LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Předplatné ČSPZL na rok 2024 pro Česko

online objednávka: www.dent.cz (Vzdělávání/Časopisy)

Zde zájemce objednávku vyplní a tlačítkem „Odeslat“ zašle přímo redakci.

Dosavadním předplatitelům byla e-mailem zaslána výzva k obnovení předplatného na rok 2024. Po vyplnění a odeslání objednávky 2024 obdržíte e-mailem předpis k úhradě předplatného a po zaplacení opět e-mailem daňový doklad.

Cena ročního předplatného:

  • Pro členy ČSK a studenty zubního lékařství: 350 Kč
  • Pro firmy, instituce, soukromé osoby: 700 Kč

Informace:

Ing. Jolana Kunrtová

e-mail: kunrtova@dent.cz

tel.: +420 234 709 630

Předplatné ČSPZL na rok 2024 pro Slovensko

32 € s DPH (cena 8 € / 1 vydání)

Předplatné a distribuci zajišťuje:Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s.

tel.: +421 800 188 826

e-mail: predplatne@abompkapa.sk