LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Šestý ročník studentského kongresu UPdent se koná 24. – 25. 2. 2024 v prostorách Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

UPdent 2024

Kongres s podtitulem Soft skills aneb co tě ve škole nenaučí je určen pro studenty, doktorandy a mladé zubní lékaře z ČR i SR. Koná se pod záštitou proděkanky pro zubní lékařství MDDr. Ivy Voborné, Ph.D., a děkana prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D.

Letošní program zahrnuje například tato témata: Účetnictví zubní ordinace, Příprava na profesní zkoušku z PZL, Oblastní stomatologická komora, Zakládání vlastní praxe, Život a práce zubního lékaře v Nizozemí, Tipy na vzdělávání a další.

Informace o programu a volné kapacitě pro registraci najdete na www.updent.upol.cz.