LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Zdeněk Poledna o komorových snech a skutečnosti

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Rozhovor

MUDr. Zdeněk Poledna studoval v Olomouci, odkud také pochází. Jeho otec byl anesteziolog. Původně chtěl studovat všeobecnou medicínu, ale dostal se na stomatologii – a tam ho to začalo bavit. Celý život působí jako praktický zubní lékař, trochu víc se věnuje endodoncii. Po studiích, která završil v roce 1976, nastoupil na druhý konec republiky a pracoval v Liberci a Litvínově. Naplnil tak svůj…

Doktor Ladislav Korábek, parodontolog, který tíhl k patologii a začal jako protetik

LKS 03/2021 20. 3. 2021 Rozhovor

MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, rodák z okresu Chrudim, tíhl k přírodním vědám od dětství. Jeho zájmem byla biologie člověka. Věnoval se ale také filozofičtější matematice a techničtější fyzice. Pro jistotu složil přijímací zkoušky na matematicko-fyzikální fakultu a pak, když tzv. „nemohl nic ztratit“, zkusil i přijímačky na hradeckou medicínu, kam ho to táhlo ještě víc. Byl bravurně připraven a než se…

Deborah Tigrid-Marguerat: Jak vidí naši a francouzskou stomatologii

LKS 02/2021 20. 2. 2021 Rozhovor

Dr. Deborah Tigrid-Marguerat patří v naší stomatologii díky budování spolupráce českých a francouzských zubních lékařů zejména v devadesátých letech k symbolům nové, otevřené Evropy. Bez železné opony, která padla na přelomu let 1989 a 1990. Její otec Pavel Tigrid, legendární postava československého exilu a boje proti komunistické totalitě, se s rodinou přesunul v roce 1960 do Paříže, kde malá Deborah našla svůj domov. Československo poznala…

Docentka Hana Hubálková: Podoby protetiky aneb Od zlata k epitézám

LKS 01/2021 23. 1. 2021 Rozhovor

Docentka MUDr. Hana Hubálková, Ph.D., se narodila, studovala a celý život působí v Praze. Podvědomě směřovala k medicíně hlavy a krku, jejím snem byla oftalmologie. V roce 1977 složila zkoušky na všeobecnou medicínu, ale v dlouhé řadě uchazečů o tento obor na ni nakonec připadla, opět jako na mnohé jiné, stomatologie. Po jejím absolvování zakotvila na tehdejší I. stomatologické klinice…

Doktor Jiří Petr o peripetiích praktické ortodoncie

LKS 12/2020 19. 12. 2020 Rozhovor

Ortodontista MUDr. Jiří Petr není z dynastie lékařů. Pochází z hudební rodiny. Maminka je klavíristka. Jeho otec, hudební skladatel Zdeněk Petr, složil s textařem Vladimírem Dvořákem legendární Píseň pro Kristýnku, kterou jste v podání Waldemara Matušky určitě někdy slyšeli. MUDr. Jiří Petr je mezi našimi stomatology známý i jako organizátor a průkopník moderní ortodoncie u nás. V letech 2004 – 2016 stál v čele České ortodontické společnosti, na…

Docentka Květoslava Nováková o ošetřitelnosti neošetřitelných pacientů

LKS 11/2020 21. 11. 2020 Rozhovor

Doc. MUDr. Květoslava Nováková, CSc., se narodila na Drahanské vrchovině v malé vesničce Suchý, východně od Boskovic. V kraji hlubokých lesů a zimní pohádky – když nasněžilo, děti nemusely do školy, život se jakoby zastavil. Vládla tam pospolitost a svornost, dokonce tam za války působilo partyzánské hnutí. Lidé se rychle učili houževnatosti a jak říká paní docentka: „Tyhle vlastnosti se…

Profesor Antonín Fassmann: Parodontologie na pomezí chirurgie a interny

LKS 10/2020 17. 10. 2020 Rozhovor

Prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc., patří k doyenům brněnské stomatologie. Narodil se za války (1943), a tak stihnul coby školák prožít soudobé peripetie a křivdy politického systému v 50. letech. Po osmiletce nastoupil do učebního oboru jako prodavač drogistického zboží, kde absolvoval dva ročníky (v České Kamenici a v Hradci Králové). Pak byl prodavačem v drogerii u Valašsko-slováckého obchodu Gottwaldov…

Profesorka Taťjana Dostálová: Svoji pedostomatologii miluji

LKS 09/2020 19. 9. 2020 Rozhovor

Prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA, se narodila v Praze, studovala zde a Prahu neopustila ani po absolvování stomatologie, kterou si nakonec vybrala jako dobrý studijní tip od svojí maminky. První zkušenosti sbírala už po třetím ročníku v Praze 9 ve vysočanské poliklinice a v závěru studia pak ve Výzkumném ústavu stomatologickém na pražských Vinohradech pod vedením doc. MUDr. Eduarda Klečatského, DrSc. Dnes…

Primář Zdeněk Jirousek: Zatím jsem zdráv a je mi dobře…

LKS 07-08/2020 25. 7. 2020 Rozhovor

MUDr. Zdeněk Jirousek, CSc., je rodilý Hradečák. Lákala ho profese šoféra nebo pilota, fascinovaly ho věci, které se dají řídit. Ale rodiče si přáli, aby šel na medicínu. Otec mu slíbil, že teprve když mu to nepůjde, bude si pak moct vybrat, čím by chtěl v životě být. Studoval v Plzni, kde také rozhodli, jak to tehdy bývalo, že se stane stomatologem.…

Docent Miloš Špidlen: O hledání budoucnosti studia stomatologie

LKS 06/2020 20. 6. 2020 Rozhovor

Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D., se cítí být Čechem z moravského pomezí. Narodil se v Poličce, pár let žil v Litomyšli a pak dlouhá léta v Moravské Třebové. Jeho otec byl lékař. Volba studia tedy padla na hradeckou medicínu. Na ní budoucí ortodontista absolvoval v roce 1975 obor stomatologie. S představou, že svůj život stráví v poklidném městečku Moravská Třebová, zde začal pracovat jako obvodní stomatolog.…