LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Šestý ročník studentského kongresu UPdent, který se konal ve dnech 24. – 25. 2. 2024 na Univerzitě Palackého v Olomouci, se těšil velké účasti. Na kongres se přijeli podívat účastníci ze všech koutů republiky, celkem více než dvě stě studentů a mladých lékařů.

Záštitu nad akcí převzala proděkanka pro zubní lékařství LF UP MDDr. Iva Voborná, Ph.D. Vpravo je přednášející MUDr. Milan Tomka, Ph.D., který se zaměřil na možnosti dalšího vzdělávání absolventů.

Kongres už tradičně nesl podtitul Soft skills aneb co tě ve škole nenaučí. Program tak zahrnoval zejména přednášky z oblastí, které se úzce týkají provozu praxe a profesního života, například účetnictví, vzdělávání a přípravy na profesní zkoušku z PZL, činnosti oblastní stomatologické komory, zkušeností se zakládáním vlastní praxe apod. Akci slavnostně zahájil děkan LF UP prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

Co například zaujalo? Překvapující informaci se účastníci dozvěděli od klinického dětského psychologa PhDr. Jiřího Smejkala, který doporučil mít v čekárně boxovací pytel, do kterého si děti můžou vybít frustraci po ošetření. Právník Daniel Pospíšil zdůraznil, jak a proč je důležité mít pacientem podepsaný informovaný souhlas.

„Letos jsem byla na UPdentu poprvé a musím říct, že mě velmi mile překvapil. Přednášky nebyly přespříliš dlouhé a byly velmi praktické,“ zhodnotila studentka z Plzně a dodala, že cesta přes celou republiku za to určitě stála.

Spokojeni byli i sponzoři kongresu. Studenti vždy patří mezi velmi zvídavé jedince, které zajímá každý detail. Ostatně proto je UPdent každoročně velmi oblíbeným cílem mnohých dentálních firem.

Výdělek z kongresu se organizátoři rozhodli věnovat na letní dobrovolnictví v africké Rwandě, které pořádá Sdružení studentů stomatologie ČR.

Studenti jsou velmi zvídaví a zajímá je vše ze světa dentálního trhu.