LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. David Urie po dokončení studia na LF UK v Hradci Králové v roce 1995 nastoupil na Stomatologickou kliniku LF UK a FN v Hradci Králové, kde čtyři roky pracoval na protetickém oddělení jako odborný asistent. V květnu 1997 složil atestaci I. stupně ze stomatologie, v říjnu 1999 licenční zkoušky pro udělení oprávnění k provozování soukromé stomatologické praxe. V letech 1999 – 2001 vedl soukromou stomatologickou praxi ve Znojmě. V letech 2001 – 2005 pracoval jako asistent v ordinaci MUDr. Kuhna. Od 1. 8. 2005 zahájil činnost vlastní zubní praxe. Aktivně se v rámci dalšího vzdělávání účastní teoretických a praktických kurzů zaměřených zejména na estetickou stomatologii a protetiku. Absolvoval také stáž na univerzitě v Pittsburghu, na univerzitě v Hamburku a dále v soukromých praxích ve Švýcarsku, Itálii, Belgii a Německu. Zaměřuje se zejména na estetické ošetření a implantologickou protetiku.

Kontakt

 davidurie72@gmail.com

Články autora