LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Lékařská fakulta Ostravské univerzity oznamuje, že v září 2023 získala akreditaci k oboru Zubní lékařství a nový studijní magisterský program byl zahájen na podzim 2023.

Přijímací řízení proběhlo 18. 10. 2023 a přihlášeno bylo 460 uchazečů. Přijato bylo dvacet studentů, z toho pět mužů a patnáct žen. Z celkového počtu přijatých studentů je jich 17 z ČR (z toho 10 z Moravskoslezského kraje, 2 z Olomouckého kraje, 2 ze Zlínského kraje, 2 z Jihomoravského kraje, 1 ze Středočeského kraje), 3 studenti jsou ze SR. Dnem 23. 10. 2023 byl zahájen zimní semestr.

Vedoucím Katedry zubního lékařství se stal doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D. Katedra garantuje pregraduální vzdělávání v magisterském studijním programu Zubní lékařství. Součástí katedry jsou akademičtí pracovníci Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Zároveň jsou to také lékaři z Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava a z privátních zubních ordinací Moravskoslezského kraje i širšího okolí.

Odborná výuka v rámci pracovišť Lékařské fakulty probíhá ve speciálně vybavených učebnách a laboratořích. Rozšířená část výuky probíhá v rámci spolupráce se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Ostrava. Výuka klinické ordinační i laboratorní praxe bude probíhat v prostorách FN Ostrava vybudovaných k tomuto účelu.

Více informací najdete na www.lf.osu.cz/kzl.