LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

S exprezidentem ČSK Pavlem Chrzem o Komoře, pojišťovnách, snech a skutečnosti

LKS 12/2021 18. 12. 2021 Rozhovor

MUDr. Pavel Chrz pochází z lékařské rodiny. Narodil se a čtvrt století života strávil v Praze. Oba jeho rodiče, stejně jako bratr i nevlastní bratr, byli lékaři. Sám se chtěl věnovat velké chirurgii. Na první pokus ho ale na medicínu nepřijali, a tak šel pracovat jako zřízenec do nemocnice. Na druhý pokus mu dveře ke studiu všeobecného lékařství opět zůstaly zavřeny,…

S exprezidentem LKS a ČSK Jiřím Pekárkem o založení a třech desetiletích Komory

LKS 11/2021 27. 11. 2021 Rozhovor

MUDr. Jiří Pekárek patří k těm, jehož jméno zná v Komoře každý. Často se o něm hovoří jako o otci zakladateli, zcela jistě patří k hybatelům malé skupinky zubních lékařů, kteří po listopadu 1989 na nic nečekali a hned začali konat. Spoluzakládal Lékařskou komoru stomatologů a rok poté i Českou stomatologickou komoru. Stál v čele té první a byl pětkrát…

Přednosta dr. Jiří Stránský o maxilofaciální chirurgii na Ostravsku

LKS 10/2021 23. 10. 2021 Rozhovor

Přednosta Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity MUDr. Jiří Stránský, Ph.D., MBA, se hlásil v roce 1982 na všeobecnou medicínu. Stát ale tehdy postrádal zubní lékaře, a tak ho spolu s dalšími adepty přesvědčili ke studiu stomatologie. Po absolutoriu následovala pětiletá praxe v závodní ambulanci v Karviné a postupné přibližování se k…

MUDr. Dana Draškovičová: Praktický zubní lékař zvládne ošetření dětského i handicapovaného pacienta

LKS 09/2021 18. 9. 2021 Rozhovor

MUDr. Dana Draškovičová se narodila ve Slaném, kde vystudovala gymnázium. Její touhou bylo stát se lékařkou. Volba padla na stomatologii, kde – jak s úsměvnou nadsázkou říká – studovala na pražské lékařské fakultě jako jediná z nelékařské rodiny. Plánovala přestup na všeobecnou medicínu, ale po přestálé nemoci nakonec přešla v roce 1968 na studium stomatologie do Olomouce. Ve třetím ročníku jí…

Profesorka Martina Kukletová: Nejlepší výplň kořenového kanálku je vitální dřeň

LKS 07-08/2021 17. 7. 2021 Rozhovor

Prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc., spojila ve svém profesním životě dva obory: histologii a stomatologii, zejména dětskou. Věnovala se jim na brněnské Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (1960 – 1990 se používal název Univerzita Jana Evangelisty Purkyně). Její histologické bádání předznamenalo současnou aktuální pozornost zachování vitality zubní dřeně, léčení a vyléčení co největšího počtu zubů.

Docentka Eva Gojišová a její stomatologická klinika na Královských Vinohradech

LKS 06/2021 20. 6. 2021 Rozhovor

Doc. MUDr. Eva Gojišová se narodila v Litomyšli, stomatologii vystudovala na UP v Olomouci a celý život působí jako zubní lékařka se zaměřením na záchovnou a preventivní stomatologii v Praze. Zprvu jako obvodní zubní lékařka OÚNZ Praha 4, potom od roku 1987 na oddělení záchovné stomatologie na II. stomatologické klinice 1. LF UK a od roku 1991 na Stomatologické klinice…

Docentka Lenka Roubalíková a její osudové zkratky ILF, IDV PZ, ČSK, PDD, CECDO, ČES…

LKS 05/2021 22. 5. 2021 Rozhovor

Doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D., pochází z lékařské rodiny. Oba její rodiče pracovali na umístěnky ve svitavské nemocnici. Tam se také narodila. Po absolvování „nultého ročníku“ se konečně dostala na studium stomatologie. Profesní dráhu pak nastoupila na zubním oddělení v břeclavské poliklinice. Odtud – přes práci na katedře stomatologie ILF a následné dlouholeté řízení Stomatologického centra IDV PZ a provozování soukromé…

MUDr. Zdeněk Poledna o komorových snech a skutečnosti

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Rozhovor

MUDr. Zdeněk Poledna studoval v Olomouci, odkud také pochází. Jeho otec byl anesteziolog. Původně chtěl studovat všeobecnou medicínu, ale dostal se na stomatologii – a tam ho to začalo bavit. Celý život působí jako praktický zubní lékař, trochu víc se věnuje endodoncii. Po studiích, která završil v roce 1976, nastoupil na druhý konec republiky a pracoval v Liberci a Litvínově. Naplnil tak svůj…

Doktor Ladislav Korábek, parodontolog, který tíhl k patologii a začal jako protetik

LKS 03/2021 20. 3. 2021 Rozhovor

MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, rodák z okresu Chrudim, tíhl k přírodním vědám od dětství. Jeho zájmem byla biologie člověka. Věnoval se ale také filozofičtější matematice a techničtější fyzice. Pro jistotu složil přijímací zkoušky na matematicko-fyzikální fakultu a pak, když tzv. „nemohl nic ztratit“, zkusil i přijímačky na hradeckou medicínu, kam ho to táhlo ještě víc. Byl bravurně připraven a než se…

Deborah Tigrid-Marguerat: Jak vidí naši a francouzskou stomatologii

LKS 02/2021 20. 2. 2021 Rozhovor

Dr. Deborah Tigrid-Marguerat patří v naší stomatologii díky budování spolupráce českých a francouzských zubních lékařů zejména v devadesátých letech k symbolům nové, otevřené Evropy. Bez železné opony, která padla na přelomu let 1989 a 1990. Její otec Pavel Tigrid, legendární postava československého exilu a boje proti komunistické totalitě, se s rodinou přesunul v roce 1960 do Paříže, kde malá Deborah našla svůj domov. Československo poznala…