LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

To nejzajímavější z jednání představenstva ČSK

LKS 05/2022 14. 5. 2022 Události

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

Webináře ČSK

LKS 05/2022 14. 5. 2022 Události

Online odborné diskuze neboli webináře pořádá Česká stomatologická komora od roku 2010. Získaly si široký okruh posluchačů, pro něž je tato moderní forma vzdělávání „přes počítač“ zajímavá. Od prosince 2017 jsou nově pořádány na platformě YouTube bez omezení počtu míst ve virtuální posluchárně.

Setkání profesních komor v Apolence

LKS 05/2022 14. 5. 2022 Události

Profesní komory jsou známkou bohatých států a měst. V těch chudých řídí složité profese pomalu a s mnoha chybami stát... V krizové situaci České republiky se v Apolence dne 6. 4. 2022 mimořádně sešli zástupci všech českých profesních komor, aby obnovili svoji spolupráci po pandemii COVID-19 a přišli s řadou návrhů pro Vládu ČR.