LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zubní ambulatorium v domě „U Hopfenštoků“

LKS 04/2024 13. 4. 2024 Historie

V roce 1892 se splnilo přání zubních lékařů mít vhodné prostory, ve kterých by bylo možno obor zubního lékařství vyučovat – svou činnost v Praze zahájilo zubní ambulatorium.

Podmořská zubní ordinace v Pacifiku

LKS 09/2023 16. 9. 2023 Historie

Při návštěvě vršovické ordinace MUDr. Vladimíra Ščigela vás v čekárně upoutá velký fotografický obraz podmořské zubní ordinace. Podmořská zubní ordinace, to jsme zatím neviděli. Požádali jsme proto autora fotografie a potápěče MUDr. Pavla Válka o pár informací k této výjimečné stomatologické kuriozitě.

Významní němečtí zubní lékaři v Čechách

LKS 07-08/2023 22. 7. 2023 Historie

Tento příspěvek se věnuje významným osobnostem zubního lékařství působícím na německé lékařské fakultě v Praze. Ta vznikla rozdělením pražské univerzity na základě zákona z roku 1882, který stanovil, že od školního roku 1883/1884 bude v Praze dosavadní Karlo-Ferdinandova univerzita rozdělena na univerzitu českou a německou. Bylo tak ukončeno dlouhé jednání o českém požadavku umožnit na pražské univerzitě přednášky v českém…

Zubní náhrada z plexiskla okénka letadla

LKS 11/2022 18. 11. 2022 Historie

Tento text byl vyvolán zmínkou v LKS č. 12/2016, kde byl popisován poválečný nedostatek metylmetakrylátu pro zhotovení zubních náhrad v Německu. Jako náhradní zdroj se našla úprava plexisklových okének z kabin letadel, což je chemicky polymer zmíněné pryskyřice. Na našem území se na konci války odehrál podobný příběh.

Purkyňova mikroskopická pozorování zubních tkání

LKS 10/2022 15. 10. 2022 Historie

„Obádaje před dvěma lety drobnohledem ústrojnost kostí, neopomenul jsem též prvotní budovu zubu, podrobněji než se to dosaváde bylo stalo prošetřovati.“ Těmito slovy začíná Jan Evangelista Purkyně svůj příspěvek O ústrojnosti zubů člověčích, uveřejněný v časopise Krok v roce 1836. Purkyně těmito úvodními slovy označuje, že dosavadní znalosti byly málo dostatečné. Co tedy bylo do té doby o struktuře zubních tkání…

Osudy pražské Zubní kliniky v letech 1939 – 1945

LKS 07-08/2022 23. 7. 2022 Historie

Když 1. února 1939 odchází profesor Jan Jesenský na odpočinek a vedení se ujímá jeho dosavadní zástupce František Kostečka, netuší, jak dramatická léta ho čekají. Již 15. března je okupována republika a nejtragičtější den pro pražskou kliniku a celou univerzitu přináší 17. listopad 1939. Hned v ranních hodinách toho dne obsazují Všeobecnou nemocnici jednotky SS a rychle následují další zásahy do…

Lékařská komora vznikla před 130 lety

LKS 03/2022 19. 3. 2022 Historie

V lednu 1892 vychází ve Vídni úřední list, který oznamuje, že 22. 12. 1891 říšská rada – tak se nazýval oficiálně vídeňský parlament (Rakousko-Uhersko) – schválila zákon o lékařských komorách. Uvedený zákon o lékařských komorách byl projednáván mezi lety 1889–1891 a byl přijat po dlouhých diskuzích.

Disertace se stomatologickou tematikou vydané před dvěma sty lety

LKS 01/2022 22. 1. 2022 Historie

Studium na středověkých univerzitách bylo zakončeno obhajobou písemně zpracovaného textu, která se nazývala inaugurační disertace. Obhajoby disertací byly starou tradicí. Byly sice v roce 1785 v rámci reformy studia Marie Terezie zrušeny, ale znovu byly obnoveny Dvorským dekretem roku 1810 a trvaly až do roku 1848. Byly psány tradičně latinsky, přestože středověká univerzitní latina byla Josefem II. na všech rakouských univerzitách nahrazena…

Park Mileny Jesenské

LKS 01/2022 22. 1. 2022 Historie

O zajímavém a pohnutém osudu Mileny Jesenské, dcery profesora Jana Jesenského, podrobně psal doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc., v článku v LKS 6/2021. Víte, že její jméno dnes nese park v Praze 3? A proč právě tam?

Komik s vrtačkou aneb Známí neznámí kolegové

LKS 07-08/2021 17. 7. 2021 Historie

Ještě když zubaři chodili do práce v cylindru a černobílý film čekal na svoje ozvučení, běžně se v ordinacích natáčela drastická podívaná, jež pobaví dodnes: V groteskách Macka Senetta dentisté rukama tápou v pacientově plnovousu, Harold Lloyd oblézá při extrakci zubu klienta jako horolezec, Snub Pollard páčí dámský chrup metrovými kleštěmi. Kdo by se ostatně mračil, když pacientka ne a…