LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Stomatologické výrobky v roce 2023

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Poradny

Slyšela jsem, že se od ledna 2023 nějak mění číselníky plně hrazených stomatologických výrobků. Je to pravda? Změnila se nějak pravidla týkající se vykazování stomatologických výrobků?

Snímatelné náhrady v 21. století

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Odborné akce

Na Univerzitě Palackého v Olomouci proběhl v sobotu 1. 10. 2022 seminář na téma „Snímatelné náhrady v 21. století“. Akce byla pořádána ve spolupráci České společnosti protetické stomatologie (ČSPS) a Kliniky zubního lékařství Lékařské fakulty v Olomouci pod patronací její přednostky MDDr. Ivy Voborné, Ph.D.

Evropská protetika jde vpřed

LKS 11/2022 18. 11. 2022 Odborné akce

„European prosthodontics looks forward“ – s tímto mottem byl 22. 9. 2022 zahájen 45. kongres Evropské protetické asociace (EPA) v italské Sieně. Kongresu, jehož prezidentem byl významný protetik prof. Marco Ferrari (Itálie), se zúčastnilo téměř 500 účastníků, přednášky probíhaly ve dvou paralelních sekcích a bylo prezentováno 77 ústních sdělení a 105 posterů. Ze zvaných řečníků tvořili během tří dnů kongresu většinu italští…

Webináře ČSK

LKS 09/2022 17. 9. 2022 Události

Online odborné diskuze neboli webináře pořádá Česká stomatologická komora od roku 2010. Získaly si široký okruh posluchačů, pro něž je tato moderní forma vzdělávání „přes počítač“ zajímavá. Od prosince 2017 jsou nově pořádány na platformě YouTube bez omezení počtu míst ve virtuální posluchárně.

Německý plán léčby a nákladů na protetiku

LKS 07-08/2022 23. 7. 2022 Co vás zajímá

Během diskuze na Česko-sasko-bavorsko-rakouském stomatologickém dni, který se konal 27. 5. 2022 v Karlových Varech (viz reportáž na str. 130 – 131), zazněl od českých účastníků dotaz, jak se vyplňuje a podává německý plán léčby a nákladů na protetiku (Heil- und Kostenplan). Na dotaz odpověděl Dr. Hans-Rainer Fischer, zubní lékař z Waldheimu, který se angažuje v práci pro Sdružení smluvních zubních lékařů Saska a je…