LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Is it worth to be a dentist in the US? Definitely! But…

LKS 05/2021 22. 5. 2021 Kliniky a studenti

Dvoudílný článek, jehož první část byla zveřejněna v dubnovém LKS 4/2021, přináší informace o studiu stomatologie a možnostech zubního lékaře ve Spojených státech amerických. Seznamuje čtenáře se systémem školství v USA a porovnává výuku stomatologie na University of Minnesota a na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Současně polemizuje nad výhodami a nevýhodami jednotlivých institucí a způsobu přípravy studenta na budoucí povolání. Tento…

Blessed America! Platí to i ve stomatologii?

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Kliniky a studenti

Dvoudílný článek přináší informace o studiu stomatologie a možnostech zubního lékaře ve Spojených státech amerických. Seznamuje čtenáře se systémem školství v USA a porovnává výuku stomatologie na University of Minnesota a na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Současně polemizuje nad výhodami a nevýhodami jednotlivých institucí a způsobu přípravy studenta na budoucí povolání. Tento článek pro časopis LKS zpracovala MDDr. Miroslava Chalupová,…

XL. valná hromada Sdružení studentů stomatologie ČR

LKS 01/2021 23. 1. 2021 Kliniky a studenti

V sobotu 14. 11. 2020 se uskutečnila XL. valná hromada Sdružení studentů stomatologie ČR (SSS ČR). Její průběh byl stejně jako nespočet dalších akcí v tomto roce ovlivněn pandemií COVID-19. Původně se měla odehrát na jaře roku 2020 v Hradci Králové, ale musela být přesunuta na další semestr. Bohužel ani na podzim situace nedovolovala se shromáždit osobně, a tak jsme se…

Dens Sanus Olomucensis – první ročník konference

LKS 11/2020 21. 11. 2020 Kliniky a studenti

  První ročník konference s názvem Dens Sanus Olomucensis proběhl ve dnech 18. až 19. 9. 2020 v Olomouci. Akce tak volně navázala na tradici odborných setkání pro lékaře v klinické praxi, započatých v Olomouci již v osmdesátých letech minulého století cyklem přednášek „Olomoucké stomatologické dny“. Reagovaly především na potřebu zvyšování znalostí v oblasti pedostomatologie a později pokračovaly jako „Pedostomatologické dny“, které se dodnes konají střídavě v…

Zkušenosti ze studijního pobytu na Mayo Clinic

LKS 10/2020 17. 10. 2020 Kliniky a studenti

Od září 2018 do července 2019 jsem absolvoval roční studijní pobyt na Mayo Clinic v Rochesteru, Minnesota, USA. Studijní pobyt byl součástí mého doktorského studia a také pilotním projektem Lékařské fakulty UK v Hradci Králové v rámci programu „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy“. Je zapotřebí napsat, že LF HK s touto institucí spolupracuje více než dvacet let na jiné odborné bázi. Zejména vzhledem k této…

Dcera Milady Horákové exkluzivně pro LKS

LKS 07-08/2020 25. 7. 2020 Události

Letos uplynulo 70 let od popravy JUDr. Milady Horákové. Den její popravy, 27. červen, byl vyhlášen významným dnem jako Den památky obětí komunistického režimu. Připomínáme, že její dcera Jana Kánská poskytla v roce 2013 našemu časopisu LKS exkluzivní rozhovor s titulem „O lidech, kteří se mě nebáli“ a podtitulem „Jana Kánská vypráví o roli, kterou v 50. – 60. letech v jejím životě sehrála pražská II. stomatologická klinika“.…