LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Nový číselník stomatologických výrobků

LKS 12/2021 18. 12. 2021 Události

Od 1. 1. 2022 vstupuje v platnost nová Příloha č. 4 zákona č. 48/1997 Sb., ve které jsou uvedeny stomatologické výrobky hrazené ze zdravotního pojištění a rozsah a podmínky jejich úhrady.

To nejzajímavější z jednání představenstva ČSK

LKS 12/2021 18. 12. 2021 Události

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

Z jednání revizní komise ČSK

LKS 12/2021 18. 12. 2021 Události

Revizní komise ČSK se sešla na pravidelném jednání za účasti všech členů RK ČSK v Brně, den před jednáním sněmu Komory.

Listopadové setkání předsedů OSK

LKS 12/2021 18. 12. 2021 Události

Předsedové oblastních stomatologických komor se sešli se členy představenstva ČSK v pátek 5. 11. 2021 v Brně, tedy v předvečer víkendového 77. jednáním sněmu ČSK.

Úhradová vyhláška pro rok 2022

LKS 11/2021 27. 11. 2021 Události

Ve Sbírce zákonů byla publikována tzv. úhradová vyhláška pro rok 2022. Text úhradové vyhlášky a její přílohy č. 11, která se týká zubních lékařů, je zpřístupněn na webových stránkách Komory. Úhradová vyhláška přináší některé významné změny. Podrobný výklad všech změn připravujeme pro publikaci Stomatologické výkony v roce 2022, která bude (podobně jako v roce 2021) zveřejněna na webových stránkách Komory. Na tomto…