LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Plynou z nového zákona na ochranu oznamovatelů nějaké administrativní povinnosti pro poskytovatele zdravotních služeb?

Zákon na ochranu oznamovatelů nabyl účinnosti 1. července 2023. Účelem tohoto předpisu je poskytnout právní ochranu těm, kteří se rozhodnou upozornit na možné protiprávní jednání, k němuž dochází u jejich zaměstnavatele. Zákon upravuje některá administrativní opatření, která jsou zaměstnavatelé povinni přijmout, zejména zavedení tzv. vnitřního oznamovacího systému. Tyto administrativní povinnosti však dopadají jen na některé zaměstnavatele. Poskytovatelů zdravotních služeb se týkají jen tehdy, jde-li o veřejné zadavatele podle zákona o veřejných zakázkách, a pak také tehdy, jde-li o zaměstnavatele s 50 a více zaměstnanci.

Většina poskytovatelů zdravotních služeb v oboru zubní lékařství tak žádná administrativní opatření v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů přijímat nemusí. Dopadají na ně jen obecné povinnosti vyplývající z uvedeného zákona, tedy v zásadě

  • povinnost nebránit nikomu v podání oznámení o možném protiprávním jednání,
  • povinnost nevystavit oznamovatele tzv. odvetným opatřením,
  • povinnost nemařit či neohrožovat účel podávání oznámení.
Kontakt na Právní poradnu najdete na www.dent.cz (Pro členy/Agendy Komory)