LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dopis autorům článku o periimplantitidě z časopisu Česká stomatologie a praktické zubní lékařství č. 3/2023

LKS 10/2023 14. 10. 2023 Z pošty

V zářijovém vydání vědeckého recenzovaného čtvrtletníku „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL), jehož vydavatelem je od ledna 2019 Česká stomatologická komora, byl zveřejněn přehledový článek „Peri-implantitída: nechirurgická terapia“ autorského kolektivu Štefanatný M., Starosta M., Žižka R., Štefanatná J. Po jeho přečtení MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA, zaslal hlavnímu autorovi MDDr. Michalu Štefanatnému a v kopii také redakci časopisu vřelý dopis, z něhož se…

Mezioborový seminář o osteonekrózách indukovaných léky

LKS 07-08/2023 22. 7. 2023 Odborné akce

Dne 17. 5. 2023 se uskutečnil na Stomatologické klinice LF UK a FN v Hradci Králové za spolupořadatelství Stomatologické společnosti ČLS JEP seminář „K problematice léky indukovaných osteonekróz čelistních kostí“. Určen byl jak lékařům různých odborností, tak studentům lékařské fakulty.