LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Časopis České stomatologické komory LKS je měsíčník, který ČSK vydává jako svůj stavovský a odborný časopis, od roku 2009 uznaný radou vlády jako recenzované neimpaktované periodikum.

Měsíčník LKS je v tištěné verzi distribuován zubním lékařům v České republice, studentům posledních dvou ročníků oboru zubního lékařství, odborným zdravotnickým školám, firmám, a také českým i zahraničním předplatitelům.

Časopis LKS vydává Česká stomatologická komora (Slavojova 22, 128 00 Praha 2, IČ 00224286) jako svůj stavovský a recenzovaný odborný časopis.

Vychází od roku 1991 jako měsíčník. Více o názvu časopisu zde. Statut LKS zde. Obecné informace o obsahu LKS zde. Aktuální náklad tištěné verze LKS je 11 050 výtisků.

LKS je indexován a excerpován v těchto databázích:

Časopis je distribuován bezplatně členům České stomatologické komory, studentům posledních ročníků zubního lékařství, odborným zdravotnickým školám a inzerentům.
Ostatní zájemci si mohou časopis předplatit, objednávky předplatného přijímá redakce.

Ke stažení