LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zubní průkaz dítěte 2024

LKS 01/2024 20. 1. 2024 Co vás zajímá

Nový zubní průkaz dítěte, který vydává Česká stomatologická komora, je od prosince minulého roku distribuován, společně se zdravotním a očkovacím průkazem, do porodnic v České republice. Pro rok 2024 byl zubní průkaz vytištěn v nákladu 115 000 kusů.

Úhradová vyhláška na rok 2024

LKS 12/2023 16. 12. 2023 Co vás zajímá

Dohodovací řízení zástupců segmentu stomatologie se zdravotními pojišťovnami (dále DŘ), které obvykle tvoří podklad pro stomatologickou část textu a cen výkonů tzv. úhradové vyhlášky (dále ÚV), letos probíhalo jako každým rokem v jarních měsících.

Úhrada a výše členských příspěvků na rok 2024

LKS 12/2023 16. 12. 2023 Co vás zajímá

Blíží se nový rok a s ním vás začíná zajímat termín úhrady a výše ročních členských příspěvků na rok 2024. Věnujte, prosím, pozornost následující informaci.

Zahraniční ohlasy na PDD 2023

LKS 12/2023 16. 12. 2023 Co vás zajímá

Mezinárodního kongresu Pražské dentální dny 2023 se zúčastnila řada zahraničních hostů a zároveň reprezentantů středoevropských stomatologických komor. Jak tuto událost hodnotili?

Klikací povinnost 2023

LKS 09/2023 16. 9. 2023 Co vás zajímá

Nezapomeňte: do 31. 10. jsou každoročně všichni členové ČSK povinni splnit výroční kontrolní a oznamovací povinnosti člena ČSK, tzv. klikací povinnost.

Proměny dentálního týmu pro dramaticky změněnou stomatologii

LKS 06/2023 17. 6. 2023 Co vás zajímá

Ať se nám to líbí nebo ne, zubní lékař je prodavačem svého času. Lze velmi dobře odhadnout, kolik si ten či onen lékař vydělá za celý svůj život, protože v zásadě je to násobek výkonů, které dělává, krát čas. Samozřejmě, ne všichni se s takovým konstatováním chtějí smířit.

Pohled zubního lékaře z Německa: Pohotovostní služba v našem oboru

LKS 04/2023 15. 4. 2023 Co vás zajímá

Vážení čtenáři, úvodník a související informační materiál ČSK „Pohotovostní služba v oboru zubní lékařství“, jež byly publikované v LKS 2/2023, mi daly podnět k tomu, abych pro porovnání stručně popsal systém pohotovostní služby u nás v Německu a představil vám svoje vlastní zkušenosti.

Online publikace Stomatologické výkony v roce 2023

LKS 03/2023 18. 3. 2023 Co vás zajímá

Česká stomatologická komora opět vydává elektronickou publikaci o vykazování zdravotních výkonů v zubním lékařství. Publikace je jediným výkladem stomatologické části úhradové vyhlášky, který je v České republice k dispozici.