LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Německý plán léčby a nákladů na protetiku

LKS 07-08/2022 23. 7. 2022 Co vás zajímá

Během diskuze na Česko-sasko-bavorsko-rakouském stomatologickém dni, který se konal 27. 5. 2022 v Karlových Varech (viz reportáž na str. 130 – 131), zazněl od českých účastníků dotaz, jak se vyplňuje a podává německý plán léčby a nákladů na protetiku (Heil- und Kostenplan). Na dotaz odpověděl Dr. Hans-Rainer Fischer, zubní lékař z Waldheimu, který se angažuje v práci pro Sdružení smluvních zubních lékařů Saska a je…

Roční členské příspěvky v kategorii A

LKS 05/2022 14. 5. 2022 Co vás zajímá

Pro účely zjištění výše ročního členského příspěvku se členové Komory zařazují do 3 kategorií: P (jako pracující), N (jako nepracující) a A (jako absolventi). Právě ohledně kategorie A dostává Kancelář Komory velké množství dotazů. Následující text v několika bodech shrnuje základní pravidla, podle kterých se zařazení do kategorie A řídí.

Informace k ošetřování uprchlíků z Ukrajiny

LKS 04/2022 23. 4. 2022 Co vás zajímá

Vážení čtenáři, na základě vašich četných dotazů připomínáme, kde a jaké informace najdete k problematice ošetřování uprchlíků z Ukrajiny.

Ošetřování uprchlíků z Ukrajiny

LKS 03/2022 19. 3. 2022 Co vás zajímá

Vážené kolegyně, vážení kolegové, do České republiky přicházejí a pravděpodobně dál budou přicházet lidé, kteří prchají před válkou na Ukrajině. Musíme předpokládat, že tito lidé budou potřebovat i neodkladné ošetření zubního lékaře. Rád bych vás proto jménem České stomatologické komory požádal, abyste se uprchlíků z Ukrajiny ujali a potřebnou neodkladnou péči jim poskytli.

Zubní průkaz dítěte pro rok 2022

LKS 02/2022 19. 2. 2022 Co vás zajímá

Také letos se maminky dočkaly tradičního dárku od České stomatologické komory – zubního průkazu dítěte, který Komora vydává už osmnáct let. Užitečná pomůcka, která připomíná rodičům, jak často mají se svým dítětem navštěvovat zubního lékaře, si získala i ty nejmenší pacienty díky edukativnímu kreslenému komiksu s Dentíkem, který je součástí průkazu již čtvrtým rokem. Pro rok 2022 – obdobně jako v minulém…

Nezapomněli jste splnit výroční kontrolní a oznamovací povinnost člena?

LKS 02/2022 19. 2. 2022 Co vás zajímá

Klikací povinnost neboli výroční kontrolní a oznamovací povinnost člena již určitě není pro členy ČSK neznámým pojmem. Jejímu vysvětlování a připomínání se za poslední dva roky věnovalo spoustu času a prostoru nejen v časopisu LKS, ale i na webu ČSK a v e-mailovém newsletteru ČSK. Klikací povinnost upravuje § 53 odst. 3 organizačního řádu. Spočívá v tom, že každý člen je povinen minimálně jednou za…

Jak je to s prací studentů a studentek ve stomatologických ordinacích?

LKS 02/2022 19. 2. 2022 Co vás zajímá

Jak student stomatologie, tak i třeba studentka oboru dentální hygieny nemůže samostatně poskytovat zdravotní služby. Mohou pracovat jenom v rámci výuky nebo praxe, a to pod přímým vedením zdravotnického pracovníka, který má způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání a je v pracovněprávním nebo podobném vztahu k poskytovateli zdravotních služeb.

Online publikace Stomatologické výkony v r. 2022

LKS 01/2022 22. 1. 2022 Co vás zajímá

I letos Česká stomatologická komora vydává elektronickou publikaci o vykazování zdravotních výkonů v zubním lékařství. Publikace je jediným výkladem stomatologické části úhradové vyhlášky, který je v České republice k dispozici.