LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Novým přednostou Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové byl jmenován doc. MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D. Funkce se oficiálně ujal 2. 1. 2024.

doc. MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D.

Jménem Komory doc. Jakubovi Suchánkovi upřímně gratulujeme a přejeme mu v této významné funkci hodně úspěchů, elánu a také trpělivosti. K blahopřání se připojuje redakční rada LKS, jejímž členem je doc. Jakub Suchánek od roku 2017.