LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Nezapomeňte: do 31. 10. jsou každoročně všichni členové ČSK povinni splnit výroční kontrolní a oznamovací povinnosti člena ČSK, tzv. klikací povinnost.

Podrobný návod, jak klikací povinnost provést, byl zveřejněn v článku v LKS 9/2022 (str. S132 – S137). Najdete ho včetně PDF s návodem v elektronické verzi časopisu na www.lks-casopis.cz (Archiv / LKS 9/2022).

V praxi to znamená přihlásit se do webového rozhraní pro členy na www.dent.cz, zkontrolovat zde aktuálnost údajů, které o vás ČSK vede (údaje osobní, o vzdělání, o pracovištích), a potvrdit provedení kontroly.

Pokud některé z údajů již neplatí nebo naopak chybí, na stejném místě můžete hned podat elektronickou žádost o změny.

Klikací povinnost je velmi důležitá a nabízí šanci těm, kteří nějakou změnu včas nenahlásili, toto opomenutí napravit a udržet tak aktuálnost informací. V některých OSK se navíc splnění či nesplnění klikací povinnosti promítá i do výše úlevy na ročním členském příspěvku člena.

Budete-li potřebovat poradit, můžete se kdykoliv obrátit na svou referentku ASČ, nebo využít podrobný návod na provedení klikací povinnosti, který vyšel v LKS 9/2022. Pokud budete klikací povinnost provádět přes chytrý mobilní telefon, obrazovky se mohou od zobrazení v počítači lišit.