LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Funkcionáři OSK zvolení na období 2021 – 2025 jsou proškoleni

LKS 11/2021 27. 11. 2021 Co vás zajímá

Oblastní komory, budované na územním principu, jsou základním organizačním článkem ČSK a celkově jich je 61. Předsedové OSK zvolení pro funkční období 2021 – 2025 se poprvé sešli v Praze 24. 9. 2021. Ve dnech 1. – 2. 10. 2021 se rovněž v Praze uskutečnilo společné školení funkcionářů revizních komisí, čestných rad a společných čestných rad OSK.

Registrace pojištěnců v roce 2022

LKS 10/2021 23. 10. 2021 Co vás zajímá

Od roku 2022 bude možno kódy 00901, 00946, 00904, 00906, 00907 a nový signální kód 00905 vykazovat jen u řádně registrovaných pojištěnců.

Nový signální kód 04005 u stomatologických výrobků

LKS 10/2021 23. 10. 2021 Co vás zajímá

Od 1. října do 31. prosince 2021 je třeba každý stomatologický (i ortodontický) výrobek hrazený alespoň částečně ze zdravotního pojištění signalizovat zdravotní pojišťovně vykázáním signálního kódu 04005.

Připomínáme: Nezapomeňte na provedení výroční kontrolní a oznamovací povinnosti členů

LKS 09/2021 18. 9. 2021 Co vás zajímá

Komora ze zákona vede seznam svých členů. Jde v současnosti o jediný ucelený a veřejně přístupný zdroj informací o tom, kdo může v České republice vykonávat povolání zubního lékaře. Nikde jinde se veřejnost nemůže přesvědčit o tom, zda konkrétní člověk je skutečně zubním lékařem. Je proto nutné, aby údaje, které o zubních lékařích Komora má, byly úplné a aktuální.

Nezapomeňte na kontrolu údajů, které o vás Komora vede

LKS 07-08/2021 17. 7. 2021 Co vás zajímá

Komora ze zákona vede seznam svých členů. Jde v současnosti o jediný ucelený a veřejně přístupný zdroj informací o tom, kdo může v České republice vykonávat povolání zubního lékaře. Nikde jinde se veřejnost nemůže přesvědčit o tom, zda konkrétní člověk je skutečně zubním lékařem. Je proto nutné, aby údaje, které o zubních lékařích Komora má, byly úplné a aktuální.