LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V zářijovém vydání vědeckého recenzovaného čtvrtletníku „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL), jehož vydavatelem je od ledna 2019 Česká stomatologická komora, byl zveřejněn přehledový článek „Peri-implantitída: nechirurgická terapia“ autorského kolektivu Štefanatný M., Starosta M., Žižka R., Štefanatná J. Po jeho přečtení MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA, zaslal hlavnímu autorovi MDDr. Michalu Štefanatnému a v kopii také redakci časopisu vřelý dopis, z něhož se souhlasem pisatele citujeme.

Vážený pane doktore,

nepíšu osobní recenze a názory na publikace příliš často, ale s velikým zájmem jsem si přečetl článek vašeho kolektivu „Peri-implantitída: nechirurgická terapia“ v časopisu ČSPZL č. 3/2023. Chtěl bych Vám i Vašemu kolektivu za něj upřímně poděkovat a poblahopřát.

Sám implantáty nezavádím, ale občas řeším komplikace u svých pacientů se zavedenými implantáty, a tak jsem po dlouhé době dokázal zase jednou s uvedeným textem odborně plně souznít.

A z čeho jsem nadšen? Jednak konečně jasně charakterizujete periimplantitidu a až na jednu výjimku nehovoříte o mukozitidě, která by jako samostatný termín měla být vyhrazena spíše pro slizniční zánět nezpůsobený bakteriemi. Myslím, že i tu zmíněnou výjimku jsem pochopil správně.

Velmi správně jste v článku zdůraznili, že A. actinomycetemcomitans nikdo nikdy nevykyretuje a že jde o invazivní paro patogen (Váš článek by měl být povinnou literaturou pro dentální hygienistky, a to už v pregraduální přípravě – a opravdu to myslím bez nadsázky).

Jasně jste „odepsali“ všechny ty plastové kyrety, které navíc pacientovi hygienistky ponechávají v ordinaci a opakovaně – pouze pro ně na jejich jméno – sterilizují. K jaké devastaci pak v okolí implantátu dochází, aniž je nakonec očištěn, ještě nikdo neměl odvahu popsat. Já to jen mnohokrát viděl. Nákres šroubu/závitů byl skvělý nápad! Vše je ještě jasnější.

V neposlední řadě jsem zajásal nad první metodou volby u ATB, kde opravdu stojí dle všech dostupných pramenů právě samotný metronidazol (MTR) a pak teprve ostatní včetně kombinace s amoxicilinem (AMX). V této souvislosti – a to je snad moje jediná připomínka k publikaci – jste mohli možná více definovat či popsat rozdílnou mikroflóru u periimplantitidy ve srovnání s parodontitidou, aby si všichni uvědomili, že skutečně nejde úplně o totéž, ale pravda – už by to v textu bylo in extenzo. A navíc jste jasně popsali správné dávkování MTR 3 x 500 mg, a to není v našem oboru vždy něco samozřejmého. Také u výplachu naznačujete, že jde o nejméně účinnou metodu léčby, i když na můj vkus až příliš vědecky uhlazeně (sám bych volil razantnější zdůraznění). Opravdu skvělá práce!

Svoji reakci na článek si dovoluji v kopii poslat i šéfredaktorce LKS a zástupkyni šéfredaktora ČSPZL PhDr. Ivě Žákové s malinkou výtkou, že v redakci měli zvážit jeho otisknutí v časopisu LKS. Bylo by dobré a potřebné toto téma dále zpracovat (spíš rozpracovat – bez větších vedlejších vědeckých odkazů pouze v praktické rovině) právě pro všechny praktické zubní lékaře do LKS, protože měsíčník LKS dostává každý člen Komory, na rozdíl od vědeckého čtvrtletníku ČSPZL, který odebírají pouze předplatitelé. A také by bylo užitečné toto téma „popostrčit“ směrem k hygienistkám.

 

Předplatné časopisu ČSPZL: online objednávka na www.dent.cz (Vzdělávání/Časopisy)