LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

S prezidentem ČSK Romanem Šmuclerem o práci a životě – i času, který nezastavíme

LKS 01/2024 20. 1. 2024 Rozhovor

Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., vykonává od roku 2017 funkci prezidenta České stomatologické komory. V roce 2018 se stal i předsedou Zubohradu. Vedle dlouhé řady medicínských aktivit, doprovázených členstvím v domácích a mezinárodních odborných společnostech (SPIE, ASLMS, AAID, AACD, ELA, ESAD) se věnuje řadě podnikatelských projektů, zejména spojených se společností Asklepion. Významná je jeho mediální kariéra, kde vešel ve známost…

S Vojtěchem Peřinou o vztahu stomatologie a všeobecné medicíny

LKS 12/2023 16. 12. 2023 Rozhovor

MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., se narodil a pracuje v Brně. Od roku 2022 stojí jako přednosta v čele Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF Masarykovy univerzity a FN Brno. V období 2013 – 2017 byl zvolen za brněnskou lékařskou fakultu členem sněmu ČSK. Od září 2017 je členem představenstva ČSK a nyní i členem vědecké rady ČSK. V minulých…

S profesorkou Janou Duškovou o vědeckém bádání ve stomatologii

LKS 10/2023 14. 10. 2023 Rozhovor

Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., spojila svůj profesionální život především s vědeckým bádáním a prací ve Výzkumném ústavu stomatologickém (od roku 2002 Ústavu klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN v Praze), kde zastávala v letech 2001 – 2014 funkci první přednostky-ženy. Od roku 2005 zastává rovněž jako první žena funkci proděkanky 1. LF UK v Praze. V letech 2008 – 2018…

S docentem Luďkem Peřinkou nejen o moderní endodoncii

LKS 09/2023 16. 9. 2023 Rozhovor

Doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc., se narodil v Praze a promoval v roce 1979. Následně, hned po vojně, nastoupil na I. stomatologickou kliniku 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze k prof. MUDr. Jaroslavu Tomanovi, DrSc., jako vědecký aspirant (1981, CSc.). Tam působí dodnes. Mimořádnou zkušenost získal při půldruharočním pobytu v Japonsku na přelomu osmdesátých a devadesátých let. V roce…

Přednosta René Foltán o budoucnosti stomatologické kliniky 101 let po jejím založení

LKS 07-08/2023 22. 7. 2023 Rozhovor

Prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS, je od roku 2013 přednostou Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Rodák z Havířova chtěl původně studovat architekturu, ale nakonec se na prezidentské odvolání dostal „alespoň“ na studium stomatologie v Hradci Králové. Tam si následně doplnil i studium všeobecné medicíny. V roce 1994 nastoupil na tehdejší II. stomatologickou kliniku…

Václav Bednář o čestné radě a české ortodoncii

LKS 05/2023 13. 5. 2023 Rozhovor

MUDr. Václav Bednář byl prvním předsedou čestné rady ČSK, a to od září 1991 do září 2002. Narodil se a žije v Ostravě, stomatologii vystudoval v Olomouci. V roce 1971 získal atestaci z ortodoncie a celý svůj profesní život se angažoval pro její rozkvět, samostatnost a prestiž vedle ostatních oborů zubního lékařství. V roce 1973 byl zvolen do výboru ortodontické sekce České lékařské společnosti J. E. Purkyně a také se…

Profesorka Romana Koberová Ivančaková zasvětila svůj život dětské stomatologii

LKS 04/2023 15. 4. 2023 Rozhovor

Prof. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc., jako aktivní tenistka a lyžařka směřovala zpočátku na pražskou FTVS (Fakulta tělesné výchovy a sportu). Dobové peripetie ale převážily a mladá sportovkyně nakonec vystudovala stomatologii v Hradci Králové. Už během studia se začala intenzivně zabývat problematikou dětského zubního lékařství. Od roku 1988 působí na hradecké stomatologické klinice jako sdruženém pracovišti Lékařské fakulty UK v…

Anatomické výpravy Jiřího Šedého od kýly k temporomandibulárnímu kloubu

LKS 03/2023 18. 3. 2023 Rozhovor

Doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA, představitel střední generace stomatologů, se zprvu upsal všeobecné medicíně. Dnes působí napříč medicínskými obory. Vedle klinické anatomie a mikroskopické stomatologie věnuje zvláštní pozornost temporomandibulárnímu kloubu, jeho diagnostice, nechirurgické léčbě a možnostem rehabilitace. Kromě čistě vědeckých publikací v odborných lékařských časopisech vydal i řadu knižních monografií, mezi nimiž najdeme tituly jako Chirurgická anatomie hernií či…

Lukáš Hauer, nový přednosta plzeňské stomatologické kliniky, se představuje

LKS 02/2023 18. 2. 2023 Rozhovor

Doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., se narodil, studoval a žije i pracuje v Plzni. Už v mládí uvažoval o tom, že se stane lékařem. Nakonec ho jeho strýc, zubní lékař, inspiroval, aby šel studovat stomatologii. A protože tento obor vnímal v širokém kontextu všeobecné medicíny, doplnil si hned po dokončení studia stomatologie i doktorát ze všeobecné medicíny. Od…