LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Německý plán léčby a nákladů na protetiku

LKS 07-08/2022 23. 7. 2022 Co vás zajímá

Během diskuze na Česko-sasko-bavorsko-rakouském stomatologickém dni, který se konal 27. 5. 2022 v Karlových Varech (viz reportáž na str. 130 – 131), zazněl od českých účastníků dotaz, jak se vyplňuje a podává německý plán léčby a nákladů na protetiku (Heil- und Kostenplan). Na dotaz odpověděl Dr. Hans-Rainer Fischer, zubní lékař z Waldheimu, který se angažuje v práci pro Sdružení smluvních zubních lékařů Saska a je…