LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

První dva roky svého členství v Komoře jsem byla zařazena do kategorie A a platila snížené členské příspěvky. Nyní po dalším roce mi přišel z Komory dopis, že se kategorie zpětně změnila na kategorii P a že mám zaplatit docela vysoký doplatek. Jak je to možné?

Je to možné. Podmínky pro zařazení do kategorie A, se kterou se pojí výrazně nižší členské příspěvky, se totiž posuzují až zpětně. Pro zařazení do kategorie A je třeba, abyste

a) se zařadila do vstupního vzdělávacího programu praktické zubní lékařství, a to současně se vstupem do Komory. Tuto podmínku jste zjevně splnila, a proto vám v prvních dvou letech byly vyměřeny členské příspěvky ve snížené výši,

b) do 4 let od skončení studia zubního lékařství absolvovala všechny předepsané vzdělávací akce v rámci vstupního vzdělávacího programu praktické zubní lékařství. Tuto podmínku lze vyhodnotit až v okamžiku, kdy uplynou 4 roky od ukončení studia. Pokud se v tuto dobu ukáže, že jste všechny předepsané vzdělávací akce absolvovala, je vám kategorie A pro první dva kalendářní roky členství v Komoře potvrzena a žádný doplatek po vás nemůže nikdo žádat. Jestliže se naopak ukáže, že jste všechny vzdělávací akce neabsolvovala, znamená to, že jste vůbec nesplnila podmínky pro zařazení do kategorie A, a tedy že jste byla v prvních dvou kalendářních letech zařazena v jiné kategorii v závislosti na tom, zda jste vykonávala povolání (kategorie P) anebo ne (kategorie N). Může se tak stát, že po vás Kancelář Komory bude chtít doplatek na ročním členském příspěvku za první dva kalendářní roky vašeho členství v Komoře.

Kontakt na Právní poradnu najdete na www.dent.cz (Pro členy/Agendy Komory)