LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Nějaké šediny a spoustu vrásek mě stojí vyjednávání o penězích na úhradu stomatologie, které fakticky probíhá celý rok. Ne jinak je na tom viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D. To, co je v mnoha zemích analýzou nákladů a inflace, pečlivým výpočtem, je u nás orientálním bazarem, kde se segmenty péče perou o svůj díl. My, stomatologové, jsme primárně odsouzeni k prohře, neboť Ministerstvo zdravotnictví má zájem hlavně o financování svých nemocnic a ambulancí. A všichni tak nějak doporučují, „ať si to od těch lidí vybereme“. Načež politici pláčou, jak je stomatologie nedostupná a jak se „vymkla“ všeobecnému blahu, které podle nich v českém zdravotnictví panuje.

Nemůžeme jako Zubohrad moc vytahovat kartu stávek, neboť uzavření stomatologických ordinací řekněme na týden dva nemá podporu, pokud se nestane něco, co kolegy opravdu naštve. Přesto měníme rok za rokem „sazebník“ a navyšujeme úhrady z veřejného zdravotního pojištění rychleji, než je vývoj inflace. Je to spousta práce, jednání s médii, politiky, lobbisty. Je to úmorné a náročné, ale po šesti letech, která máme v jednáních za sebou, je nakonec vidět výsledek, který v jiných částech medicíny prostě nemá obdobu.

A tak moc děkuji racionálním vyjednavačům protistrany, ať už jsou z té či oné pojišťovny, politikům a s řadou výhrad i pracovníkům Ministerstva zdravotnictví, kteří nakonec píšou onu socialistickou úhradovou vyhlášku.

To vše je obsaženo v novém vydání publikace Stomatologické výkony v roce 2024, na niž upozorňuje titulní strana LKS. Tato kniha je dílem rozsáhlého kolektivu s enormním podílem viceprezidenta ČSK MUDr. Roberta Houby, Ph.D., a Mgr. Jiřího Slavíka. Věřím, že za rok budeme muset vše zase přepsat, neboť úhrady budou opět lepší. Držme si palce!