LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace z předchozích jednání určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace z březnového zasedání:

Březnové jednání představenstva bylo rekordně dlouhé a k tomu ještě přibyla spousta událostí, které se udály před vlastním setkáním.

Dne 28. 2. proběhlo klíčové jednání ke kompetencím a vzdělávání členů dentálního týmu. Řeší se zejména rozpory mezi kompetencemi zubních instrumentářek a dentálních hygienistek. Problém tkví v tom, že na jedné straně je snaha o tříleté studium zubních instrumentářek, které by v učebním oboru nepochybně zvládlo nacvičit obrovské množství kompetencí. Na druhé straně existuje pod stejným názvem rekvalifikační program. Jak ČSK zjistila, tento program fakticky nikdo nekontroluje a chrlí obrovské množství absolventů, kteří často nejsou schopni se ve zdravotnickém zařízení pohybovat, praxe je naprosto minimální a řada přednášek a cvičení je vysloveně formou online bez dohledu na účast a znalosti. Jsme sice rádi, že existuje nepřekomplikovaný systém, jak si třeba středoškolák nebo vysokoškolák může doplnit kvalifikaci, aby se mohl uplatnit v našich ordinacích, ale vzít někoho, kdo třeba nebyl schopen ani mentálně dokončit základní školu, a rekvalifikovat ho v jednotkách dní není cesta, jak získat skutečné pomocníky do zubní ordinace.

Dne 19. 2. byla ustanovena komise pro prevenci ve stomatologii a proběhlo její jednání bez významných efektů, podnětů a novinek. Dál a dál jednáme o náhradě amalgámových výplní, které se staly obětí politického obchodu mezi socialisty a zelenými na straně jedné, kteří to považují za svůj úspěch, a na straně druhé mezi konzervativní částí Evropského parlamentu, která potřebovala pomoci s normami pro automobilový průmysl a rychlejší zákaz amalgámu jí připadal jako dobrý obchod. Ať už byly motivace jakékoli, v našem politickém zákulisí je slyšet, že varianty, podle nichž by se žádná výplň plně nehradila, jsou nepravděpodobné a spíše zbožným přáním části ministerstva, které to navrhuje. Z pohledu pacienta v Praze může znít i lákavě (i u mnohého zubního lékaře), kdyby výplně, které si dnes sám celé platí, částečně hradilo zdravotní pojištění, eventuálně by pacient mohl získat i nějakou bonifikaci za preventivní návštěvy u zubního lékaře. Ale nikdo neřeší, co bude s lidmi v ústavech sociální péče, co bude s hendikepovanými, co bude s lidmi v insolvencích. Velmi často mají finanční problémy nejenom lidé na okraji společnosti, ale týká se to třeba i matek samoživitelek. A je otázka, zda je správné trestat lidi za to, že řekněme nemají dokonalou ústní hygienu a zároveň jsou chudí. A jak je možné, že se netrestá za cukrovku druhého typu u obézních pacientů?

O Světovém dni ústního zdraví a mediálních výstupech kolem něj píšeme v tomto LKS na jiných místech. Chystáme Pražské dentální dny a Krumlovské stomatologické fórum. S velkým úspěchem proběhlo Pražské stomatologické fórum a rekordní počet účastníků už nyní máme nahlášen do Ostravy.

Na jednáních vědecké rady ČSK se významně posunul vpřed materiál k ošetřování hlubokého kazu, který má na starosti MUDr. Daniel Černý, Ph.D. Na evropské úrovni právě proběhla jednání skupiny pro materiály, kde jsme se dozvěděli informace o zákulisí ohledně zákazu amalgámu. A také to, že fungování amalgámu v EU a třeba i ve Velké Británii v zásadě stojí na zachování výroby amalgámových výplní v ČR, čemuž řada kolegů v zahraničí výrazně drží palce.

Představenstvo dále hovořilo například o řešení komorového merchandisingu, který nám jaksi vyschl a dnes nejsme schopni na jednáních ani kolegům nabídnout vlastně nic zajímavého s logem ČSK, něco, co by bylo atraktivní. Snažíme se to vylepšit.

Prodloužili jsme přístup k zahraničním časopisům databáze EBSCO, neboť návštěvnost se dramaticky zvýšila.

Byla odsouhlasena podpora studentům stomatologie ČR, která v historii zatím nemá obdoby. Zúčastní se našich sněmů, my jejich kongresů, studenti budou vyjíždět do zahraničí a informovat nás o mezinárodní politice. Slibujeme si od toho jak větší zapojení, tak zejména odborný růst studentských funkcionářů, kteří jednou možná budou přebírat Komoru. Pracujeme na informační brožurce pro nové členy ČSK. Víceméně je už hotový program květnového 82. jednání sněmu ČSK.

Jsou i věci bolestivější. Trošku jsme zpřísnili přihlašování na akce ČSK tím, že jsme zavedli storno podmínky, neboť velké množství kolegů se i u vyprodaných akcí odhlašovalo třeba ještě ráno před zahájením nebo jen několik hodin dopředu. Pokud se někdo nemůže zúčastnit, je velmi žádoucí, aby umožnil nabídnout místo někomu jinému.

Na základě dotazů členů proběhly diskuze ohledně možných úprav členských příspěvků anebo třeba profesních zkoušek. Vesměs jsme museli návrhy odmítnout. Zlevnění jedněm bychom museli kompenzovat jinde. Byla schválena velká podpora pro odborné zahraniční cesty mladých kolegů. Velmi intenzivně jsme se zabývali otázkou kontroly akreditačního řízení u nelékařských pracovníků, jak jsem popisoval již výše. Samozřejmě jsme diskutovali o zmíněných legislativních změnách např. v oblasti výplní, o tom, jakou strategii zvolit a co přesně požadujeme. Doufáme, že nebudou tyto otázky rozhodnuty před jednáním sněmu, jehož názor je pro nás klíčový.

O dubnovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 5/2024. Další zasedání představenstva ČSK je plánováno na 15. 5. 2024 ve Špindlerově Mlýně.