LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Klikací povinnost 2023

LKS 10/2023 14. 10. 2023 Události

Nezapomeňte: do 31. 10. jsou každoročně všichni členové ČSK povinni splnit výroční kontrolní a oznamovací povinnost člena ČSK, tzv. klikací povinnost.

Dopis autorům článku o periimplantitidě z časopisu Česká stomatologie a praktické zubní lékařství č. 3/2023

LKS 10/2023 14. 10. 2023 Z pošty

V zářijovém vydání vědeckého recenzovaného čtvrtletníku „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL), jehož vydavatelem je od ledna 2019 Česká stomatologická komora, byl zveřejněn přehledový článek „Peri-implantitída: nechirurgická terapia“ autorského kolektivu Štefanatný M., Starosta M., Žižka R., Štefanatná J. Po jeho přečtení MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA, zaslal hlavnímu autorovi MDDr. Michalu Štefanatnému a v kopii také redakci časopisu vřelý dopis, z něhož se…

Brněnské stomatologické fórum

LKS 10/2023 14. 10. 2023 O čem se mluví

Vzdělávací středisko ČSK vás zve do předvánoční atmosféry moravské metropole na Brněnské stomatologické fórum (BSF), tradiční celodenní vzdělávací akci (9.00 – 16.30 hod.), která kromě zajímavých aktuálních témat nabízí také blok odborných přednášek. Součástí bude výstava dentálních firem.

To nejzajímavější z jednání představenstva ČSK

LKS 10/2023 14. 10. 2023 Události

Podrobné informace z předchozích jednání určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace ze zářijového jednání:

Naléhavé otázky z výročního zasedání ADEE v Liverpoolu

LKS 10/2023 14. 10. 2023 O čem se mluví

Setkání učitelů stomatologie z celého světa někdy připomínají prázdninový výlet, obvykle do univerzitního kampusu, s „nějakým tím programem“. Kolegové z univerzity v Liverpoolu ale dokázali připravit výroční zasedání Evropské asociace pro výuku zubního lékařství (ADEE) jako skvělé a užitečné setkání. Konalo se ve dnech 22. – 25. 8. 2023.