LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V rámci letošního ročníku Světového dne ústního zdraví (SDUZ) proběhla řada akcí pro veřejnost napříč celou Českou republikou. Ta pražská byla připravována ve spolupráci s městskou částí Praha 8 a konala se ve středu 20. 3. 2024 v prostorách KD Ládví.

K návštěvě akce v KD Ládví lákaly již od 10. 3. reklamní výlepy na lavičkách v městské části Praha 8.

Dopolední program byl vyhrazen zejména pro edukaci dětí z místních mateřských a základních škol – celkem to bylo více než tisíc dětí. Zájem by byl ještě větší, ale to by sál kulturního domu a naše lidské zdroje neustály. Edukační aktivity probíhaly formou soutěžních stanovišť a dětem přinesly nejen spoustu informací, ale také legraci a překvapení. Bavily se jak děti, tak i studentky 1. a 3. LF UK, které jednotlivá stanoviště připravovaly.

V odpoledních hodinách se kulturní dům otevřel široké veřejnosti – tedy všem věkovým kategoriím. Návštěvníci mohli zhlédnout kulturní program, během něhož vystoupil Dětský balet Praha a písničkář Petr Mazel. Role moderátorky se ujala Miss ČR 2019 Nikola Kokyová.

Reportáž z dalších akcí po celé republice připravujeme do příštího vydání LKS.

Tisková konference ke SDUZ, ale také k problematice amalgámových výplní, se konala 14. 3. 2024. Pozvání přijali zástupci pražských městských částí, které během posledních tří let spolupracovaly na přípravě SDUZ. Zleva: Aneta Heyrovská (MČ Praha 14 v roce 2023), Aneta Maršálová Ečeková (MČ Praha 13 v roce 2022), prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. (MČ Praha 8 v roce 2024).
Škola hrou. Ukaž, jak bys správně vyčistil zoubky plyšovému kamarádovi – a pak sobě.
V odpoledních hodinách přicházeli rodiče s dětmi, některé maminky i s těmi nejmenšími.
Oficiálního zahájení se společně s prezidentem ČSK zúčastnili zástupci Prahy 13 (Aneta Maršálová Ečeková) a Prahy 8 (Ing. Tomáš Slabihoudek), kteří si v podobě symbolického kartáčku předali štafetu pořadatelství akcí SDUZ ve svých městských částech.
Odpolední kulturní program byl samozřejmě také stylový. Dětský balet Praha tančil – s kartáčky a o kartáčcích.
Odpolední kulturní program byl samozřejmě také stylový. Dětský balet Praha tančil – s kartáčky a o kartáčcích.
Akce zaujala všechny věkové kategorie.
Písničkář Petr Mazel a moderátorka Nikola Kokyová.
Kdo by nechtěl na památku fotografii s maskoty?