LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
PDD

Důležité upozornění pro účastníky PDD:

Vyhrazený vstup do PVA EXPO Praha pro účastníky PDD (13. – 14. 10. 2023): Vstupní hala I.

Sborník abstraktů PDD 2023 obdrží účastníci na místě. Poté bude v elektronické podobě k dispozici na www.dent.cz.