a revizních komisí: 10. díl

LKS 04/2022 23. 4. 2022 Poradny

Je disciplinárním proviněním, pokud zubní lékař ukončí poskytování péče pacientovi (registraci) jen z důvodu, že se pacient neobjednával na preventivní vyšetření, a kdy poslední vyšetření pacienta proběhlo před více než třemi roky.

Jak správně postupovat při tvorbě kalkulace v případě, že se náš předchozí účetní rok nebude shodovat s rokem následujícím

LKS 04/2022 23. 4. 2022 Poradny

V dnešní ekonomickém článku navážeme na předchozí číslo LKS 3/2022 a soustředíme se na to, jak se správně postupuje při tvorbě kalkulace v případě, že náš předchozí účetní rok (např. 2021) se nebude shodovat s rokem následujícím (2022). Prosíme tedy čtenáře, kteří nečetli předchozí článek, aby se na něj zpětně podívali, protože v něm naleznou podstatné informace vztahující se k…

Jak správně jít na kalkulace, aby opravdu ochránily před cenovou kontrolou

LKS 03/2022 19. 3. 2022 Poradny

Tento článek bude zaměřen na poskytovatele zdravotní péče, na které se vztahuje cenová regulace v režimu tzv. věcně usměrněných cen. Zjednodušeně a lidsky řečeno: ve většině obvyklých situací, pokud stomatolog v České republice vybírá peníze (účtuje) za výkony i od pacientů samoplátců/pojištěnců EU, bez ohledu na to, zda má či nemá uzavřený vztah se zdravotní pojišťovnou, tak se na něj…

Poskytnutí péče hrazené ze zdravotního pojištění nelze podmínit čerpáním péče hrazené přímo pacientem

LKS 02/2022 19. 2. 2022 Poradny

Mám smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Moji pacienti (pojištěnci smluvních pojišťoven) musí vždy před ošetřením u zubního lékaře absolvovat ošetření u dentální hygienistky. Mám to tak uvedeno ve vnitřním řádu, se kterým všichni pacienti vyslovili písemný souhlas. Nyní si jedna pacientka stěžovala u zdravotní pojišťovny, která mě následně upozornila, že takto postupovat nesmím. S názorem zdravotní pojišťovny nesouhlasím. Jak mám postupovat?

Novinky legislativy cenové regulace pro rok 2022

LKS 02/2022 19. 2. 2022 Poradny

Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo nový cenový předpis na rok 2022 č. 1/2022/CAU ze dne 27. 10. 2021, jímž se na kalendářní rok 2022 mj. regulují zdravotní služby v režimu tzv. věcného usměrnění, které se týká drtivé většiny našich klientů. V tomto článku vypíšeme zásadní skutečnosti. V rámci tohoto článku nebudeme opakovat základy a již známe základní věci, ale zaměříme se zejména…