LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kurzy a osvědčení pro odborné zástupce

LKS 10/2022 15. 10. 2022 Co vás zajímá

Připomínáme, že podle organizačního řádu Komory může člen Komory od 1. ledna 2023 vykonávat funkci odborného zástupce jen tehdy, je-li držitelem osvědčení o splnění podmínek pro výkon této funkce.

Splnění klikací povinnosti v roce 2022

LKS 09/2022 17. 9. 2022 Co vás zajímá

Blíží se termín pro splnění výroční kontrolní a oznamovací povinnosti člena ČSK, tzv. klikací povinnosti. Do 31. 10. 2022 jsou všichni členové ČSK povinni zkontrolovat, zda jsou údaje, které o nich Komora vede, aktuální – a případně nahlásit jejich změnu, pokud k nějaké došlo.

Německý plán léčby a nákladů na protetiku

LKS 07-08/2022 23. 7. 2022 Co vás zajímá

Během diskuze na Česko-sasko-bavorsko-rakouském stomatologickém dni, který se konal 27. 5. 2022 v Karlových Varech (viz reportáž na str. 130 – 131), zazněl od českých účastníků dotaz, jak se vyplňuje a podává německý plán léčby a nákladů na protetiku (Heil- und Kostenplan). Na dotaz odpověděl Dr. Hans-Rainer Fischer, zubní lékař z Waldheimu, který se angažuje v práci pro Sdružení smluvních zubních lékařů Saska a je…

Roční členské příspěvky v kategorii A

LKS 05/2022 14. 5. 2022 Co vás zajímá

Pro účely zjištění výše ročního členského příspěvku se členové Komory zařazují do 3 kategorií: P (jako pracující), N (jako nepracující) a A (jako absolventi). Právě ohledně kategorie A dostává Kancelář Komory velké množství dotazů. Následující text v několika bodech shrnuje základní pravidla, podle kterých se zařazení do kategorie A řídí.

Informace k ošetřování uprchlíků z Ukrajiny

LKS 04/2022 23. 4. 2022 Co vás zajímá

Vážení čtenáři, na základě vašich četných dotazů připomínáme, kde a jaké informace najdete k problematice ošetřování uprchlíků z Ukrajiny.

Ošetřování uprchlíků z Ukrajiny

LKS 03/2022 19. 3. 2022 Co vás zajímá

Vážené kolegyně, vážení kolegové, do České republiky přicházejí a pravděpodobně dál budou přicházet lidé, kteří prchají před válkou na Ukrajině. Musíme předpokládat, že tito lidé budou potřebovat i neodkladné ošetření zubního lékaře. Rád bych vás proto jménem České stomatologické komory požádal, abyste se uprchlíků z Ukrajiny ujali a potřebnou neodkladnou péči jim poskytli.