LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Studentský kongres SSSČR 2024

Sdružení studentů stomatologie České republiky o víkendu 9. – 10. 3. 2024 zorganizovalo v kampusu Masarykovy univerzity Brno kongres s vysokou organizační i odbornou úrovní. Něco podobného nemá řada lékařských odborností na klinikách... Kdo chtěl získat kvalitního stomatologa do ordinace, měl zde šanci. Konkurence ve stomatologii je velká – mladí chtějí být úspěšní a nelitují času ani peněz. ČSK se jim snaží pomáhat, jak to jen jde (více na str. 60).