LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Nový zubní průkaz dítěte, který vydává Česká stomatologická komora, je od prosince minulého roku distribuován, společně se zdravotním a očkovacím průkazem, do porodnic v České republice. Pro rok 2024 byl zubní průkaz vytištěn v nákladu 115 000 kusů.

Maminky v porodnicích obdržely zubní průkaz pro své děťátko poprvé již v roce 2005. Vydává ho ČSK ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, který poskytuje kvalifikovaný odhad počtu nově narozených dětí v daném roce a společně se zdravotním a očkovacím průkazem distribuuje i ten zubní do všech porodnic v ČR.

Zubní průkaz je užitečná pomůcka, která rodičům připomíná, jak často mají se svým dítětem navštěvovat zubního lékaře od narození až do 15. roku života. Ve své současné podobě si získal i ty nejmenší pacienty díky edukativnímu kreslenému komiksu s Dentíkem, který je každoročně součástí průkazu.

Tisk a vkládání zubního průkazu do zdravotního a očkovacího průkazu hradí už léta ČSK z vlastních prostředků, ale našla cestu, jak jeho financování podpořit i z jiných zdrojů.

Pro rok 2024 patří naše poděkování za finanční pomoc Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, České průmyslové zdravotní pojišťovně a Oborové zdravotní pojišťovně. Z komerčních partnerů děkujeme za podporu společnostem FAVEA Plus, a. s., a Colgate-Palmolive ČR, spol. s r. o.