LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Některé problémy české stomatologie a jejich možná řešení mezi lety 2021 – 2025

LKS 09/2021 18. 9. 2021 Události

Volby vedení České stomatologické komory a Parlamentu ČR jsou poslední dobou synchronní s tím, že jako první proběhnou ty naše. Je třeba mít představu o cílech, ale míru jejich naplnění určí parlamentní volby a z nich vzešlá reprezentace státu. Některé věci můžeme udělat sami, jiné se neobejdou bez 101 poslanců nakloněných předloženému návrhu, nebo dokonce bez ústavní většiny. Každopádně je…

Poděkování členům orgánů Komory a oblastních komor za období 2017 – 2021

LKS 09/2021 18. 9. 2021 Události

Dne 20. září 2021 končí další z funkčních období České stomatologické komory. Uzavře jej slavnostní zasedání sněmu ČSK, které se koná 17. září 2021 v pražském Trojském zámku. Upřímné uznání patří všem, kteří po celé čtyři uplynulé roky působili v centrálních a oblastních orgánech Komory a věnovali této práci ve prospěch všech kolegů – zubních lékařů nespočet hodin, energie a svého úsilí. Zvláštní…