LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Akce SDUZ 2023 připraveny

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Události

Na přípravě Světového dne ústního zdraví (SDUZ), který je zaměřen na prevenci v oblasti orálního zdraví, se letos podílí více partnerů, vzdělávacích institucí a sdružení než v předchozích ročnících. To je příslibem dalšího zkvalitnění a rozšíření projektu, který Česká stomatologická komora řídí a koordinuje už řadu let.

To nejzajímavější z jednání představenstva

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Události

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

Předvánoční setkání profesních komor

LKS 01/2023 21. 1. 2023 Události

Zástupci profesních komor se na pozvání ČSK sešli k jednání dne 7. 12. 2022 v Královské kolegiátní kapitule sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, kde pro ně byl na závěr v bazilice připraven sváteční koncert. Zúčastnili se: ČSK, Česká lékařská komora, Česká lékárnická komora, Komora veterinárních lékařů ČR, Česká advokátní komora, Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,…