LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve dnech 18. a 19. 11. 2023 se v příjemném prostředí hotelu Sen v Senohrabech a posléze ve velkorysém zázemí 3DK v Praze uskutečnilo zajímavé implantologické setkání. Ač se jednalo o akci zaštítěnou firmou Krbec dent, šlo o setkání s výraznějším nekomerčním přesahem. Zvučná jména osvědčených přednášejících, jako je MUDr. Martin Tomeček, MUDr. Ladislav Čechura, MUDr. Petr Blecha a zubní technik Tomáš Skoupý, ostatně byla zárukou kvality.

Přednesená sdělení zrcadlila dynamický rozvoj implantologie v posledních letech, postupnou diferenciaci oboru v běžných stomatologických praxích a nastínila i možné směry jeho budoucího rozvoje. Na bilančních kariérních sděleních kolegů MUDr. Petra Blechy a MUDr. Ladislava Čechury bylo možné vidět, že v implantologii neexistují černobílé a veskrze jednoznačné odpovědi na mnoho palčivých praktických otázek, a to ohledně ideálního protokolu zavedení implantátů, volby implantačního systému či jednoho ideálního protetického řešení. Přes obrovské množství variant implantologických systémů a našich postupně rostoucích zkušeností s nimi se ukazuje, že klíčovým faktorem ovlivňujícím životnost implantátů a úspěšnost implantace je především dlouhodobá zkušenost implantologa a jeho technická dovednost, která není nahraditelná sebedražším a sebemodernějším implantologickým systémem. Naopak sdělení MUDr. Martina Tomečka představovalo fascinující technické meze, kterých může implantologie v našich praxích s prediktabilním výsledkem dosahovat. Nutno dodat, že se rozhodně nejedná o meze dosažitelné v každé rutinní implantologické praxi. Celou komplexnost implantologického tématu pak doplňoval Tomáš Skoupý svým sdělením bilancujícím protetické chyby v implantologii z pohledu soudního znalce v oboru zubní technologie.

Pro téměř sedmdesát účastníků společného implantologického kongresu bylo pomyslnou třešinkou na dortu setkání s hostem, kterým byl jihokorejský emeritní profesor Byung Ho Choi. V obsáhlém sdělení ukázal svoji cestu k použití humánních xenologních kostních bloků individuálně tvarovaných do místa kostního defektu CAD/CAM technologií a zavádění implantátů s navigačními šablonami. Navigované technice implantace byl věnován i praktický kurz na pracovišti 3DK.

Je zajímavé sledovat, jak až zásadní rozdíly panují v implantologických pojetích evropských a asijských, a je bezesporu velmi přínosné si vybilancovat kladné i negativní stránky těchto odlišností u našich stávajících terapeutických pojetí, stejně jako postoj k vývoji nových přístupů v zubní implantologii. Lze tedy rozhodně poděkovat organizátorům setkání za to, že i komerčně zaštítěné akce mohou mít jednoznačnou odbornou kvalitu a nekomerční přesah, a těšit se na další podobná setkání s velkým prostorem pro příjemné kuloární diskuze.

17. 2. 2024

LKS 02/2024

LKS. 2024; 34(2): S21

Autor:

Fotografie

  • Libor Zdařil

Rubrika:

Téma: