LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Tento dotaz na tzv. protišokovou lékárničku zaznívá často, podle informací Vzdělávacího střediska ČSK zejména od účastníků kurzů KPR.

K této problematice vydalo představenstvo ČSK odborné stanovisko, jehož plný název zní:

OSP 1/2018 k vybavení zdravotnických zařízení poskytovatelů ambulantních zdravotnických služeb zubních lékařů pro řešení neodkladných stavů.

Odborné stanovisko obsahuje tři základní okruhy:

1. Zdravotnické zařízení poskytovatele ambulantních zdravotních služeb zubních lékařů musí být vybaveno nejméně těmito pomůckami pro poskytnutí první pomoci: (...)

2. Zdravotnické zařízení poskytovatele ambulantních zdravotních služeb zubních lékařů je vhodné vybavit těmito dalšími pomůckami pro řešení neodkladných stavů: (...)

3. Zdravotnické zařízení poskytovatele ambulantních zdravotních služeb zubních lékařů musí být vybaveno léčivými přípravky pro poskytnutí první pomoci, jimiž se rozumí zejména: (...)

Plné znění tohoto odborného stanoviska najdete na www.dent.cz (O nás/Stavovské předpisy/Úplná znění odborných stanovisek představenstva ČSK/OSP 1/2018)