LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Navržené varianty úhrad výplní a endodontického ošetření

LKS 06/2024 15. 6. 2024 Co vás zajímá

Ministerstvo zdravotnictví připravuje změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která se má mimo jiné významně dotknout úhrad výplní a endodontického ošetření. Hlavním důvodem změn úhrad výplní je podle navrhovatele zákaz používání amalgámu, který v České republice začne podle všech předpokladů platit 1. července 2026. Zákaz amalgámu patrně nebude absolutní, v případě, kdy bude jeho použití zcela nezbytné z důvodu specifických zdravotních potřeb pacienta,…

Kdy (ne)odeslat na ortodoncii?

LKS 03/2024 16. 3. 2024 Odborné informace

V současné době se v některých lokalitách České republiky vyskytl problém s částečnou nedostupností ortodontické péče. Příčinou není zásadní nedostatek ortodontistů, jejichž počet a efektivita práce naopak neustále roste, ale spíše dva jiné faktory.

K novému seriálu LKS: Z praxe pro praxi

LKS 02/2024 17. 2. 2024 Odborné zkušenosti

Seriál „Z praxe pro praxi“ vznikl jako reakce na zveřejňování zajímavých kazuistik ve facebookových skupinách (Odborný Dentální Institut, Odborná diskuse stomatologů apod.), kde zubní lékaři sdílejí své zkušenosti z praxe. Jenže jak už to ve facebookových diskuzích chodí – i ty nejzajímavější příspěvky rychle zapadnou a lze je následně jen těžko dohledat. Redakční rada a redakce LKS se proto rozhodly nabídnout…