LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

LKS 09/2022 ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zdroje financování – cizí kapitál

LKS 09/2022 17. 9. 2022 Poradny

V dnešním vydání navážeme na předchozí díl z LKS 7 – 8/2022 ohledně zdrojů financování, resp. cizího kapitálu.

Z rozhodovací praxe čestných rad a revizních komisí: 11. díl

LKS 07-08/2022 23. 7. 2022 Poradny

Je disciplinárním proviněním, pokud zubní lékař ve své zubní ordinaci provede extrakci zubu bez předchozího písemného souhlasu pacienta, ačkoli písemný souhlas pacienta s extrakcí zubu je vyžadován dle § 96 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Zdroje financování, úvěry a leasingy

LKS 07-08/2022 23. 7. 2022 Poradny

Zdroje financování, respektive pasiva (také někdy známo jako zdroje krytí), jsou takové zdroje, díky nimž může naše firma hradit své potřeby – hradit náklady nebo pořizovat různý majetek (aktiva).

Minutová kalkulace

LKS 06/2022 18. 6. 2022 Poradny

V dnešní ekonomickém článku si povíme ve větším detailu o minutové kalkulaci. Tento pojem téměř každý zná, ale leckdo ho špatně nebo nepřesně interpretuje.

Profesní pojištění musí krýt rozumně předpokládatelnou výši škody

LKS 05/2022 14. 5. 2022 Poradny

Vím o tom, že každý poskytovatel musí být povinně pojištěn pro případ, že pacientovi způsobí nějakou škodu. Slyšel jsem ale, že je předepsán nějaký minimální rozsah pojištění. Je to pravda? To je přeci moje věc, jak se nechám pojistit. A pokud nějaký minimální limit pojistného plnění existuje, jak je vysoký? A co se mi stane, když pojištěn nebudu?