LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Popis klinického stavu

V červenci 2022 se do naší ordinace akutně dostavil pacient (44 let) z důvodu bolesti a otoku v oblasti dolních frontálních zubů. Pacient si nevybavoval žádný úraz, ortodontická léčba neproběhla. Anamnesticky jsme příčinu nenašli. Jeden ze zubů (41) však byl viditelně obliterovaný, takže k nějakému malému úrazu pravděpodobně došlo. Zuby 32 – 42 byly intaktní, citlivé na poklep, bez reakce na termické podněty. Intraorálně byl patrný otok celé zmíněné oblasti. Pacient o víkendu navštívil akutně chirurga, který navrhoval okamžité chirurgické odstranění „cysty“.

Postup ošetření

Obr. 1, Obr. 2, Obr. 3: Klinické vyšetření jsem doplnil zhotovením intraorálního rentgenového snímku a CBCT počátečního stavu, na nichž je patrné rozsáhlé projasnění v oblasti apexu zubů 32 – 42. S pacientem jsme se domluvili na endodontickém ošetření a pokud nebude účinné, teprve poté by přišlo na řadu chirurgické řešení.

Obr. 4, Obr. 5: Zuby jsem trepanoval bez anestezie. Při preparaci zubu 42 pacient pociťoval bolest, proto jsem se rozhodl zub netrepanovat, ale uzavřít jej standardní fotokompozitní výplní a endodonticky ošetřit jen zuby 32, 31, 41. Po trepanaci zubů se uvolnil hnis s příměsí krve, nejvíce ze zubu 41.

Obr. 6, Obr. 7: V průběhu první návštěvy jsem kanálky zubů 32, 31, 41 provizorně vyplnil hydroxidem vápenatým a trepanační otvory uzavřel provizorní výplní.

Obr. 8: Rentgenový snímek zhotovený po endodontickém ošetření (všechny zuby měly dva kořenové kanálky). Pacientovi jsem předepsal antibiotika (Amoksiklav 1 g, 1 tbl. po 12 h na dobu 7 dní).

Za 3 týdny se pacient dostavil k dalšímu ošetření. Potíže ustoupily, ale po odstranění provizorní výplně došlo opět k výtoku hnisu a pro nemožnost adekvátního vysušení jsem se rozhodl všechny kanálky zubů 32, 31, 41 ještě jednou provizorně uzavřít s hydroxidem vápenatým.

Po dalších 3 týdnech, kdy byl pacient zcela bez obtíží, jsem provedl finální opracování a zaplnění biokeramickým sealerem s gutaperčovým čepem (zuby 31, 32), do zubu 41 jsem aplikoval MTA, neboť apikálně hodnota ISO byla 70.

Obr. 9, Obr. 10, Obr. 11: Kontrola po 10 měsících (květen 2023). Nález se dle CBCT a intraorálního rentgenového snímku hojí, pacient neudává potíže.

Závěr

Rozsah projasnění na rentgenovém snímku není histologická diagnóza a chirurgické řešení by mělo následovat až v případě neúspěchu endodontického ošetření. Od velikosti ISO 50 využívám materiál MTA kvůli lepší kontrole umístění materiálu, snížení rizika extruze a také s ohledem na to, že díky hydraulické povaze tuhnutí je tolerantní vůči vlhkosti.

 

Z praxe pro praxi
Ukažte svoji práci nejen na Facebooku, ale také v seriálu LKS

Hlavním obsahem seriálu jsou postřehy, nápady, pozitivní i negativní výsledky práce vyjadřované zkratkou hlavně pomocí fotografické dokumentace, která vydá za tisíc slov.

S přípravou kazuistiky pro časopis LKS vám rád pomůže náš pracovní tým zastoupený MUDr. Zdeňkem Polednou, MDDr. Jonášem Celerýnem a Mgr. Věrou Tautovou, DiS.

Máte-li dobrou fotodokumentaci k zajímavému případu, podělte se o něj a kontaktujte redakci na adrese: tautova@dent.cz

 

Obr. 1: Klinické vyšetření jsem doplnil zhotovením intraorálního rentgenového snímku a CBCT počátečního stavu, na nichž je patrné rozsáhlé projasnění v oblasti apexu zubů 32 – 42. S pacientem jsme se domluvili na endodontickém ošetření a pokud nebude účinné, teprve poté by přišlo na řadu chirurgické řešení.
Obr. 2: Klinické vyšetření jsem doplnil zhotovením intraorálního rentgenového snímku a CBCT počátečního stavu, na nichž je patrné rozsáhlé projasnění v oblasti apexu zubů 32 – 42. S pacientem jsme se domluvili na endodontickém ošetření a pokud nebude účinné, teprve poté by přišlo na řadu chirurgické řešení.
Obr. 3: Klinické vyšetření jsem doplnil zhotovením intraorálního rentgenového snímku a CBCT počátečního stavu, na nichž je patrné rozsáhlé projasnění v oblasti apexu zubů 32 – 42. S pacientem jsme se domluvili na endodontickém ošetření a pokud nebude účinné, teprve poté by přišlo na řadu chirurgické řešení.
Obr. 4: Zuby jsem trepanoval bez anestezie. Při preparaci zubu 42 pacient pociťoval bolest, proto jsem se rozhodl zub netrepanovat, ale uzavřít jej standardní fotokompozitní výplní a endodonticky ošetřit jen zuby 32, 31, 41. Po trepanaci zubů se uvolnil hnis s příměsí krve, nejvíce ze zubu 41.
Obr. 5: Zuby jsem trepanoval bez anestezie. Při preparaci zubu 42 pacient pociťoval bolest, proto jsem se rozhodl zub netrepanovat, ale uzavřít jej standardní fotokompozitní výplní a endodonticky ošetřit jen zuby 32, 31, 41. Po trepanaci zubů se uvolnil hnis s příměsí krve, nejvíce ze zubu 41.
Obr. 6: V průběhu první návštěvy jsem kanálky zubů 32, 31, 41 provizorně vyplnil hydroxidem vápenatým a trepanační otvory uzavřel provizorní výplní.
Obr. 7: V průběhu první návštěvy jsem kanálky zubů 32, 31, 41 provizorně vyplnil hydroxidem vápenatým a trepanační otvory uzavřel provizorní výplní.
Obr. 8: Rentgenový snímek zhotovený po endodontickém ošetření (všechny zuby měly dva kořenové kanálky). Pacientovi jsem předepsal antibiotika (Amoksiklav 1 g, 1 tbl. po 12 h na dobu 7 dní).
Obr. 9: Kontrola po 10 měsících (květen 2023). Nález se dle CBCT a intraorálního rentgenového snímku hojí, pacient neudává potíže.
Obr. 10: Kontrola po 10 měsících (květen 2023). Nález se dle CBCT a intraorálního rentgenového snímku hojí, pacient neudává potíže.
Obr. 11: Kontrola po 10 měsících (květen 2023). Nález se dle CBCT a intraorálního rentgenového snímku hojí, pacient neudává potíže.