LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Nezapomeňte urychleně podepsat úhradové dodatky, které vám posílají zdravotní pojišťovny.

Některé z nich (ke dni odeslání tohoto čísla LKS do tisku se jedná o VZP ČR – 111 a ZPŠ – 209) nabízejí svým smluvním partnerům zvýšené úhrady nad rámec úhradové vyhlášky pro letošní rok. Jedinou podmínkou této zvýšené úhrady je podepsání úhradového dodatku.