LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Z rozhodovací praxe čestných rad a revizních komisí: 7. díl

LKS 10/2021 23. 10. 2021 Poradny

Je disciplinárním proviněním, pokud zubní lékař, bez předchozího souhlasu pacienta, provede jeho ošetření, a následně tomuto pacientovi, po projevení nesouhlasu s tímto ošetřením, ukončí jeho registraci u zubního lékaře s odůvodněním, že pacient vyslovil nesouhlas s poskytováním zdravotních služeb.

Vzdělávací kurz pro odborné zástupce

LKS 10/2021 23. 10. 2021 Poradny

Vzdělávací středisko ČSK uspořádalo v říjnu v Praze první vzdělávací kurz pro odborné zástupce. Upozorňujeme, že tento kurz se bude postupně konat v dalších termínech a v různých lokalitách republiky.

Z rozhodovací praxe čestných rad a revizních komisí: 6. díl

LKS 09/2021 18. 9. 2021 Poradny

Je disciplinárním proviněním, pokud zubní lékař, který je ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou pacienta, podmíní jeho registraci a převzetí tohoto pacienta do péče absolvováním předchozí odborné konzultace nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a hrazené pacientem, přičemž obsah této konzultace se shoduje s obsahem výkonu Komplexní vyšetření zubním lékařem při registraci pacienta (kód 00900).