LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace z předchozích jednání určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

Léto v ČSK bylo vysloveně legislativní. Konečně se otevírá dlouho tajně upravovaný zákon „o zdravotnických službách“, přesněji zákon č. 372/2011 Sb. Dopředu jsme posílali náměty, připomínky, účastnili jsme se jednání, ale po „akceptování“ je v návrhu zase spousta věcí špatně anebo z našeho pohledu nedotažených. De facto by asi mohly skončit pohotovostní služby, popřípadě by jimi zdravotní pojišťovny zatížily jen „pojišťovenské stomatology“. Spíše se rozpadá systém registrací, který byl doteď prioritou této i minulé vlády. Vědí vůbec, co vlastně chtějí? Je možná velká škoda, že novelu zákona Ministerstvo zdravotnictví dopředu nekonzultovalo s klíčovými hráči, což bývalo zvykem. Dost arogantně zcela zásadní zákon poslalo do připomínkového řízení uprostřed srpna na nejmenší možný počet dní. My to zvládli i během dovolené – měli jsme štěstí. Hmm... Tak to ve státě u klíčových zákonů chodí. Jiné profesní komory měly smůlu. Dilema je obrovské: pokud se fakticky rozpadne systém pohotovostí a registrací, posílí to pozici lékařů, ale může nastat totální chaos. Blíží se volby a nepochybně pak zas uslyšíme, že strany s „nenasytnými a asociálními stomatology“ zatočí. A nemluvím o pacientech, kteří se ocitnou v problémech. Cílem je evidentně především úleva pro úředníky na krajích. S tímto zákonem nás asi čeká ještě horký podzim.

Ještě složitější pro nás bude otázka úpravy zákona č. 48/1997 Sb., který mj. definuje hrazenou a nehrazenou stomatologickou péči. Navršila se nám řada otázek, které by bylo dobré nyní vyřešit. Tedy kdy přesně jednáme o úhradách za zdravotní výrobky, zda nemají být součástí dohodovacího řízení místo toho, aby se zdánlivě nezávisle řešily na konci roku. Jak to má být s úhradami výplní – viz úvodník týkající se amalgámových válek. A je tu spousta věcí, které už roky visí ve vzduchu, tedy jestli fóliové výrobky v ortodoncii jsou nadstandardem, i když třeba jednoho dne jejich cena bude menší než u fixní ortodoncie, zda i tak bude nadstandardem a v jakých indikacích. Také třeba, co je to vlastně CBCT. Slangově je tato technologie označována jako computerová tomografie, což ale fyzikálně není. Computerová tomografie je zcela nepochybně metodou hrazenou ze zdravotního pojištění, ale v úplně jiném oboru, než je zubní lékařství, v radiologii. To nechceme. CBCT se principiálně blíží k ortopantomogramu. Ten hrazen je, ale zcela evidentně nedostatečně vzhledem k nákladům na pořízení CBCT. A též doba analýzy takového snímku je dramaticky delší než u OPG.

Roky nevyřešenou otázkou je, zda vkládat či nevkládat kolageny do extrakčních ran v rámci zdravotního pojištění nejenom u medicínsky kompromitovaných pacientů. Odborně to otázka není. Důkladné šití chirurgických ran, snaha o zachování alveolu a předcházení alveolitidám je již desítky a desítky let ve světě konsenzuálně součástí správné léčebné praxe. Jenže, jak k tomu přistoupit ve velmi zvláštním a nedostatečném systému českých zdravotních úhrad? Je třeba rozhodnout jednoznačně, zda by tato léčba měla být součástí přímo hrazené péče pacientem a legálně ji doplnit k nepochybně plně hrazené extrakci, anebo mít tuto proceduru jako přímo hrazenou spolu s extrakcí z veřejného zdravotního pojištění, pokud tuto bude lékař indikovat. Na to asi ale nejsou zdroje ani finance.

Každá jedna z těchto otázek bude nepochybně zdrojem zajímavých diskuzí uvnitř stomatologické obce. Bude to velké téma zářijového představenstva a pravděpodobně i podzimního sněmu ČSK. Asi se bude diskutovat na sociálních sítích i na sněmech oblastních stomatologických komor. Je to velká šance posunout stomatologii k lepšímu stavu, ale i riziko, že se situace zhorší. Ani v létě jsme neodpočívali, ale pracovali na variantách, abychom byli připraveni na jakékoliv návrhy státu či reakce státu a zároveň dali vybrat kolegům v představenstvu a kolegům na sněmu ČSK.

O zářijovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 10/2023. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 6. 10. 2023.