LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zemřela dne 29. 6. 2023 ve věku 90 let. Celý život pracovala na Klinice plastické chirurgie, resp. na tehdejším stomatologickém oddělení a pak na rozštěpovém oddělení Stomatologické kliniky pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Jako blízká spolupracovnice MUDr. Živy Müllerové, CSc., se po desetiletí podílela nejen na léčbě pacientů s rozštěpem, ale také na vědeckém výzkumu spojeném s touto problematikou. Patřila k členům nejužšího týmu této jedinečné specializace v rámci československé stomatologie a plastické chirurgie.

(Rozhovor s MUDr. Miluší Brousilovou byl zveřejněn v LKS č. 9/2019, dostupné na www.lks-casopis.cz).

S úctou vzpomíná

Česká stomatologická komora

16. 9. 2023

LKS 09/2023

LKS. 2023; 33(9): 146

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: