LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Rodiče mojí nezletilé pacientky jsou rozvedeni, pacientka je svěřena do péče matky. Otec žádá kopii zdravotnické dokumentace dítěte, matka s tím ale nesouhlasí a písemně mi zakázala, abych kopii zdravotnické dokumentace otci poskytla, protože ji žádá nikoliv proto, že má skutečný zájem o dceřin zdravotní stav, ale proto, aby šikanoval matku. Otcův advokát mi vyhrožuje soudem. Co mám dělat?

Kopii zdravotnické dokumentace otci nezletilé pacientky poskytněte. Běžný rozvod a svěření dítěte do péče jednoho z rodičů nezbavuje druhého z rodičů rodičovské odpovědnosti. Oba rodiče mají jako zákonní zástupci právo nahlížet do zdravotnické dokumentace svého dítěte a navzájem si v tom nemohou účinně bránit. Rodič dítěte, který nebyl zbaven rodičovské odpovědnosti, je povinen mimo jiné pečovat o zdraví dítěte. Proto má právo znát informace o jeho zdravotním stavu. Pocit druhého rodiče, že tomu tak ve skutečnosti není a že nahlížení do zdravotnické dokumentace má jiné důvody, není pro poskytovatele zdravotních služeb relevantní.

Kontakt na Právní poradnu najdete na www.dent.cz (Pro členy/Agendy Komory)