LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Paní docentka v podstatě celý svůj profesní život zasvětila práci na Stomatologické klinice LF UK a FN Plzeň, kde pracovala od roku 1959.

Doc. MUDr. Helena Houbová, CSc.

Byla průkopnicí v oboru parodontologie – v roce 1968 byla mezi prvními čtyřmi lékaři, kteří u nás získali parodontologickou atestaci. Svoje hluboké teoretické znalosti a praktické dovednosti uplatňovala nejen v péči o pacienty, ale také je jako zkušený pedagog předávala mnoha generacím studentů.

V roce 2009 jí Česká stomatologická komora udělila čestný titul Osobnost české stomatologie, obdobně její přínos k rozvoji parodontologie ocenila i Stomatologická společnost ČLS JEP.

Zemřela dne 3. 3. 2024 ve věku 91 let.

Čest její památce!

S úctou vzpomínají kolegyně a kolegové z plzeňské Stomatologické kliniky a ČSK.

13. 4. 2024

LKS 04/2024

LKS. 2024; 34(4): 62

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: