LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Digitalizace v protetice – setkání evropských protetiků v Madridu

LKS 02/2019 17. 2. 2019 Odborné akce

Ve dnech 13. – 15. 9. 2018 se v Madridu konal 42. výroční kongres EPA (European Prosthodontics Association) a EPA-SEPES joint meeting (Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética). Nosným tématem setkání přibližně 700 nejen evropských protetiků bylo použití informačních technologií ve stomatologii.