LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

S Jakubem Hoškem o přínosu moderních technologií pro spolupráci zubního technika se zubními lékaři

LKS 04/2024 13. 4. 2024 Jak nás vidí

Dentální technologie zaznamenávají v posledních letech značný vývoj, který má vliv nejen na samotnou práci zubních techniků, ale rovněž na způsob jejich spolupráce se zubními lékaři. O tom, jak tento vývoj vnímá, jsme si povídali se zubním technikem Jakubem Hoškem, majitelem zubní laboratoře Precident a osobností známou v oboru svojí neutuchající aktivitou v rozvoji základních znalostí zubních techniků a zubních lékařů v oblasti morfologie…

K novému seriálu LKS: Z praxe pro praxi

LKS 02/2024 17. 2. 2024 Odborné zkušenosti

Seriál „Z praxe pro praxi“ vznikl jako reakce na zveřejňování zajímavých kazuistik ve facebookových skupinách (Odborný Dentální Institut, Odborná diskuse stomatologů apod.), kde zubní lékaři sdílejí své zkušenosti z praxe. Jenže jak už to ve facebookových diskuzích chodí – i ty nejzajímavější příspěvky rychle zapadnou a lze je následně jen těžko dohledat. Redakční rada a redakce LKS se proto rozhodly nabídnout…

Seminář České společnosti protetické stomatologie o vztahu okluze k TMK

LKS 07-08/2023 22. 7. 2023 Odborné akce

Na Masarykově univerzitě v Brně proběhl v sobotu 27. 5. 2023 seminář na téma „Okluze a TMK z pohledu chirurga, ortodontisty a protetika“. Akce byla pořádána ve spolupráci České společnosti protetické stomatologie (ČSPS) a Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně pod patronací její přednostky prof. MUDr. Lydie Izakovičové Hollé, Ph.D. Semináře se účastnili lékaři a…

Mezioborový seminář o osteonekrózách indukovaných léky

LKS 07-08/2023 22. 7. 2023 Odborné akce

Dne 17. 5. 2023 se uskutečnil na Stomatologické klinice LF UK a FN v Hradci Králové za spolupořadatelství Stomatologické společnosti ČLS JEP seminář „K problematice léky indukovaných osteonekróz čelistních kostí“. Určen byl jak lékařům různých odborností, tak studentům lékařské fakulty.

Jednorázový vzdělávací program „Snímatelná protetika“

LKS 05/2023 13. 5. 2023 Odborné informace

Vážené kolegyně a kolegové, cílem tohoto článku je představit vám nově vznikající vzdělávací program, který bude od podzimu 2023 v nabídce vzdělávacích akcí pořádaných Vzdělávacím střediskem ČSK.