LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

S docentem Luďkem Peřinkou nejen o moderní endodoncii

LKS 09/2023 16. 9. 2023 Rozhovor

Doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc., se narodil v Praze a promoval v roce 1979. Následně, hned po vojně, nastoupil na I. stomatologickou kliniku 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze k prof. MUDr. Jaroslavu Tomanovi, DrSc., jako vědecký aspirant (1981, CSc.). Tam působí dodnes. Mimořádnou zkušenost získal při půldruharočním pobytu v Japonsku na přelomu osmdesátých a devadesátých let. V roce…

Přednosta René Foltán o budoucnosti stomatologické kliniky 101 let po jejím založení

LKS 07-08/2023 22. 7. 2023 Rozhovor

Prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS, je od roku 2013 přednostou Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Rodák z Havířova chtěl původně studovat architekturu, ale nakonec se na prezidentské odvolání dostal „alespoň“ na studium stomatologie v Hradci Králové. Tam si následně doplnil i studium všeobecné medicíny. V roce 1994 nastoupil na tehdejší II. stomatologickou kliniku…

Václav Bednář o čestné radě a české ortodoncii

LKS 05/2023 13. 5. 2023 Rozhovor

MUDr. Václav Bednář byl prvním předsedou čestné rady ČSK, a to od září 1991 do září 2002. Narodil se a žije v Ostravě, stomatologii vystudoval v Olomouci. V roce 1971 získal atestaci z ortodoncie a celý svůj profesní život se angažoval pro její rozkvět, samostatnost a prestiž vedle ostatních oborů zubního lékařství. V roce 1973 byl zvolen do výboru ortodontické sekce České lékařské společnosti J. E. Purkyně a také se…

Profesorka Romana Koberová Ivančaková zasvětila svůj život dětské stomatologii

LKS 04/2023 15. 4. 2023 Rozhovor

Prof. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc., jako aktivní tenistka a lyžařka směřovala zpočátku na pražskou FTVS (Fakulta tělesné výchovy a sportu). Dobové peripetie ale převážily a mladá sportovkyně nakonec vystudovala stomatologii v Hradci Králové. Už během studia se začala intenzivně zabývat problematikou dětského zubního lékařství. Od roku 1988 působí na hradecké stomatologické klinice jako sdruženém pracovišti Lékařské fakulty UK v…

Anatomické výpravy Jiřího Šedého od kýly k temporomandibulárnímu kloubu

LKS 03/2023 18. 3. 2023 Rozhovor

Doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA, představitel střední generace stomatologů, se zprvu upsal všeobecné medicíně. Dnes působí napříč medicínskými obory. Vedle klinické anatomie a mikroskopické stomatologie věnuje zvláštní pozornost temporomandibulárnímu kloubu, jeho diagnostice, nechirurgické léčbě a možnostem rehabilitace. Kromě čistě vědeckých publikací v odborných lékařských časopisech vydal i řadu knižních monografií, mezi nimiž najdeme tituly jako Chirurgická anatomie hernií či…

Lukáš Hauer, nový přednosta plzeňské stomatologické kliniky, se představuje

LKS 02/2023 18. 2. 2023 Rozhovor

Doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., se narodil, studoval a žije i pracuje v Plzni. Už v mládí uvažoval o tom, že se stane lékařem. Nakonec ho jeho strýc, zubní lékař, inspiroval, aby šel studovat stomatologii. A protože tento obor vnímal v širokém kontextu všeobecné medicíny, doplnil si hned po dokončení studia stomatologie i doktorát ze všeobecné medicíny. Od…

Vladimír Ščigel miluje stomatologii, farmakologii – a zpěv

LKS 12/2022 17. 12. 2022 Rozhovor

MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA, se narodil v Karviné. Rané dětství strávil na severní Moravě. Po přestěhování do Prahy, kde vystudoval gymnázium, se nakonec rozhodoval mezi múzickým studiem zpěvu a medicínou. Jeho tajná volba stát se stomatologem se naplnila. Povinné roční vojenské intermezzo absolvoval u raketového vojska v Jincích, kde se jako řada jeho kolegů doslova a do písmene v…

S exviceprezidentem Janem Černým o reálné zdravotní péči a úhradách ve stomatologii

LKS 11/2022 18. 11. 2022 Rozhovor

MUDr. Jan Černý je Pražan. Absolvoval Keplerovo gymnázium a nakonec se v rozporuplné volbě mezi stavebním inženýrstvím a medicínou danou profesními kořeny jeho rodiny rozhodl pro studium na pražské lékařské fakultě. Naštěstí v přihlášce zaškrtnul i souhlas s případným přijetím na stomatologii. Dr. Černý působil dlouhá léta jako obvodní zubní lékař v pražských Bohnicích, kam nastoupil v roce 1980 a…

Lydie Izakovičová Hollá o stomatologii, genetice, vědě a praxi

LKS 09/2022 17. 9. 2022 Rozhovor

Prof. et prof. MUDr. et MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., dosáhla ještě před svou padesátkou pozoruhodných úspěchů ve světě lékařské vědy. Dnes vykonává funkci přednostky Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně a současně také proděkanky pro zubní lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. K původnímu šestiletému studiu stomatologie si v jeho posledním ročníku přibrala…

Ostravský komorový matador Petr Mlejnek bilancuje před odchodem na odpočinek

LKS 07-08/2022 23. 7. 2022 Rozhovor

MUDr. Petr Mlejnek patří k těm, kteří stáli u zrodu Komory, tedy ještě té, která se nazývala Lékařská komora stomatologů. Už 5. ledna 1990 se zúčastnil legendárního setkání v Praze a stal se neformálním iniciátorem a organizátorem nově vznikajícího komorového dění na Ostravsku. V České stomatologické komoře zastával řadu funkcí, především jako předseda OSK v Ostravě a následně dlouholetý člen sněmu ČSK, posléze také…