LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Mezinárodního kongresu Pražské dentální dny 2023 se zúčastnila řada zahraničních hostů a zároveň reprezentantů středoevropských stomatologických komor. Jak tuto událost hodnotili?

Ohlasy PDD2023

Vřelé dopisy s poděkováním a oceněním za výbornou organizaci tak velké odborné události obdržela ČSK od všech reprezentantů z okolních středoevropských komor. Na obrázku vlevo je dopis napsaný v češtině od prezidenta saské komory (LZKS) Dr. Thomase Breyera.

Slovenští kolegové se seznámili s průběhem PDD 2023 prostřednictvím článku ve svém komorovém časopise Zubný lekár č. 5/2023 (obrázek vpravo). Podrobně byli informováni o jednáních, kterých se představitelé Slovenskej komory zubných lekárov zúčastnili.

Další poděkování a uznání byla adresována přímo Vzdělávacímu středisku ČSK, například od zahraničního přednášejícího Dr. Lutze Laurische z Německa.

Na následující stránce zveřejňujeme článek o obsahu jednání středoevropských komor u kulatého stolu v rámci PDD 2023.