LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vážené kolegyně a kolegové, cílem tohoto článku je představit vám nově vznikající vzdělávací program, který bude od podzimu 2023 v nabídce vzdělávacích akcí pořádaných Vzdělávacím střediskem ČSK.

Proč jednorázový vzdělávací program neboli programový celek?

Do vzdělávacího řádu ČSK byla při jeho poslední novelizaci kromě všeobecně známých průběžných vzdělávacích programů (PZL, parodontologie, stomatochirurgie, pedostomatologie), zakomponována možnost tvorby tzv. programů jednorázových. Zejména proto, že řada témat svým záběrem přesahuje možnosti běžného jednodenního vzdělávacího kurzu. Zároveň při zpracování určitého tématu do několika jednodenních kurzů, které na sebe obsahově a logicky navazují, je vhodné je „svázat“ do jednoho programového bloku, aby bylo zcela zřejmé, že tyto kurzy tvoří jeden společný programový celek.

Proč právě snímatelná protetika?

Při hledání tématu pro jednorázový vzdělávací program padla volba na problematiku snímatelné protetiky. Proč snímatelná protetika? Proč ne něco více moderního a více „in“?

Z analýzy zkušeností zkušebních komisařů pro profesní zkoušky PZL jednoznačně vyplynulo, že největší problémy a potíže u profesních zkoušek přináší právě oblast snímatelné protetiky. Při hlubším zamyšlení nad stavem české stomatologie je to vlastně velmi logické. V rámci pregraduální výuky je to naposledy, kdy se budoucí lékaři setkají se snímatelnou protetikou systematicky a uceleně. Bohužel, nebo bohudík, je to v době, kdy nastupující lékaře zajímá především „hypermoderní stomatologie“, operační mikroskopy, implantologie, scannery, 3D modelace atd. Navíc z řady různých odborných fór a skupin v rámci sociálních sítí musí mladí kolegové nutně získat dojem, že snímatelná protetika je v podstatě mrtvý a zcela neperspektivní obor a že vše je možné ve 21. století vyřešit bez snímatelných protéz.

Realita všedního dne je však velmi odlišná, a to zejména mimo velká městská centra, a pro mnoho pacientů nadále zůstává snímatelná náhrada jediným dostupným řešením ztráty většího množství zubů. A tento stav se ještě hodně dlouhou dobu nezmění.

Přitom v současnosti neexistuje ucelený vzdělávací postgraduální program týkající se snímatelné protetiky. Existují skvělé kurzy pořádané soukromými subjekty, ale ty se týkají jen určitého úzkého segmentu snímatelných náhrad, které však – jakkoli jsou skvělou nadstavbou pro orientovaného lékaře – nedokážou nahradit chybějící základní znalosti.

Cíl programu: naučit správně a kvalitně zhotovit částečnou snímatelnou náhradu

Jednoduše řečeno je tedy cílem nabídnout lékařům možnost naučit se správně a kvalitně zhotovit částečnou snímatelnou náhradu. A to v rámci jednoho programu rozděleného do sedmi na sebe navazujících kurzů, které by měly dát odpovědi na otázky, jak správně indikovat jednotlivé typy částečných snímatelných náhrad, jak standardně kvalitně zhotovit náhrady (detailně ve všech jednotlivých krocích) ke spokojenosti pacienta i lékaře. Vybavit lékaře dostatečným teoretickým a technologickým základem pro komunikaci s laboratoří tak, aby mohl laboratoř přesvědčit, že to, co chce, je správně, a nikoliv, že se bude v laboratoři postupovat chybně jen proto, že to je třeba jednodušší.

Prakticky a do detailu

Obsah a jednotlivá témata byla koncipována Komorou ve spolupráci s Českou společností protetické stomatologie (ČSPS) v čele s její předsedkyní doc. MUDr. Hanou Hubálkovou, Ph.D. ČSPS je zároveň i odborným garantem tohoto vzdělávacího programu.

Záměrem je připravit jednotlivá témata maximálně prakticky a do detailu. Například v případě navrhování konstrukcí skeletových náhrad udělat v rámci kurzu co nejvíce různých návrhů s možností přinést a vyřešit přímo na kurzu vlastní reálné situace u svých pacientů.

