LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Klikací povinnost 2023

LKS 09/2023 16. 9. 2023 Co vás zajímá

Nezapomeňte: do 31. 10. jsou každoročně všichni členové ČSK povinni splnit výroční kontrolní a oznamovací povinnosti člena ČSK, tzv. klikací povinnost.

Stomatologická péče ve věznicích v ČR

LKS 09/2023 16. 9. 2023 Reportáž

Na jaře se ocitla redakce LKS ve vězení. A protože jsme smíšený tým, tak v mužské i ženské věznici. Tedy – jen na pár hodin... Získali jsme tak materiál pro reportáž, jejímž cílem bylo informovat se o zubní péči o vězně a pracovních podmínkách pro zubní lékaře v těchto zařízeních.

Vzdělávací středisko ČSK informuje

LKS 09/2023 16. 9. 2023 Události

Kurzy a další akce probíhají podle vypsaných termínů, které včetně možnosti registrace najdete na www.dent.cz (Vzdělávání). Připomínáme:

To nejzajímavější z Komory za letní období 2023

LKS 09/2023 16. 9. 2023 Události

Podrobné informace z předchozích jednání určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

Zákon na ochranu oznamovatelů

LKS 09/2023 16. 9. 2023 Poradny

Plynou z nového zákona na ochranu oznamovatelů nějaké administrativní povinnosti pro poskytovatele zdravotních služeb?