LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Klikací povinnost 2023

LKS 09/2023 16. 9. 2023 Co vás zajímá

Nezapomeňte: do 31. 10. jsou každoročně všichni členové ČSK povinni splnit výroční kontrolní a oznamovací povinnosti člena ČSK, tzv. klikací povinnost.

Proměny dentálního týmu pro dramaticky změněnou stomatologii

LKS 06/2023 17. 6. 2023 Co vás zajímá

Ať se nám to líbí nebo ne, zubní lékař je prodavačem svého času. Lze velmi dobře odhadnout, kolik si ten či onen lékař vydělá za celý svůj život, protože v zásadě je to násobek výkonů, které dělává, krát čas. Samozřejmě, ne všichni se s takovým konstatováním chtějí smířit.

Pohled zubního lékaře z Německa: Pohotovostní služba v našem oboru

LKS 04/2023 15. 4. 2023 Co vás zajímá

Vážení čtenáři, úvodník a související informační materiál ČSK „Pohotovostní služba v oboru zubní lékařství“, jež byly publikované v LKS 2/2023, mi daly podnět k tomu, abych pro porovnání stručně popsal systém pohotovostní služby u nás v Německu a představil vám svoje vlastní zkušenosti.

Online publikace Stomatologické výkony v roce 2023

LKS 03/2023 18. 3. 2023 Co vás zajímá

Česká stomatologická komora opět vydává elektronickou publikaci o vykazování zdravotních výkonů v zubním lékařství. Publikace je jediným výkladem stomatologické části úhradové vyhlášky, který je v České republice k dispozici.

Dostali jste datovou schránku, i když jste ukončili podnikání?

LKS 03/2023 18. 3. 2023 Co vás zajímá

Aktuálně zřizuje Ministerstvo vnitra datové schránky všem osobám, které jsou evidovány jako podnikající. Někteří z vás již podnikání ukončili, a přesto obdrželi upozornění o tom, že jim schránka byla zřízena. V tomto případě věnujte pozornost následujícím informacím, které zjistila ČSK:

Hromadné přijímání pacientů do pravidelné péče. Ano či ne?

LKS 02/2023 18. 2. 2023 Co vás zajímá

Každý pacient má právo být přijat do péče poskytovatele zdravotních služeb v oboru zubní lékařství a tomuto právu odpovídá povinnost poskytovatele pacienta do péče přijmout. Výjimky z této povinnosti stanoví zákon. Zjednodušeně lze říci, že poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní lékařství může pacienta odmítnout tehdy, pokud má plnou kapacitu. Z tohoto zákonného pravidla plyne, že poskytovatel musí přijmout do péče každého pacienta, dokud…

Úhrady stomatologické péče v roce 2023

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Co vás zajímá

Vývoj jednání o cenách hrazené stomatologické péče pro letošní rok byl velmi nestandardní a prakticky napínavý do poslední chvíle.

Úhrada a výše členských příspěvků na rok 2023

LKS 12/2022 17. 12. 2022 Co vás zajímá

Blíží se nový rok a s ním vás začíná zajímat termín úhrady a výše ročních členských příspěvků na rok 2023. Věnujte, prosím, pozornost následující informaci.

Osvědčení pro výkon funkce odborného zástupce

LKS 12/2022 17. 12. 2022 Co vás zajímá

Připomínáme, že podle organizačního řádu Komory může člen Komory od 1. ledna 2023 vykonávat funkci odborného zástupce jen tehdy, je-li držitelem osvědčení o splnění podmínek pro výkon této funkce.

Webináře ČSK

LKS 12/2022 17. 12. 2022 Co vás zajímá

Online odborné diskuze neboli webináře pořádá Česká stomatologická komora od roku 2010. Získaly si široký okruh posluchačů, pro něž je tato moderní forma vzdělávání „přes počítač“ zajímavá. Od prosince 2017 jsou nově pořádány na platformě YouTube bez omezení počtu míst ve virtuální posluchárně.