Proto předpokládáme menší počty účastníků programu (cca do 15 osob), aby bylo možné se v rámci diskuze věnovat tématu rovněž co nejvíce do detailu a prakticky.

Přednášející: stomatolog a zubní technik

Výše uvedená koncepce jednorázového vzdělávacího programu samozřejmě klade velké nároky na přednášející. Těch zkušených v oblasti snímatelné protetiky je v současné době jako šafránu a obsadit všech sedm témat kvalitním přednášejícím by se bez úzké spolupráce s ČSPS nesetkalo s úspěchem.

Významným plusem by měla být u většiny témat účast spolupřednášejícího z řad zubních techniků, který by měl vždy k dané problematice poskytnout „laboratorní pohled“.

Organizace programu

Organizační představa je taková, že by program probíhal vždy v rámci „školního roku“ – tedy od října do června – a měly by být vždy známy všechny termíny jednotlivých kurzů, aby bylo pro účastníky možné si naplánovat volno s dostatečným předstihem.

Bonusem za absolvování celého vzdělávacího cyklu, kromě spousty praktických informací, bude odměna 15 kreditů navíc za celý program, tj. 7 kurzů à 5 kreditů + 15 kreditů bonus = celkem 50 kreditů za celý vzdělávací program.

Doufáme, že zájem o vzdělávání v této důležité, leč zatím opomíjené a přehlížené části stomatologie, bude dostatečně velký a obsah programu dostatečně atraktivní, aby prokázal životaschopnost a smysluplnost, o které jsem já osobně hluboce přesvědčen.

Obsah programu Snímatelná protetika

1. Typy snímatelných náhrad a jejich indikace, možnosti řešení různých defektů chrupu snímatelnou náhradou, léčebný plán, vyšetření a nezbytná ošetření před zhotovením snímatelné náhrady. Prakticky: demonstrace na klinických případech.

2. Kotvení snímatelných náhrad – sponový a nesponový systém v praxi. Prakticky: návrhy konstrukcí na připravené situace i na vlastní přinesené nebo jinak zpřístupněné modely.

3. Rozbor jednotlivých fází zhotovení snímatelné náhrady – otisky v individuální lžíci, registrace a rekonstrukce mezičelistních vztahů – možné postupy, nejčastější ordinační chyby a jejich možný vliv na výsledek ošetření. Prakticky: demonstrace na modelech.

4. Laboratorní postupy zhotovení snímatelných náhrad pohledem technika – nejčastější chyby v laboratoři a jejich prevence, co zubní technik potřebuje znát od zubního lékaře a co zubní lékař od zubního technika, komunikace s laboratoří.

5. Zkouška modelu částečné a celkové snímatelné náhrady – rozpoznání případných chyb a jejich korekce, které chyby lze napravit a které ne. Odevzdání hotové náhrady a následná péče, úpravy a opravy náhrad. Prakticky: demonstrace na klinických případech.

6. Hybridní zubní náhrady – indikace, kotvení na zubech a implantátech. Prakticky: demonstrace na klinických případech.

7. Moderní trendy a pracovní postupy ve snímatelné protetice – skenování, frézování, sintrování, 3D tisk.

Přednášející – zubní lékaři:

MUDr. Petr Barták, doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc., doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D., MUDr. Jindřich Charvát, CSc., MDDr. Jindřich Charvát, Ph.D., MUDr. Lucie Kocourová, MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D., MUDr. Marek Pokorný, MUDr. Lenka Vavřičková, Ph.D., MDDr. Iva Voborná, Ph.D.

Přednášející – zubní technici:

Deana Hejnová, MBA, Robert Madžarov, Bc. Alexandra Seidlová, Mgr. Ludmila Štajnerová; Nikola Švehlová, Jaromír Tříska

Konkrétní termíny kurzů v rámci programu Snímatelná protetika pro první cyklus (říjen 2023 až červen 2024) budou zveřejněny na www.dent.cz (Vzdělávání) a budeme o nich včas informovat také prostřednictvím newsletteru ČSK.

Kurzy se budou konat v učebně Apolenky, Slavojova 22, Praha 2.

13. 5. 2023

LKS 05/2023

LKS. 2023; 33(5): 94 – 95

Autor:

Fotografie

  • Archiv Microdent, s. r. o.

Rubrika:

Téma: