LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kurzy a další akce probíhají podle vypsaných termínů, které včetně možnosti registrace najdete na www.dent.cz (Vzdělávání). Připomínáme:

  • Lékařské ozáření v zubní radiodiagnostice pro všeobecné a dětské sestry

První certifikovaný kurz s názvem Lékařské ozáření v zubní radiodiagnostice pro všeobecné a dětské sestry se uskuteční online ve dnech 27. – 28. 10. 2023. Je určen pouze pro sestry, které splňují odbornou způsobilost k výkonu povolání stanovenou zákonem č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a pracují v zubní ordinaci. Informace o registraci do vzdělávacího programu jsou rozesílány prostřednictvím newsletteru ČSK.

  • Snímatelná protetika, jednorázový vzdělávací program

O tento vzdělávací cyklus, který bude zahájen v říjnu 2023, je velký zájem a vypsané termíny jsou již obsazeny. Komora proto zvažuje vypsání dalších termínů pro tento vzdělávací program, abychom uspokojili co nejvíce již přihlášených zájemců.