LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Aktuální články

Klikací povinnost 2023

LKS 09/2023 16. 9. 2023 Co vás zajímá

Nezapomeňte: do 31. 10. jsou každoročně všichni členové ČSK povinni splnit výroční kontrolní a oznamovací povinnosti člena ČSK, tzv. klikací povinnost.

Stomatologická péče ve věznicích v ČR

LKS 09/2023 16. 9. 2023 Reportáž

Na jaře se ocitla redakce LKS ve vězení. A protože jsme smíšený tým, tak v mužské i ženské věznici. Tedy – jen na pár hodin... Získali jsme tak materiál pro reportáž, jejímž cílem bylo informovat se o zubní péči o vězně a pracovních podmínkách pro zubní lékaře v těchto zařízeních.