LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Je pravda, že musím pacienty informovat o tom, kdo jim během mé dovolené poskytne neodkladnou péči? Stačí, když na dveře čekárny napíšu, která ordinace poskytuje pohotovostní službu?

Každý poskytovatel je povinen v době své nepřítomnosti zpřístupnit pacientům informaci o tom, kdo jim poskytne neodkladnou péči. Takovou informaci je možno pacientům zpřístupnit například jejím umístěním na vstup do ordinace nebo na webové stránky poskytovatele, pokud je poskytovatel provozuje.

Odkaz na pohotovostní službu v oboru zubní lékařství však nepostačuje. Účelem výše uvedené informační povinnosti je zpřístupnit pacientům informaci o tom, kdo jim poskytne neodkladnou péči v běžných ordinačních hodinách. Nejedná se tedy o pohotovostní službu, která je typicky poskytována mimo běžné ordinační hodiny.

Je proto třeba pacienty odkazovat vždy na poskytovatele, který pacientům poskytne neodkladné služby v době běžných ordinačních hodin.

Zubní lékař je povinen dříve, než konkrétního kolegu označí jako toho, kdo pacientům poskytne neodkladnou péči, vyžádat si od tohoto kolegy jeho souhlas. Souhlas lze odmítnout jen ze závažných důvodů. Není přípustné, aby zubní lékař označil svého kolegu jako poskytovatele, který pacientům poskytne neodkladnou péči, bez jeho vědomí a souhlasu.

Kontakt na Právní poradnu najdete na www.dent.cz (Pro členy/Agendy Komory)