LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Regenerativní endodoncie

LKS 02/2024 17. 2. 2024 Kliniky a studenti

Autorka článku MDDr. Nela Jouklová (dříve Pilbauerová), Ph.D., ze Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové v termínu od 30. 1. do 5. 6. 2023 absolvovala vědeckou stáž u profesora George T.-J. Huanga na University of Tennessee Health Science Center (UTHSC), zaměřenou na regenerativní endodoncii. Stáž se uskutečnila také díky finančnímu příspěvku z Účtu klinik ČSK.

Studentský kongres UPdent 2024

LKS 02/2024 17. 2. 2024 Kliniky a studenti

Šestý ročník studentského kongresu UPdent se koná 24. – 25. 2. 2024 v prostorách Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Kongres studentů stomatologie 2024 bude s plesem

LKS 01/2024 20. 1. 2024 Kliniky a studenti

V březnu organizuje Sdružení studentů stomatologie ČR (SSSČR) pro své členy již tradičně Kongres studentů stomatologie 2024. Ve dnech 9. – 10. března se tato akce uskuteční na půdě Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích a její součástí bude tento rok nově také Ples studentů stomatologie ČR, na který jsou zváni mimo jiné i absolventi a stomatologové.

Z návštěvy na rakouské Danube Private University

LKS 12/2023 16. 12. 2023 Kliniky a studenti

Nevím jak vy, ale já jsem ještě před třemi lety netušil, že existuje soukromá stomatologická škola, dokonce za humny. Chtělo by se říct pár kilometrů za našimi hranicemi, v Kremži, v Dolním Rakousku. Rád se s vámi podělím o své dojmy z letošní říjnové návštěvy této školy.

Naléhavé otázky z výročního zasedání ADEE v Liverpoolu

LKS 10/2023 14. 10. 2023 O čem se mluví

Setkání učitelů stomatologie z celého světa někdy připomínají prázdninový výlet, obvykle do univerzitního kampusu, s „nějakým tím programem“. Kolegové z univerzity v Liverpoolu ale dokázali připravit výroční zasedání Evropské asociace pro výuku zubního lékařství (ADEE) jako skvělé a užitečné setkání. Konalo se ve dnech 22. – 25. 8. 2023.

Připomenutí významných osobností pražské Stomatologické kliniky v Panenských Břežanec

LKS 10/2023 14. 10. 2023 Odborné akce

Opět po roce, dne 15. 9. 2023, se v Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech konalo slavnostní setkání k připomenutí významných osobností Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Program v kapli sv. Anny zahájil přednosta kliniky prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS, uctěním památky Jana a Jiřího Jesenských, synovců zakladatele zubní kliniky prof. Jana Jesenského.

UPdent 2023 – pátý ročník studentského kongresu

LKS 04/2023 15. 4. 2023 Kliniky a studenti

Na Univerzitě Palackého v Olomouci se ve dnech 25. – 26. 2. 2023 již tradičně konal studentský kongres o soft skills s názvem UPdent. Letošní pátý ročník kongresu byl stejně jako každý rok vyprodaný. Zájem byl nejen ze strany mladých lékařů, ale hlavně studentů ze všech českých lékařských fakult i ze Slovenska.