LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Amalgámové války nejsou ani po více než stovce let dobojované. Odborně je záležitost dávno vyřízená. Kdyby úředníci a politici nechtěli získávat laciné body, není proč se touto otázkou vůbec zaobírat.

Rok 2022 byl ve znamení racionality. Světová stomatologická organizace ve svém doporučení přešla od zrušení amalgámu k jeho radikálnímu omezení, tedy otevřela dveře pro využívání v úzkých indikacích, a zároveň nevzala dogmaticky rok 2030, což je racionální s ohledem na výměnu generací stomatologů i pacientů. A víceméně tak odrazila snahy o zákaz amalgámu k roku 2026, který tlačilo Švédsko a několik afrických zemí.

Leč na jaře 2023 Evropská komise zcela překvapivě v rychlém intenzivním jednání vyvolaném ekology rozhodla, že EU amalgám dramaticky omezí, tedy ne zcela zakáže, ale již od 1. 1. 2025. Důvody nejsou medicínské, domnívám se, že ani ekologické, neboť výroba náhražek je podle mnohých autorů stejně nebo dokonce více přírodu zatěžující. Důvody jsou spíše politické, abychom dosáhli alespoň nějakého pokroku v něčem.

Pro ČR to znamená velké dilema, jestli se má postavit proti EK a tuto iniciativu zrušit, což je stále možné. Náš hlas bude klíčový. Anebo zda opravdu urychlíme odstranění amalgámu. Pak si musíme vybrat, jestli nebudeme hradit výplně ze zdravotního pojištění vůbec, nebo zda to bude sociální výplň, něco jako výplň povolená u dětí a těhotných, tj. skloionomerní cement. Či zda budou pojišťovny platit všem nějaké fotokompozitní výplně. Jejich cenu lze odhadnout, neboť to pravděpodobně bude cena určená za fotokompozitní výplně u dětí. ČSK jedná uvnitř i s MZ o řadě alternativních řešení. Budeme se snažit zabránit omezení amalgámu k roku 2025. A pokud to nebude možné, tak abychom měli nějakou racionální variantu, která nebude dalším podvodem na pacienta za peníze stomatologů – tedy „hrazená výplň“, kterou ale nikdo nebude chtít nabízet.

Jak tato válka, trvající déle než sto let a plná zvratů dopadne, nevím. Mohu jen slíbit, že se budeme snažit, za podpory FDI a CED, bojovat za racionalitu ve prospěch pacientů i stomatologů.

16. 9. 2023

LKS 09/2023

LKS. 2023; 33(9): 139

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: