LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Nezapomeňte na kontrolu údajů, které o vás Komora vede

LKS 07-08/2021 17. 7. 2021 Co vás zajímá

Komora ze zákona vede seznam svých členů. Jde v současnosti o jediný ucelený a veřejně přístupný zdroj informací o tom, kdo může v České republice vykonávat povolání zubního lékaře. Nikde jinde se veřejnost nemůže přesvědčit o tom, zda konkrétní člověk je skutečně zubním lékařem. Je proto nutné, aby údaje, které o zubních lékařích Komora má, byly úplné a aktuální.

Podnikové finance v kostce (nejen) pro zubní lékaře

LKS 05/2021 22. 5. 2021 Co vás zajímá

Privátní zubní lékaři jsou současně i podnikateli. Článek je proto stručně a přehledně seznamuje s teoretickými principy a metodami moderního finančního řízení podniků. Současně poskytuje informace pro jejich využití v privátní stomatologické praxi a upozorňuje na problémové okruhy.

Aktualizace kontaktů na referentky ASČ

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Co vás zajímá

Zveřejňujeme aktualizovaný adresář referentek administrativy správních činností (ASČ). Změna se týká členů OSK Benešov, Beroun, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kladno, Pelhřimov, Písek, Příbram, Tábor a Žďár nad Sázavou. Jejich novou referentkou ASČ je Dagmar Johnová, která převzala agendu po Ing. Ivaně Voborníkové. Došlo také ke změně adresy pracoviště a kontaktů na tuto referentku.

Volby do orgánů Oblastních komor mohou být letos jiné

LKS 03/2021 20. 3. 2021 Co vás zajímá

Sněm Komory v únoru 2021 schválil v reakci na pokračující pandemii koronaviru podle tzv. protiepidemických zákonů výjimečná pravidla pro volby do orgánů Oblastních komor. Rozhodne-li tak představenstvo Oblastní komory, bude možno konat volby i mimo jednání sněmu Oblastní komory. Volby do orgánů Oblastní komory by v takovém případě probíhaly podobně jako volby do parlamentu nebo do zastupitelstev obcí. Jde o výjimečné opatření, které…