LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Navržené varianty úhrad výplní a endodontického ošetření

LKS 06/2024 15. 6. 2024 Co vás zajímá

Ministerstvo zdravotnictví připravuje změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která se má mimo jiné významně dotknout úhrad výplní a endodontického ošetření. Hlavním důvodem změn úhrad výplní je podle navrhovatele zákaz používání amalgámu, který v České republice začne podle všech předpokladů platit 1. července 2026. Zákaz amalgámu patrně nebude absolutní, v případě, kdy bude jeho použití zcela nezbytné z důvodu specifických zdravotních potřeb pacienta,…

Online publikace Stomatologické výkony v roce 2024

LKS 04/2024 13. 4. 2024 Co vás zajímá

Česká stomatologická komora opět vydává elektronickou publikaci o vykazování zdravotních výkonů v zubním lékařství. Publikace je jediným výkladem stomatologické části úhradové vyhlášky, který je v České republice k dispozici.

Zubní průkaz dítěte 2024

LKS 01/2024 20. 1. 2024 Co vás zajímá

Nový zubní průkaz dítěte, který vydává Česká stomatologická komora, je od prosince minulého roku distribuován, společně se zdravotním a očkovacím průkazem, do porodnic v České republice. Pro rok 2024 byl zubní průkaz vytištěn v nákladu 115 000 kusů.

Úhradová vyhláška na rok 2024

LKS 12/2023 16. 12. 2023 Co vás zajímá

Dohodovací řízení zástupců segmentu stomatologie se zdravotními pojišťovnami (dále DŘ), které obvykle tvoří podklad pro stomatologickou část textu a cen výkonů tzv. úhradové vyhlášky (dále ÚV), letos probíhalo jako každým rokem v jarních měsících.

Úhrada a výše členských příspěvků na rok 2024

LKS 12/2023 16. 12. 2023 Co vás zajímá

Blíží se nový rok a s ním vás začíná zajímat termín úhrady a výše ročních členských příspěvků na rok 2024. Věnujte, prosím, pozornost následující informaci.

Zahraniční ohlasy na PDD 2023

LKS 12/2023 16. 12. 2023 Co vás zajímá

Mezinárodního kongresu Pražské dentální dny 2023 se zúčastnila řada zahraničních hostů a zároveň reprezentantů středoevropských stomatologických komor. Jak tuto událost hodnotili?