LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Viceprezident ČSK Robert Houba o Komoře a jejích proměnách v čase

LKS 06/2024 15. 6. 2024 Rozhovor

MUDr. Robert Houba, Ph.D., vystudoval stomatologii v Plzni, absolvoval v roce 1983 a nastoupil jako obvodní stomatolog na jedno z plzeňských zubních oddělení a následně na chirurgickou ambulanci tamní stomatologické kliniky. V 90. letech se od počátku angažoval v České stomatologické komoře. V letech 1998 až 2005 byl zvolen členem sněmu ČSK a ve stejném období vykonával i funkci předsedy plzeňské OSK. Členem představenstva ČSK je…

S přednostou Jiřím Borovcem o zrání a rozvoji vinohradské stomatologické kliniky

LKS 05/2024 12. 5. 2024 Rozhovor

MUDr. Jiří Borovec, pardubický rodák, studoval spolu se stomatologií i Vojenskou lékařskou akademii Jana Evangelisty Purkyně a v roce 2000 absolvoval na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Postupně získával zkušenosti ve stomatologii v plzeňské Vojenské nemocnici a po atestaci ze stomatologie následně na Oddělení ústní, čelistní, obličejové a plastické chirurgie v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, kde v roce…

Čtvrtstoleté výročí docenta Petera Tvrdého na klinice ÚČOCH v Olomouci

LKS 03/2024 16. 3. 2024 Rozhovor

Doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D., se narodil na Slovensku v Trnavě. Většinu života ale strávil na Moravě, v Olomouci. Tam vystudoval nejprve stomatologii, pak všeobecnou medicínu a v roce 1999 nastoupil na Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc, kde působí dosud – od roku 2012 jako přednosta. Kromě vedení kliniky je…

S prezidentem ČSK Romanem Šmuclerem o práci a životě – i času, který nezastavíme

LKS 01/2024 20. 1. 2024 Rozhovor

Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., vykonává od roku 2017 funkci prezidenta České stomatologické komory. V roce 2018 se stal i předsedou Zubohradu. Vedle dlouhé řady medicínských aktivit, doprovázených členstvím v domácích a mezinárodních odborných společnostech (SPIE, ASLMS, AAID, AACD, ELA, ESAD) se věnuje řadě podnikatelských projektů, zejména spojených se společností Asklepion. Významná je jeho mediální kariéra, kde vešel ve známost…

S Vojtěchem Peřinou o vztahu stomatologie a všeobecné medicíny

LKS 12/2023 16. 12. 2023 Rozhovor

MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., se narodil a pracuje v Brně. Od roku 2022 stojí jako přednosta v čele Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF Masarykovy univerzity a FN Brno. V období 2013 – 2017 byl zvolen za brněnskou lékařskou fakultu členem sněmu ČSK. Od září 2017 je členem představenstva ČSK a nyní i členem vědecké rady ČSK. V minulých…

S profesorkou Janou Duškovou o vědeckém bádání ve stomatologii

LKS 10/2023 14. 10. 2023 Rozhovor

Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., spojila svůj profesionální život především s vědeckým bádáním a prací ve Výzkumném ústavu stomatologickém (od roku 2002 Ústavu klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN v Praze), kde zastávala v letech 2001 – 2014 funkci první přednostky-ženy. Od roku 2005 zastává rovněž jako první žena funkci proděkanky 1. LF UK v Praze. V letech 2008 – 2018…

S docentem Luďkem Peřinkou nejen o moderní endodoncii

LKS 09/2023 16. 9. 2023 Rozhovor

Doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc., se narodil v Praze a promoval v roce 1979. Následně, hned po vojně, nastoupil na I. stomatologickou kliniku 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze k prof. MUDr. Jaroslavu Tomanovi, DrSc., jako vědecký aspirant (1981, CSc.). Tam působí dodnes. Mimořádnou zkušenost získal při půldruharočním pobytu v Japonsku na přelomu osmdesátých a devadesátých let. V roce…

Přednosta René Foltán o budoucnosti stomatologické kliniky 101 let po jejím založení

LKS 07-08/2023 22. 7. 2023 Rozhovor

Prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS, je od roku 2013 přednostou Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Rodák z Havířova chtěl původně studovat architekturu, ale nakonec se na prezidentské odvolání dostal „alespoň“ na studium stomatologie v Hradci Králové. Tam si následně doplnil i studium všeobecné medicíny. V roce 1994 nastoupil na tehdejší II. stomatologickou kliniku…

Václav Bednář o čestné radě a české ortodoncii

LKS 05/2023 13. 5. 2023 Rozhovor

MUDr. Václav Bednář byl prvním předsedou čestné rady ČSK, a to od září 1991 do září 2002. Narodil se a žije v Ostravě, stomatologii vystudoval v Olomouci. V roce 1971 získal atestaci z ortodoncie a celý svůj profesní život se angažoval pro její rozkvět, samostatnost a prestiž vedle ostatních oborů zubního lékařství. V roce 1973 byl zvolen do výboru ortodontické sekce České lékařské společnosti J. E. Purkyně a také se…