LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Seminář České společnosti protetické stomatologie o vztahu okluze k TMK

LKS 07-08/2023 22. 7. 2023 Odborné akce

Na Masarykově univerzitě v Brně proběhl v sobotu 27. 5. 2023 seminář na téma „Okluze a TMK z pohledu chirurga, ortodontisty a protetika“. Akce byla pořádána ve spolupráci České společnosti protetické stomatologie (ČSPS) a Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně pod patronací její přednostky prof. MUDr. Lydie Izakovičové Hollé, Ph.D. Semináře se účastnili lékaři a…

Mezioborový seminář o osteonekrózách indukovaných léky

LKS 07-08/2023 22. 7. 2023 Odborné akce

Dne 17. 5. 2023 se uskutečnil na Stomatologické klinice LF UK a FN v Hradci Králové za spolupořadatelství Stomatologické společnosti ČLS JEP seminář „K problematice léky indukovaných osteonekróz čelistních kostí“. Určen byl jak lékařům různých odborností, tak studentům lékařské fakulty.

Jednorázový vzdělávací program „Snímatelná protetika“

LKS 05/2023 13. 5. 2023 Odborné informace

Vážené kolegyně a kolegové, cílem tohoto článku je představit vám nově vznikající vzdělávací program, který bude od podzimu 2023 v nabídce vzdělávacích akcí pořádaných Vzdělávacím střediskem ČSK.

Stomatologické výrobky v roce 2023

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Poradny

Slyšela jsem, že se od ledna 2023 nějak mění číselníky plně hrazených stomatologických výrobků. Je to pravda? Změnila se nějak pravidla týkající se vykazování stomatologických výrobků?

Snímatelné náhrady v 21. století

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Odborné akce

Na Univerzitě Palackého v Olomouci proběhl v sobotu 1. 10. 2022 seminář na téma „Snímatelné náhrady v 21. století“. Akce byla pořádána ve spolupráci České společnosti protetické stomatologie (ČSPS) a Kliniky zubního lékařství Lékařské fakulty v Olomouci pod patronací její přednostky MDDr. Ivy Voborné, Ph.D.

Evropská protetika jde vpřed

LKS 11/2022 18. 11. 2022 Odborné akce

„European prosthodontics looks forward“ – s tímto mottem byl 22. 9. 2022 zahájen 45. kongres Evropské protetické asociace (EPA) v italské Sieně. Kongresu, jehož prezidentem byl významný protetik prof. Marco Ferrari (Itálie), se zúčastnilo téměř 500 účastníků, přednášky probíhaly ve dvou paralelních sekcích a bylo prezentováno 77 ústních sdělení a 105 posterů. Ze zvaných řečníků tvořili během tří dnů kongresu většinu italští…

Webináře ČSK

LKS 09/2022 17. 9. 2022 Události

Online odborné diskuze neboli webináře pořádá Česká stomatologická komora od roku 2010. Získaly si široký okruh posluchačů, pro něž je tato moderní forma vzdělávání „přes počítač“ zajímavá. Od prosince 2017 jsou nově pořádány na platformě YouTube bez omezení počtu míst ve virtuální posluchárně.