LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Metody používané k ověření stability zubních implantátů

LKS 04/2018 8. 4. 2018 Odborné sdělení

Souhrn: Rozeznáváme dva typy stability implantátu. Primární stabilita je popisována jako absence mobility implantátu v kostním lůžku po jeho inzerci. Sekundární stabilita (vlastní oseointegrace) může být ovlivněna primární stabilitou a dále závisí na povrchu implantátu a na kostní modelaci a remodelaci. Snaha po objektivizaci kvality stability vedla k vypracování řady postupů na její měření. Mezi invazivní metody patří histologické a histomorfometrické hodnocení, analýza odporu při vytváření…