LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Aktuální články

Z 82. jednání sněmu ČSK

LKS 06/2024 15. 6. 2024 Reportáž

V pořadí 82. jednání sněmu ČSK se konalo ve dnech 18. – 19. května 2024 ve Špindlerově Mlýně. Byly předneseny zprávy o činnosti Komory v roce 2023 a od 1. 1. 2024 a zpráva o hospodaření ČSK za rok 2023. Významná část programu byla věnována široké debatě k návrhům zásadních legislativních změn a k úhradám za stomatologickou péči.

Navržené varianty úhrad výplní a endodontického ošetření

LKS 06/2024 15. 6. 2024 Co vás zajímá

Ministerstvo zdravotnictví připravuje změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která se má mimo jiné významně dotknout úhrad výplní a endodontického ošetření. Hlavním důvodem změn úhrad výplní je podle navrhovatele zákaz používání amalgámu, který v České republice začne podle všech předpokladů platit 1. července 2026. Zákaz amalgámu patrně nebude absolutní, v případě, kdy bude jeho použití zcela nezbytné z důvodu specifických zdravotních potřeb pacienta,…

To nejzajímavější z jednání představenstva ČSK

LKS 06/2024 15. 6. 2024 Události

Podrobné informace z předchozích jednání určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace z květnového zasedání: