LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zubní náhrada z plexiskla okénka letadla

LKS 11/2022 18. 11. 2022 Historie

Tento text byl vyvolán zmínkou v LKS č. 12/2016, kde byl popisován poválečný nedostatek metylmetakrylátu pro zhotovení zubních náhrad v Německu. Jako náhradní zdroj se našla úprava plexisklových okének z kabin letadel, což je chemicky polymer zmíněné pryskyřice. Na našem území se na konci války odehrál podobný příběh.

Purkyňova mikroskopická pozorování zubních tkání

LKS 10/2022 15. 10. 2022 Historie

„Obádaje před dvěma lety drobnohledem ústrojnost kostí, neopomenul jsem též prvotní budovu zubu, podrobněji než se to dosaváde bylo stalo prošetřovati.“ Těmito slovy začíná Jan Evangelista Purkyně svůj příspěvek O ústrojnosti zubů člověčích, uveřejněný v časopise Krok v roce 1836. Purkyně těmito úvodními slovy označuje, že dosavadní znalosti byly málo dostatečné. Co tedy bylo do té doby o struktuře zubních tkání…

Osudy pražské Zubní kliniky v letech 1939 – 1945

LKS 07-08/2022 23. 7. 2022 Historie

Když 1. února 1939 odchází profesor Jan Jesenský na odpočinek a vedení se ujímá jeho dosavadní zástupce František Kostečka, netuší, jak dramatická léta ho čekají. Již 15. března je okupována republika a nejtragičtější den pro pražskou kliniku a celou univerzitu přináší 17. listopad 1939. Hned v ranních hodinách toho dne obsazují Všeobecnou nemocnici jednotky SS a rychle následují další zásahy do…

Lékařská komora vznikla před 130 lety

LKS 03/2022 19. 3. 2022 Historie

V lednu 1892 vychází ve Vídni úřední list, který oznamuje, že 22. 12. 1891 říšská rada – tak se nazýval oficiálně vídeňský parlament (Rakousko-Uhersko) – schválila zákon o lékařských komorách. Uvedený zákon o lékařských komorách byl projednáván mezi lety 1889–1891 a byl přijat po dlouhých diskuzích.

Disertace se stomatologickou tematikou vydané před dvěma sty lety

LKS 01/2022 22. 1. 2022 Historie

Studium na středověkých univerzitách bylo zakončeno obhajobou písemně zpracovaného textu, která se nazývala inaugurační disertace. Obhajoby disertací byly starou tradicí. Byly sice v roce 1785 v rámci reformy studia Marie Terezie zrušeny, ale znovu byly obnoveny Dvorským dekretem roku 1810 a trvaly až do roku 1848. Byly psány tradičně latinsky, přestože středověká univerzitní latina byla Josefem II. na všech rakouských univerzitách nahrazena…

Park Mileny Jesenské

LKS 01/2022 22. 1. 2022 Historie

O zajímavém a pohnutém osudu Mileny Jesenské, dcery profesora Jana Jesenského, podrobně psal doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc., v článku v LKS 6/2021. Víte, že její jméno dnes nese park v Praze 3? A proč právě tam?

Komik s vrtačkou aneb Známí neznámí kolegové

LKS 07-08/2021 17. 7. 2021 Historie

Ještě když zubaři chodili do práce v cylindru a černobílý film čekal na svoje ozvučení, běžně se v ordinacích natáčela drastická podívaná, jež pobaví dodnes: V groteskách Macka Senetta dentisté rukama tápou v pacientově plnovousu, Harold Lloyd oblézá při extrakci zubu klienta jako horolezec, Snub Pollard páčí dámský chrup metrovými kleštěmi. Kdo by se ostatně mračil, když pacientka ne a…

Inocenc Mézl – obětavý moravský zubní lékař

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Historie

V našem historickém seriálu jsme se dosud věnovali vynikajícím lékařům našeho oboru, kteří působili jako vědci a univerzitní učitelé. Mnoho skvělých stomatologů se však po několikaletém pobytu v zubním ambulatoriu či zubní klinice vrátilo do svých rodných měst. K těmto osobnostem, které by neměly být zapomenuty, patří i Inocenc Mézl.

Z Berlína do Zschadrasse aneb Louvre se stěhuje do Ermitáže

LKS 03/2021 20. 3. 2021 Historie

Dentalhistorisches Museum, tedy Muzeum historie zubního lékařství v Zschadrassi (Německo), přijalo do svého depozitáře skvostnou Proskauerovu a Wittovu sbírku, která dlouhá léta ležela v Berlíně v kontejnerech kdesi v areálu jednoho autodopravce.

Sto let od vydání české knihy Stomatotechnika

LKS 11/2020 21. 11. 2020 Historie

„Nebylo dosud české knihy o zubní technice, ani o širším pojetí o stomatotechnice nebylo dosud v naší odborné literatuře nic systematicky napsáno, ač potřeba knihy podobné byla naléhavá, čím dál tím palčivější. Ujali jsme se tedy s kolegou Wachsmannem na laskavé vybídnutí profesora Jesenského ohromné práce té, podati praktikovi soustavné zpravování látky týkající se tohoto oboru a seznámiti ho s pokrokem této prosthetické…