LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Sborník vychází jako suplement LKS č. 10/2023. V elektronické verzi je k dispozici na www.lks-casopis.cz (rubrika Suplement LKS) a na www.dent.cz (Vzdělávání/Kongres PDD).

Účastníci PDD 2023 obdrželi tištěný sborník při registraci v PVA EXPO Praha.