LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Popis klinického stavu

Pacientka, 33 let, byla odeslána od referujícího zubního lékaře se žádostí o ošetření mnohočetných abrazí. Subjektivně si stěžovala na citlivost na sladké a kyselé. Jiné obtíže neudávala. V rámci celkové anamnézy uvedla léčbu gastroezofageálního refluxu.

Klinicky byly přítomny mnohočetné abraze, v horní čelisti okluzálně v rozsahu zubů 26 – 24, 16 – 14, palatinálně v rozsahu zubů 13 – 16, v dolní čelisti okluzálně v rozsahu zubů 36 – 34, 46 – 44, incizálně v rozsahu zubů 33 – 43. Pacientka neměla žádné klinické obtíže v oblasti svalů nebo čelistního kloubu. Registrace čelistních vztahů pro ošetření byla provedena v Centric Relation (CR) za pomoci Lucia Jig a verifikace pozice funkčním testem (functional loading).

Po dohodě s pacientkou bylo provedeno ošetření abradovaného chrupu pomocí nepřímých kompozitních fazet a onlejí a přímých kompozitních dostaveb zhotovených rovněž z kompozitu razidlovou technikou. Při razidlové technice byl použit nahřátý nanokompozit aplikovaný v transparentním silikonu zhotoveném podle wax-upu. Pacientka nosí na noc v horní čelisti ochrannou dlahu.

Postup ošetření

Obr. 1, Obr. 2, Obr. 3, Obr. 4, Obr.  5: Počáteční stav.

Obr. 6, Obr.  7: Revize amalgámových výplní u zubů 17, 26, 27 (obr. 6) a u zubu 37 (obr. 7).

Obr. 8, Obr. 9, Obr. 10, Obr. 11, Obr. 12, Obr. 13: Laboratorní fáze. Otisky horní a dolní čelisti (obr. 8, 9), výsledné pracovní modely (obr. 10), artikulace pracovních modelů (obr. 11), wax-upy kompozitních dostaveb následně zhotovených přímou razidlovou technikou (obr. 12), dokončené nepřímé kompozitní fazety na zubech 13 – 23 a kompozitní onleje na zubech 14, 15, 24, 25 (obr. 13).

Obr. 14, Obr. 15, Obr. 16, Obr. 17, Obr. 18, Obr. 19, Obr. 20, Obr. 21, Obr. 22, Obr. 23: Adhezivní fixace kompozitních fazet na zubech 13 – 23 a kompozitních onlejí na zubech 14, 15, 24, 25.

Obr. 24, Obr. 25, Obr. 26, Obr. 27: Razidlovou technikou zhotovené kompozitní dostavby.

Obr. 28, Obr. 29: Přímé kompozitní dostavby.

Obr. 30, Obr. 31, Obr. 32, Obr. 33, Obr. 34, Obr. 35: Finální stav.

Závěr

Ošetření abradovaného chrupu je náročné z hlediska klinického i laboratorního.

V případě, že není zcela jasná etiologie, je důležité přistupovat k ošetření primárně maximálně konzervativně. Kompozitní materiál jak pro přímou, tak i nepřímou techniku je v tomto případě naší metodou první volby, a to vzhledem k její šetrnosti, dlouhodobé udržitelnosti a opravitelnosti.

Poděkování: Laboratorní práce zhotovil Jakub Šopinec, JS Ceramic.

 

Z praxe pro praxi
Ukažte svoji práci nejen na Facebooku, ale také v seriálu LKS

Hlavním obsahem seriálu jsou postřehy, nápady, pozitivní i negativní výsledky práce vyjadřované zkratkou hlavně pomocí fotografické dokumentace, která vydá za tisíc slov.

S přípravou kazuistiky pro časopis LKS vám rád pomůže náš pracovní tým zastoupený MUDr. Zdeňkem Polednou, MDDr. Jonášem Celerýnem a Mgr. Věrou Tautovou, DiS.

Máte-li dobrou fotodokumentaci k zajímavému případu, podělte se o něj a kontaktujte redakci na adrese:
tautova@dent.cz

 

Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5
Obr. 6
Obr. 7
Obr. 8
Obr. 9
Obr. 10
Obr. 11
Obr. 12
Obr. 13
Obr. 14
Obr. 15
Obr. 16
Obr. 17
Obr. 18
Obr. 19
Obr. 20
Obr. 21
Obr. 22
Obr. 23
Obr. 24
Obr. 25
Obr. 26
Obr. 27
Obr. 28
Obr. 29
Obr. 30
Obr. 31
Obr. 32
Obr. 33
Obr. 34
Obr. 35