LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

K novému seriálu LKS: Z praxe pro praxi

LKS 02/2024 17. 2. 2024 Odborné zkušenosti

Seriál „Z praxe pro praxi“ vznikl jako reakce na zveřejňování zajímavých kazuistik ve facebookových skupinách (Odborný Dentální Institut, Odborná diskuse stomatologů apod.), kde zubní lékaři sdílejí své zkušenosti z praxe. Jenže jak už to ve facebookových diskuzích chodí – i ty nejzajímavější příspěvky rychle zapadnou a lze je následně jen těžko dohledat. Redakční rada a redakce LKS se proto rozhodly nabídnout…

Dopis autorům článku o periimplantitidě z časopisu Česká stomatologie a praktické zubní lékařství č. 3/2023

LKS 10/2023 14. 10. 2023 Z pošty

V zářijovém vydání vědeckého recenzovaného čtvrtletníku „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL), jehož vydavatelem je od ledna 2019 Česká stomatologická komora, byl zveřejněn přehledový článek „Peri-implantitída: nechirurgická terapia“ autorského kolektivu Štefanatný M., Starosta M., Žižka R., Štefanatná J. Po jeho přečtení MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA, zaslal hlavnímu autorovi MDDr. Michalu Štefanatnému a v kopii také redakci časopisu vřelý dopis, z něhož se…

Mezioborový seminář o osteonekrózách indukovaných léky

LKS 07-08/2023 22. 7. 2023 Odborné akce

Dne 17. 5. 2023 se uskutečnil na Stomatologické klinice LF UK a FN v Hradci Králové za spolupořadatelství Stomatologické společnosti ČLS JEP seminář „K problematice léky indukovaných osteonekróz čelistních kostí“. Určen byl jak lékařům různých odborností, tak studentům lékařské fakulty.