LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Navrhujte k ocenění osobnosti české stomatologie

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Události

U příležitosti ukončení stávajícího funkčního období (2017 – 2021) volených orgánů ČSK se 17. září 2021 v Trojském zámku v Praze uskuteční Slavnostní zasedání sněmu ČSK.

MUDr. Ivan Novický

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Události

Dobré jméno České stomatologické komory mu vždy leželo na srdci. Jeho náhlý odchod hluboce zasáhl kolegy a přátele, kteří si ho vždy velmi vážili.

Dr. med. dent. Jiří W. Pollak

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Události

Jako rodák z Prahy, trvale žijící ve Švýcarsku, udržoval od r. 1990 těsné kontakty s českou a slovenskou stomatologií.

To nejzajímavější z jednání představenstva ČSK

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Události

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

Petr Arenberger ministrem zdravotnictví

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Události

Za uplynulých sedm měsíců máme již čtvrtého ministra zdravotnictví. Dne 7. 4. 2021 jím byl jmenován prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA.